PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 6 |
Tytuł artykułu

Ocena stron internetowych przedsiębiorstw ekologicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The evaluation of websites of ecological companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu była ocena stron internetowych przedsiębiorstw ekologicznych. Hipoteza badawcza zakładała, że nie mniej niż połowa przedsiębiorstw ekologicznych posiada strony internetowe, które można ocenić przynajmniej jako dobre. Badania przeprowadzono w kwietniu 2014 roku. Z grupy 91 przedsiębiorstw ze spisu zamieszczonego na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, oddział w Brwinowie wybrano tylko te, do których podany był aktualny i działający adres strony internetowej. Łącznie oceniono przy zastosowaniu wielokryterialnej metody punktowej strony internetowe 40 przedsiębiorstw. W ocenie uwzględniono pięć grup kryteriów rodzajowych, takich jak kryteria techniczne, wizualne, funkcjonalne, dotyczące przydatności strony oraz kryteria dotyczące wyłącznie sklepów internetowych. Badane przedsiębiorstwa opisano ponadto, podając charakter prowadzonej działalności, formę prawną oraz udział produktów ekologicznych w całkowitej ofercie firmy. Stwierdzono, że większość przedsiębiorstw ekologicznych ma strony internetowe przygotowane na poziomie dobrym, co potwierdza przyjętą hipotezę badawczą i świadczy o dostosowaniu większości z nich do wyzwań współczesnego rynku.
EN
The aim of the article was to evaluate the websites of online organic companies. The research hypothesis has assumed that not fewer that a half of the organic companies has websites, which might be assessed at least as good ones. The research was carried out in April 2014. From the group of 91 companies from the list placed on the website of Centre of Agricultural Advisory in Radom,, the Department in Brwinów, there were selected only those, whose website address was correct and working. In total, there has been the evaluation of the websites of 40 companies with the use of multicriterial scoring methodology. In the evaluation, there have been included the technical, visual, functionality, the website usability criteria as well as the criteria relating to online shops only. The examined companies were additionally described with their activity, legal form, and the share of organic products in the total company offer. It has been determined that the majority of organic companies have their websites made at a good level, what confirms the assumed research hypothesis and proves that the majority is adjusted to the challenges of modern market.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
6
Opis fizyczny
s.121-125,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J. i J.Śniadeckich, ul.Fordońska 480, Bydgoszcz
autor
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J. i J.Śniadeckich, ul.Fordońska 480, Bydgoszcz
Bibliografia
 • Budkowska M., Mikołajczak P., Prus P. 2002: Opinie konsumentów na temat żywności ekologicznej, [w:] Jakość czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo i konkurencyjność żywności, Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Przeglądu Dorobku Studenckich Kół Naukowych, SGGW Warszawa, 26-28.
 • Bolisęga J., Krupa A., Prus P. 2003: Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich, [w:] Rolnictwo ekologiczne a rozwój obszarów wiejskich w Europie, Materiały konferencyjne Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław – Bukówka – Głębock, 111-115.
 • Chmielarz W. 2008: Ocena użyteczności internetowych witryn sklepów komputerowych, PSZW, Studia i Materiały, nr 13, 17-24.
 • Koreleska E., Sobiech D. 2011: Ocena stron www sklepów internetowych z żywnością ekologiczną, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, 84-86.
 • Kuta-Pałach M. 2011: Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, nr 23, 113-124.
 • Kucharska T., Prus P. 2001: Consumer approach to ecological food market in Poland – a case study, 72nd EAAE Seminar “Organic Food Marketing Trends”, Chania, Greece, 25.
 • Kuczyńska B. 2014: Ocena stron internetowych przedsiębiorstw ekologicznych, Praca dyplomowa, maszynopis niepublikowany, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz.
 • Napiórkowska H., Ratkowska M., Prus P. 2004: Korzyści i zagrożenia związane z agroturystyką oraz jej znaczenie dla Polski, [w:] Przyszłość rolnictwa ekologicznego w Europie po przystąpieniu krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, Materiały konferencyjne Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 82-85.
 • Prus P., Marcysiak M. 2001: Potrzeby i oczekiwania konsumentów żywności ekologicznej, [w:] Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych w systemie rolnictwa polskiego i europejskiego, Materiały konferencyjne, Katedra Doradztwa w Agrobiznesie ATR w Bydgoszczy, 397-404.
 • Prus P. 2008: Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o prowadzeniu rolniczych gospodarstw ekologicznych, [w:] Rolnictwo ekologiczne – rolnictwem przyszłości, Materiały konferencyjne, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 8-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5a1f7d90-f58d-4ca5-8cc5-3c19017c129c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.