PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 457 |
Tytuł artykułu

Gospodarstwa rodzinne na Pomorzu Zachodnim - ciągłość i potrzeba zmian

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Family farms in Western Pomerania (Poland) - continuity and need of transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania ankietowe przeprowadzono w latach 1995-1997. Objęto nimi 1476 rolników z obszaru trzech województw: słupskiego, koszaliń­skiego i szczecińskiego. Określono kierunki procesów restrukturyzacji gos­podarstw i perspektywy ich rozwoju. Szczegółowej analizie poddano czyn­niki, które sprzyjają rozwojowi gospodarstw rodzinnych. Gospodarstwa rolników charakteryzowały się korzystną strukturą agramą, dobrym wyposażeniem w środki trwałe, których stan techniczny oceniano jako dobry. Stwierdzono, że ważnym atrybutem gospodarstw rodzinnych północno-zachodniej Polski jest korzystna struktura agrarna, a głównym czynnikiem skłaniającym do inwestowania i wprowadzania inno­wacji jest odpowiednio wysoki poziom wykształcenia. Niepokoi fakt, że postawy rolników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych można oce­nić jako zachowawcze.
EN
The poll inqiury carried out in 1995-1997 covered 1476 farmers from three provinces: Słupsk, Koszalin and Szczecin. The directions of farm structural transformation process and prospects of their develop­ment were determined. Factors which are conductive to family farms de­velopment were subjected to detailed analysis. The examined farms were characteried by favourable agrarian stru­cture, well equipped with permanent assets of good technical condition. It was found that the important attribute of family farms in the north-eas­tern Poland was the favourable agrarian structure and the main factor in­ducing investment making and introducing innovations was an adequately high level of education. The disquieting fact is the farmers' conservative attitude while taking their farming decisions.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
457
Opis fizyczny
s.143-156,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Doradztwa w Agrobiznesie, Akademia Rolniczo-Techniczna im.Michała Oczapowskiego w Olsztynie, pl.Łódzki 2, 10-957 Olsztyn
  • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
  • Zakład Doradztwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
Bibliografia
  • [1] Hałasiewicz A., Kaleta A. 1996. Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy. ZN im. Ossolińskich, UMK w Toruniu, t. 2: 151 ss.
  • [2] Noniewicz Cz. 1996. Rozwój gospodarki chłopskiej. Wydział Ekonomi­czny Filii UW w Białymstoku: 147 ss.
  • [3] Pałasz L. red., 1996. Restrukturyzacja PGR w regionie Północno-Zachodniej Polski z uwzględnieniem doświadczeń Północno-Wschodniej części Niemiec. AR Szczecin, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gos­podarki Żywnościowej, Katedra Polityki Gospodarczej i Rynku, AR Szczecin: 182 ss.
  • [4] Runowski H. 1996. Przekształcenia organizacyjno-prawne i własnościo­we rolnictwa państwowego oraz ich skutki ekonomiczno społeczne na obszarach wiejskich nad. środkową Odrą. W: Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego. PAN, IRWiR, CN-W SGGW, Warszawa: 196-213.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-59ed3d7e-2d24-4fe7-b94a-853fbbd831ac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.