PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 3 |
Tytuł artykułu

Comparative analysis of the biological value of protein of Chenopodium quinoa Willd. and Chenopodium album L. Part I. Amino acid composition of the seed protein

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Analiza porównawcza wartości biologicznej białka komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) i komosy białej (Chenopodium album L.) Cz. I. Skład aminokwasowy białka nasion
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The research concerned amino acid content in protein and the yield of amino acids from seeds of Chenopodium quinoa and Chenopodium album. Chenopodium quinoa seed material, cv. Sandowal, came from Germany, and Chenopodium album – from the commonly available forms occurring in Poland. Seeds of both Chenopodium species were characterized by beneficial amino acid composition, especially by the lysine content. Amino acid proportion profiles in the seeds protein of both studied species showed that their composition was different. Biological value of the protein of Chenopodium quinoa measured with the essential amino acid index (EAAI) was higher than the protein value of Chenopodium album. However, Chenopodium quinoa significantly exceeded Chenopodium album with yield of both exogenous and endogenous amino acids as well as with the yield of all amino acids.
PL
Badania dotyczyły zawartości aminokwasów w białku i plonu aminokwasów nasion komosy ryżowej i komosy białej. Nasiona komosy ryżowej odmiany Sandowal pochodziły z Niemiec, a komosy białej z powszechnie występujących w Polsce form. Nasiona obu gatunków komosy odznaczały się korzystnym składem aminokwasowym, szczególnie zawartością lizyny. Profile udziału aminokwasów w białku nasion obu gatunków pokazały, że ich skład się różnił. Mierzona wskaźnikiem aminokwasów egzogennych (EAAI) wartość biologiczna białka nasion komosy ryżowej była wyższa niż białka komosy białej. Komosa ryżowa znacząco przewyższała jednak komosę białą plonem zarówno aminokwasów egzogennych, jak i endogennych oraz plonem wszystkich aminokwasów.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
3
Opis fizyczny
p.47-56,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany and Ecology, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Prof.S.Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Poland
autor
 • University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Ahamed N.T., Singhal R.S., Kulkarni P.R., Pal M., 1998. A lesser-known grain, Chenopodium quinoa: Review of the chemical composition of its edible parts. Food Nutr. Bull. 19, 61-70.
 • Aufhammer W., 2000. Pseudogetreidearten – Buchweizen, Reismelde, und Amarant; Herkunf, Nutzung und Anbau. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart.
 • Balzotti M.R.B., Thornton J.N., Maughan P.J., McClellan D.A., Stevens M.R., Jellen E.N., Fairbanks D.J., Coleman C.E., 2008. Expression and evolutionary relationships of theChenopodium quinoa 11S seed storage protein gene. Int. J. Plant Sci. 169(2), 281-291.
 • Barczak B., 1995. Wpływ nawożenia azotem na jakość białka ziarna jęczmienia ozimego. Cz. I. Frakcje białkowe [Effect of nitrogen fertilization on the protein quality of winter barley grain. Part I. Protein Fractions]. Rocz. Nauk Rol. A (111)1-2, 90-98 [in Polish].
 • Barczak B., Cwojdziński W., Nowak K., 1994. Wpływ wzrastających dawek azotu na plon i jakość białka ziarna trzech odmian jęczmienia ozimego [Effect of increasing nitrogen rateson the yield and quality of grain protein of three winter barley cultivars] Zesz. Probl. Post.Nauk Rol. 414, 235-244 [in Polish].
 • Barczak B., Kozera W., Nowak K., Majcherczak E., 2006. Wpływ nawożonego saletrą amonową z mikroelementami na plon ziarna i białka owsa odmiany Komes [Effect of ammoniumsaltpeter fertilization with microelements on the yield of grain and protein of oat cv. Komes].Biul. IHAR 239, 19-25 [in Polish].
 • Barczak B., Nowak K., 1995. Wpływ nawożenia azotem na jakość białka ziarna jęczmienia ozimego. Cz. II. Skład aminokwasowy frakcji białkowych [Effect of nitrogen fertilization onthe protein quality of winter barley grain. Part II. Amino acid composition of proteinfractions]. Rocz. Nauk Rol. A (111)1-2, 99-115 [in Polish].
