PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Development of the lesser grain borer (Rhyzopertha dominica F.) on malt barley and fodder barley grain

Warianty tytułu
PL
Rozwój kapturnika zbożowca (Rhyzopertha dominica F.) na ziarnie jęczmienia browarnego i pastewnego
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę uzyskania odpowiedzi, czy ziarno jęczmienia o różnym typie użytkowym (odmiany browarne i pastewne) jest siedliskiem różnicującym rozwój kapturnika zbożowca (Rhyzopertha dominica F.). Badano rozwój szkodnika na ziarnie jęczmienia należącym do dwóch różnych typów użytkowych. Ocenie poddano ziarno odmian przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle browarnym (Prestige, Sebastian, Żeglarz, Stratus, Philadelphia, Blask, Mauritia, Bolina, Class) oraz odmiany pastewne (Frontier, Orthega, Antek, Justina, Widawa, Tocada). Uzyskane wyniki wskazują, że ziarno jęczmienia browarnego i pastewnego jest dobrym siedliskiem dla rozwoju kapturnika zbożowca. Różnice w liczebności pokolenia potomnego, rozwijającego się na ziarnie badanych typów użytkowych jęczmienia, okazały się nieistotne. Stwierdzono jednak, że szkodnik wytworzył większą masę pyłu i spowodował większy ubytek masy ziarna żerując na odmianach browarnych. Najbardziej odporną odmianą na żerowanie R. dominica, wśród odmian browarnych, okazała się odmiana Mauritia. W grupie odmian pastewnych było to ziarno odmiany Tocada. Między liczebnością imagines pokolenia potomnego badanego chrząszcza a masą pyłu i ubytkiem masy ziarna istnieje dodatnia korelacja. Stwierdzono, że wzrost liczebności imagines był silniej skorelowany z ubytkiem masy ziarna niż z masą powstałego pyłu.
EN
A study was carried out to determine the effect of barley grain used for different purposes (malt or fodder production) on the development of the lesser grain borer (Rhyzopertha dominica F.). The development of the pest insect was investigated on the grain of barley cultivars belonged to two different utilization types. The grain from cultivars used in the brewery industry (Presige, Sebastian, Żeglarz, Stratus, Philadelphia, Blask, Mauritia, Bolina and Class) and from fodder cultivars (Frontier, Orthega, Antek, Justina, Widawa, Tocada). The results revealed that both fodder and malt barley grain provided a suitable habitat for the development of the lesser grain borer. Differences in the number of offspring growing on the grain of either types of barley cultivars proved to be non-significant. However, it was shown that the lesser grain borer produced much more dust and caused larger grain mass loss when foraging on malt cultivars. Among the malt cultivars, cultivar Mauritia was the most resistant one to foraging by R. dominica. Out of the fodder cultivars, grain produced by the cultivar Tocada was the least damaged. There was a positive correlation between the number of the lesser grain borer’s offspring imagines and the mass of dust as well as loss of grain mass. It was found that an increase in the number of imagines was more strongly correlated with the grain mass loss than with the mass of produced dust.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.59-63,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn
autor
 • Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn
autor
 • Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 17, 10-722 Olsztyn
Bibliografia
 • Bashir T. 2002. Reproduction of Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) on different host-grains. Pakistan J. Biol. Sci. 5 (1): 91–93.
 • Edde P.A. 2012. A review of the biology and control of Rhyzopertha dominica (F.) the lesser grain borer. J. Stored Prod. Res. 48: 1–18.
 • Gołębiowska Z. 1962. Przyczynek do badań nad ekologią kapturnika zbożowca – Rhizopertha dominica F. (Col., Bostrichidae). Pol. Pismo Ent. 1–2: 39–51.
 • Jia F., Toews M.D., Campbell J.F., Ramaswamy S.B. 2008. Survival and reproduction of lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) on flora associated with native habitats in Kansas. J. Stored Prod. Res. 44: 366–372.
 • Jood S., Kapoor A.C., Singh R. 1996. Effect of insect infestation and storage on lipids of cereal grains. J. Agric. Food Chem. 44 (6): 1502–1506.
 • Klejdysz T., Nawrot J. 2010. First record of outdoor occurrence of stored-product coleopterans in arable landscape in Poland. J. Plant Prot. Res. 50 (4): 551–553.
 • Kłyś M. 2006. Nutritional preferences of the lesser grain borer Rhizopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae) under conditions of free choice of food. J. Plant Prot. Res. 46 (4): 359–367.
 • Konopka I., Fornal Ł., Dziuba M., Czaplicki S., Nałęcz D. 2007. Composition of proteins in wheat grain streams obtained by sieve classification. J. Sci. Food Agric. 87: 2198–2206.
 • Kordan B., Ciepielewska D., Nietupski M. 2005. Wpływ wybranych odmian zbóż na rozwój kapturnika zbożowca (Rhizopertha dominica F.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (2): 794–796.
 • Longstaff B.C. 1999. An experimental and modelling study of the demographic performance of Rhyzopertha dominica (F.). I. Development rate. J. Stored Prod. Res. 35: 89–98.
 • Lorini I., Halley D.J. 1999. Deltamethrin resistance in Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae), a pest of stored grain in Brazil. J. Stored Prod. Res. 35: 37–45.
 • Mebarkia A., Guechi A., Mekhalif S., Makhlouf M. 2009. Biochemical composition effect of the some cereal species’ on the behaviour of Sitophilus granarius L. and Rhyzopertha dominica F. species in semi-arid zone of Setif, Algeria. J. Agron. 8 (2): 60–66.
 • Nawrot J. 2002. Owady – Szkodniki Magazynowe. Themar, Warszawa, 149 ss.
 • Nietupski M., Ciepielewska D., Fornal Ł. 2006. Wpływ zróżnicowania chemicznego białek w ziarnie wybranych odmian pszenicy na rozwój szkodników magazynowych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 420–423.
 • Niewiada A., Nawrot J., Klockiewicz-Kamińska E. 2003. Wpływ właściwości fizykochemicznych ziarna pszenicy różnych odmian na proces składania jaj przez samice wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 43 (2): 836–839.
 • Park S., Arthur F.H., Bean S.R., Schober T.J. 2008. Impact of differing population levels of Rhyzopertha dominica (F.) on milling and physicochemical properties of sorghum kernel and flour. J. Stored Prod. Res. 44: 322–327.
 • Śliwiński Z. 1957. Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera, Bostrichidae) w Polsce. Pol. Pismo Entomol. 27: 71–73.
 • Toews M.D., Campbell J.F., Artur F.H., Ramaswamy S.B. 2006. Outdoor flight activity and immigration of Rhyzopertha dominica into seed wheat warehouses. Entomol. Exp. Appl. 121: 73–85.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-59914480-6ffe-4f9e-9bd8-4db2aa9c88d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.