PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 09 |
Tytuł artykułu

Wpływ regulacji rzeki Smortawy na przebieg procesów samooczyszczania na przykładzie wskaźników tlenowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of the regulation of the Smortawa river on the self-purification processes for oxygen indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto próbę oceny zdolności rzeki Smortawy do samooczyszczania się. Badania terenowe prowadzono w roku hydrologicznym 2004 w zlewni rzeki Smotrawy (prawobrzeżny dopływ Odry – ujście w km 223+350). Do badań wybrano częściowo uregulowany odcinek rzeki od km 9+676 do km 7+105, na którym zlokalizowano trzy przekroje badawcze (km 9+676, km 8+030 i km 7+105), w których mierzono wartości tlenowych wskaźników jakości wody: biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) oraz chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT(Cr) i ChZT(Mn)). Z przeprowadzonych badań wynika, że wartości tych wskaźników zmniejszały się wraz z biegiem rzeki, co świadczy o redukcji zanieczyszczenia wody materią organiczną. Największą poprawę jakości wody zaobserwowano na odcinku nieuregulowanym, między km 9+676 a km 8+030, gdzie rzeka ma swoje naturalne rozlewisko. Na częściowo uregulowanym odcinku rzeki, od przekroju w km 8+030 do przekroju w km 7+105, redukcja zanieczyszczeń zachodziła w mniejszym stopniu.
EN
In this paper an attempt of estimating the self-purification processes in the Smortawa river was undertaken. The investigation was carried out at the natural and altered transects of the river between km 9+676 and km 7+105 in hydrological year 2004. At the examined stretch three measurement sections were located (km 9+676, km 8+030 i km 7+105), where the values of oxygen indicators (biochemical oxygen demand (BOD5) and chemical oxygen demand (COD(Mn) and COD(Cr)) were measured. At the examined stretch of the river, the values of oxygen indicators decreased depending on the river’s course. The reduction of organic pollution of the Smortawa river at investigated transect was observed. Between km 9+676 and km 8+030, where the river bed is natural, wide, and rich in water plants, self-purification processes occurred significantly better than at the altered stretch.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.207-216,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
  • Adynkiewicz-Piragas M. Szkody powodziowe w dolinie Smortawy w rejonie polderu Oława-Lipki. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, nr 339, Konf. XXI (tom I), 1998, s. 151–157.
  • Adynkiewicz-Piragas M., Drabiński A. Wpływ inwestycji hydrotechnicznych na ekosystem rzeki Smortawy. Zesz. Nauk. AR we Wroc., nr 417, Melioracja XLIII, Wrocław 2001, s. 7–28.
  • Adynkiewicz-Piragas M. Wpływ zmiennego piętrzenia na kształtowanie się odpływu ze zlewni Smortawy. Wiad. IMiGW, t. XXV, Zesz.4, Wrocław 2002, s. 51–61.
  • Chełmicki W. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. PWN, Warszawa 2002.
  • Jagiełło W. Projekt techniczny budowli piętrzących na rzece Smortawie. Na zlecenie WZMiUW we Wrocławiu, 1992.
  • Mańczak H. Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1972.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, Dz.U. Nr 32, poz. 284
  • Standard methods for examination of water and wastewater. Am, Publ. Health Ass., Washington 1992.
  • Wykaz norm z zakresu analityki wody i ścieków. Instytut Gospodarki przestrzennej i komunalnej – Zespół Normalizacji, Warszawa 1993
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-59402e6a-749f-47aa-9fd4-982563dc7463
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.