 • Brzeziński J., 2002. Metodologia badań psychologicznych [Methodology of psychological research]. Wyd. Nauk. PWN Warszawa [in Polish].
 • Charalampopoulos D., Wang R., Pandiella S.S., Webb C., 2002. Application of cereals and cereal components in functional foods: a review. Int. J. Food Microbiol. 79, 131-141.
 • Coulter L., Lorenz K., 1990. Quinoa – composition, nutritional value, food applications. Lebensm. Wiss. Technol. 23, 203-207.
 • Cwojdziński W., Nowak K., 2000. The effect of fertilization on the plant yields and their qualities in the sixth rotation of static fertilizer experiment. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 84,63-68.
 • Dębski B., Gralak M.A., 2001. Komosa ryżowa – charakterystyka i wartość dietetyczna [Chenopodium quinoa: characteristics and nutritional value]. Żyw. Człow. Metab. 28, 360-369 [in Polish].
 • Drzewiecki J., Delgado-Licon E., Haruenkit R., Pawelzik E., Martin-Belloso O., Park Y.S., Jung S.T., Trakhtenberg S., Gorinstein S., 2003. Identification and differences of total proteins andtheir soluble fractions in some pseudocereals based on electrophoretic patterns. J. Agric. FoodChem. 51, 7798-7804.
 • Gęsiński K., 2004. Analiza porównawcza wybranych cech budowy morfologicznej i anatomicznej Chenopodium quinoa (Willd.) i Chenopodium album L. [Comparative analysis of chosen characteristics of morphology and anatomy of Chenopodium quinoa (Willd.) and Chenopodium album L.] Pr. Komis. Nauk Rol. Biol. BTN B 52, 69-77 [in Polish].
 • Gęsiński K., 2008. Ocena amerykańskich i europejskich odmian komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) w warunkach Polski [Evaluation of American and European cultivars of Chenopodium quinoa Willd. under Polish conditions]. Fragm. Agron. 2(98), 49-60 [in Polish].
 • González J.A., Bruno M., Valoy M., Prado F.E., 2010. Genotypic Variation of Gas Exchange Parameters and Leaf Stable Carbon and Nitrogen Isotopes in Ten Quinoa Cultivars Grownunder Drought. J. Agron. Crop Sci. 197(2), 81-93.
 • Gorinstein S., Pawelzik E., Delgado-Licon E., Haruenkit R., Weisz M., Trakhtenberg S., 2002. Characterization of pseudocereal and cereal proteins by protein and amino acid analyses.J. Sci. Food Agric. 82, 886-891.
 • Grochowski Z., 1996. Komosa ryżowa – Chenopodium quinoa Willd. [Chenopodium quinoa Willd.] [In:] Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialneźródło energii [New crop plants for consumption and industrial purposes and as a renewablesource of energy]. SGGW Warszawa, 44-59 [in Polish].
 • Grochowski Z., 2000. Wzrost, wymiana gazowa i wykorzystanie promieniowania fotosyntetycznie czynnego przez komosę ryżową [Growth, gas exchange and use of active photosyntheticirradiance by Chenopodium quinoa Willd.]. SGGW Warszawa [in Polish].
 • Jacobsen S.E., 2000. QUINOA – Research and Development at the International Potato Center (CIP). Sintesis preparada para la Reunion Annual del Consejo Directivo de CONDESAN, 1-5.\
 • Jacobsen S.E., 2003. The Worldwide Potential for Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Food Rev. Int. 19(1-2), 167-177.
 • Jahaniaval F., Kakuda Y., Marcone M.F., 2000. Fatty acid and triacylglycerol compositions of seed oils of five Amaranthus accessions and their comparison to other oils. J. Amer. OilChem. Soc. 77(8), 847-852.
 • Lindroth P., Mopper K., 1979. High performance liguid chromatografic determination of subpicomole amounts of amino acids by precolumn fluorescence derivatization witho-phtaldialdehyde. Analyt. Chem. 51(11), 1667-1674.
