PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 4 |
Tytuł artykułu

Badania laboratoryjne dyspersyjności i pęcznienia wybranych bentonitów stosowanych jako bariery izolacyjne obiektów budowlanych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Laboratory tests of dispersivity and swelling of selected bentonites used as isolation barriers of engineering structures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analizę właściwości wybranych bentonitów stosowanych jako bariery izolacyjne obiektów budowlanych, w szczególności podłoża składowisk odpadów. Do badań wykorzystano trzy rodzaje bentonitów, dla których w warunkach laboratoryjnych dokonano oceny dyspersyjności oraz zdolności pęcznienia. Dyspersyjność określono metodami: „bryłkową" i „podwójnej analizy hydrometrycznej". Wskaźniki pęcznienia wyznaczano metodą Holtza-Gibbsa i ASTM D 5890-95. Zbadano również wpływ stężenia ciekłych zanieczyszczeń (chlorków o stężeniu: 1000, 2500, 5000 i 10 000 mgdm-3) na pęcznienie bentonitu. Uzyskane wyniki porównano z wartościami liczbowymi wymaganymi dla typowych materiałów bentonitowych stosowanych jako bariery izolacyjne obiektów budowlanych.
EN
The article presents the test results and the analysis of selected properties of bentonites used as isolation barriers of engineering structures, especially landfills. Three types of bentonites were used as a research material and for each of them the dispersivity and swelling ability were assessed. The dispersivity was determined by using the crumb test and the double hydrometer test. Swelling index was determined in the Holtz and Gibbs method and in the method presented in ASTM D 5890-95. The investigations of the influence of liquid pollution with various chlorides concentrations (1000, 2500, 5000 and 10,000 mgdm-3) on swelling ability of bentonite were included. The results obtained were compared with values required for typical bentonite materials used as isolation barriers of engineering structures.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
4
Opis fizyczny
s.61-73,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geoinżynierii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159, 02-766 Warszawa
Bibliografia
 • Adamcová, D., Vaverková, M.D., Bartoň, S., Havlíček, Z., Břoušková, E. (2015). Soil contaminations in landfill: a case study of the landfill in Czech Republic. Solid Earth Discuss., 7, 2927-2952.
 • ASTM D 5890-95. Standard test method for swell index of clay mineral component of geosynthetic clay liners.
 • Borowa, M., Garbulewski, K. (2000). Wykładziny bentonitowe (GCL) jako element uszczelnienia składowisk odpadów. Część I i II. Gospodarka Wodna 7, 8.
 • Di Emidio, G., Verastegui, R.D.F., Bezuijen, A. (2013). Comparision of natural, polymer treated and sodium activated Ca-bentonites. In: Coupled Phenomena in Environmental Geo-technics: From Theoretical and Experimental Research to Practical Applications. Ed. M. Manassero, A.
 • Dominijanni, S. Foti, G. Musso. Proceedings of International Symposium TC215 ISSMGE, Torino, Italy. CRC Press, London, UK, 255-259. Dominijanni, A., Manassero, M., Puma, S. (2013). Osmotic phenomena in bentonites. In: Coupled Phenomena in Environmental Geotechnics: From Theoretical and Experimental Research to Practical Applications. Ed. M. Manassero, A. Dominijanni, S. Foti, G. Musso. Proceedings of International Symposium TC215 ISSMGE, Torino, Italy. CRC Press, London, UK, 169-180.
 • Emerson, W.W. (1967). A classification of soil aggregates based on their coherence in water. Australian Journal of Soil Research, 2, 211-217.
 • Fan, J.J. (2014). Influence of Compact Clay Layer on the Seepage Performance of the Municipal Solid Waste Landfills. Advanced Materials Research, 908, 503-506.
 • Fernandez, D.S., Puchulu, M.E., Georgieff, S.M. (2014). Identification and assessment of water pollution as a consequence of a leachate plume migration from a municipal landfill site (Tucumán, Argentina). Environmental Geochemistry and Health, 36, 3, 489-503.
 • Garbulewski, K. (2000). Dobór i badania gruntowych uszczelnień składowisk odpadów. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
 • Grabowska-Olszewska, B. (2001). Wpływ pęcznienia na zmiany mikrostrukturalne bentonitów badanych metodą ESEM. Przegląd Geologiczny, 49, 4, 299-302.
 • Grabowska-Olszewska, B., red. (1998). Geologia stosowana. Właściwości gruntów nienasyconych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Knodel, P.C. (1991). Characteristics and problems of dispersive clay soils. Research and Laboratory Services Division Materials Engineering Branch, United States Department Interior, Denver.
 • Koda, E. (2010). Efficiency assessment of bentonite barrier surrounding sanitary landfill on the basis of quality tests, transport modeling and monitoring research. Proceedings of the 6th International Congress on Environmental Geotechnics, II, New Delhi, 1623-1630
 • Koda, E., Skutnik, Z., Di Michele, C. (2004). Durability of vertical bentonite barrier for old sanitary landfill containment. EU GeoEnvNet Seminar on Geoenvironmental Engineering - Transfer of Knowledge and EU's Directives to Newly Associated States, 61-70.
 • Koda, E., Osiński, P., Kolanka, T. (2013). Flow numerical modeling for efficiency assessment of vertical barriers in landfills. In: Coupled Phenomena in Environmental Geotechnics: From Theoretical and Experimental Research to Practical Applications. Ed. M. Manasse-ro, A. Dominijanni, S. Foti, G. Musso. Proceedings of International Symposium TC215 ISSMGE, Torino, Italy. CRC Press, London, UK, 693-698.
 • Lewicka, E., Wyszomirski, P. (2005). Bentonity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłu. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21, 3, 5-19.
 • Lipińki, M.J., Koda, E., Wdowska, M.K. (2007). Laboratory assessment of permeability of a groundwater protective barrier. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Land Reclamation, 38, 69-79.
 • Maharaj, A. (2011). The Use of the Crumb Test as a Preliminary Indicator of Dispersive Soils. Proceedings 15th ARC on Soil Mech. and Geotech. Eng., Maputo, Mozambique, 299-306,
 • Manassero, M., Dominijanni, A. (2010). Coupled modelling od swelling properties and electrolyte transport through geosynthetic clay liner. Proceedings of the 6th International Congress on Environmental Geotechnics, I, New Delhi, 260-271.
 • Piaskowski, A. (1966). Pionowe przesłony wodoszczelne wykonywane z materiałów gruntowych. Gospodarka Wodna, XXVI, 6, 215-222.
 • PN-EN 13493:2007 Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych.
 • Pusch, R. (2015). Bentonite clay. Environmetal Properties and Application. CRC Press, Taylor & Francis Group, London.
 • Shariatmadari, N., Salami, M. (2010). Effect of salt found in landfill leachate on some properties of soil-bentonite mixture as liners. Proceedings of the 6th International Congress on Environmental Geotechnics, I, New Delhi, 396-401.
 • Sieczka, A. (2012). Analiza zachowania się uszczelnień składowisk odpadów. Praca inżynierska. SGGW, Warszawa.
 • Sobik, K. (2007). Badanie wpływu składowisk odpadów na środowisko gruntowo-wodne na przykładzie wybranych obiektów zlokalizowanych w obrębie zlewni Dunajca. Rozprawa doktorska. AGH, Kraków.
 • Walker, D.J.H. (1997). Dispersive soils in KwaZulu-Natal. MSc Thesis, University of Natal, Durban, South Africa.
 • Wysokiński, L., red. (2007). Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych. Instytut Techniki Budowlanej, Dział Wydawnictw, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5a75ac26-fb00-4519-8256-08374aa48d34
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.