 • Lubowicki R., Kotlarz A., Petkov K., Jaskowska I., 1997. Ocena składu chemicznego i wartości biologicznej białka ziarna pszenżyta, pszenicy i żyta [Evaluation of chemical composition andbiological value of grain protein in triticale, wheat and rye]. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie,Rolnictwo 65, 243-248 [in Polish]..
 • Majcherczak E., Kozera W., Nowak K., Barczak B., 2006. Zawartość aminokwasów w ziarnie owsa nawożonego saletrą amonową z dodatkiem mikroelementów [Amino acid content ingrain of oat fertilized with ammonium saltpeter with the addition of microelements]. Biul.IHAR 239, 117-122 [in Polish].
 • Martinez E.A., Veas E., Jorquera C., Martin R.S., Jara P., 2009. Re-Introduction of Quínoa into Arid Chile: Cultivation of Two Lowland Races under Extremely Low Irrigation. J. Agron. Crop Sci. 195, 1-10.
 • Nowak K., Barczak B., 1996. Ocena zależności pomiędzy zasobnością gleby a składem aminokwasowym białka ziarna żyta [Evaluation of dependence between soil fertility and amino acid composition of rye grain protein]. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 62,391-396 [in Polish].
 • Nowak K., Barczak B., Kozera W., 2007. Reakcja fasoli na dolistne nawożenie mikroelementami. Cz. III. Zawartość aminokwasów w nasionach fasoli [Response of bean to foliar fertilizationwith microelements. Part III. Amino acid content in bean seeds]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol.522, 443-448 [in Polish].
 • Nowak K., Majcherczak E., 2002. Skład aminokwasowy białka plonu roślin uprawianych w 4-letnim cyklu zmianowania w zależności od nawożenia i wapnowania [Amino acidcomposition of protein from the yield of plants cultivated in a 4-year cycle of crop rotationdepending on fertilization and liming]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 484, 441-449 [in Polish].
 • Oser B.L., 1951. Method for integrating essential amino acid content in the nutritional evaluation of protein. J. Am. Dietetic Ass. 27, 396.
 • Pulvento C., Riccardi M., Lavini A., D’Andria R., Iafelice G., Marconi E., 2010. Field Trial Evaluation of Two Chenopodium quinoa Genotypes Grown Under Rain-Fed Conditions ina Typical Mediterranean Environment in South Italy. J. Agron. Crop Sci. 196(6), 407-411.
 • Rakowska M., Szkiłłądziowa W., Kunachowicz H., 1978. Biologiczna wartość białka żywności [Biological value of food protein]. WNT Warszawa [in Polish].
 • Ryan E., Galvin K., O’Connor T.P., Maguire A.R., O’Brien N.M., 2007. Phytosterol, Squalene, Tocopherol Content and Fatty Acid Profile of Selected Seeds, Grains, and Legumes. PlantFoods Human Nutr. 62(3), 85-91.
 • Tabe L., Hagan N., Higgins T.J., 2002. Plasticity of seed protein composition in response to nitrogen and sulfur availability. Plant Biol. 5(3), 212-217.
 • Ruas P.M., Bonifacio A., Ruas C.F., Fairbanks D.J., Andersen W.R., 1999. Genetic relationship among 19 accessions of six species of Chenopodium L. by random amplified polymorphicDNA fragments (RAPD). Euphytica 105, 25-32.
 • Vega-Gálvez A., Miranda M., Vergara J., Uribe E., Martínez E.A., 2010. Nutrition facts and functional potential of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), an ancient Andean grain:a review. J. Sci. Food Agric. 90(15), 2541-2547.
 • Wahli Ch., 1990. Quinoa – hacia su cultivo comercial. Latinreco S.A. Quito, Ecuador. Wróbel E., 1993. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość białka ziarna jęczmienia jarego i owsa uprawianego na paszę [Effect of nitrogen fertilization on the yield and qualityof grain protein of spring barley and oat cultivated for feed]. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie,Rolnictwo 56, 18-40 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-59a0eb90-27e6-4df1-9f42-770c20ba5796
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.