PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 |
Tytuł artykułu

Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na zróżnicowanie cech somatycznych i proporcji ciała u studentek pochodzących ze środowiska wiejskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The impact of socio-economic factors on the diversity of somatic features and body proportions of students with rural background
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest ocena wpływu poziomu wykształcenia rodziców i wielkości rodziny na uzyskany w okresie dorastania poziom cech morfologicznych i zróżnicowanie proporcji ciała studentek AJD pochodzących ze środowiska wiejskiego. Badania realizowano w latach 1998–2007 wśród studentek I roku AJD (do 2004 roku WSP), które urodziły się w dekadzie 1979–1988. Ogółem zbadano 896 kobiet ze środowiska wiejskiego. Dokonano pomiarów antropometrycznych 15 cech somatycznych, następnie wyliczono następujące wskaźniki proporcji ciała: długości tułowia, barkowo-wzrostowy, biodrowo-wzrostowy, długości kończyny górnej, długości kończyny dolnej, międzykończynowy, długości tułowia, szerokości barków, biodrowo-barkowy, klatki piersiowej, BMI, Queteleta, Rohrera, smukłości, obwodu klatki piersiowej Pigneta II, tęgości Škerljia. Materiał opracowano statystycznie. Zróżnicowanie środowiskowe analizowanych cech somatycznych przedstawiono graficznie w postaci wartości unormowanych na średnią i odchylenia standardowego ogółu badanych kobiet. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom wykształcenia rodziców i dzietność w niewielkim stopniu różnicują analizowane cechy i wskaźniki proporcji ciała badanych studentek AJD w Częstochowie, pochodzących ze środowiska wiejskiego.
EN
The objective of the study is to evaluate the effect of the educational status of parents and family size on the level of morphological traits achieved in the adolescence period as well as on differentiated body proportions of female students of Jan Długosz University (JDU) in Częstochowa originating from rural environment. The study was conducted in the years 1998–2007 amongst I year female students of Jan Długosz University in Częstochowa (until 2004 – the Higher Pedagogical School), who were born in the decade of 1979–1988. In total, the survey covered 896 women from rural areas and involved: anthropometric measurements of 15 somatic traits, and calculations of the following body proportion indices: trunk length index, shoulder-height index, hip-height index, upper extremity length index, lower extremity length index, inter-extremities index, shoulder width index, hip-to-shoulder index, chest index, BMI, Quetelet index, Rohrer index, slenderness index, Pignet II index of chest circumference, and Škerlji obesity index. Results obtained were elaborated statistically. The environmental diversity of the analyzed somatic traits was illustrated graphically in the form of values standardized into mean values and standard deviation of the whole population of women examined. Analyses conducted in the study demonstrated that the educational status of parents and the number of children in a family differentiated the analyzed traits and body proportion indices of the female students of JDU in Częstochowa originating from rural areas only to a little extent.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
s.171-181,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
  • Instytut Kultury Fizycznej, Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
Bibliografia
  • [1] Asienkiewicz R., Charakterystyka morfologiczna młodzieży Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle uwarunkowań środowiskowych. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna, 2007; VII: 71–81.
  • [2] Jopkiewicz A., Przychodni A., Poziom rozwoju fizycznego studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach a sytuacja społeczna rodziny i miejsce zamieszkania. Rocz. Nauk. Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, 1999; VI, Supl. 1: 51–58.
  • [3] Łaska-Mierzejewska T., Olszewska E., Antropologiczna ocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce, w okresie 1967–2001. Badania dziewcząt, Studia i Monografie AWF w Warszawie, Warszawa, 2003; 147–151.
  • [4] Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. PWN, Warszawa – Łódź 1997.
  • [5] Przychodni A., Charakterystyka społeczna i antropologiczna studentów I roku Akademii Świętokrzyskiej, [w:] Zagórski J., Skład M. (red): Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2003; 186–195.
  • [6] Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M., Charakterystyka cech somatycznych studentek WSP w Częstochowie w aspekcie czynników społeczno-ekonomicznych, [w:] Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M. (red): Problemy rozwoju zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, Wyd. WSP Częstochowa, 1995/96; 159–170.
  • [7] Rodziewicz-Gruhn J., Pyzik M., Wysokość ciała i wiek pierwszej miesiączki studentek w Częstochowie, [w:] Rodziewicz-Gruhn J., Wojtyna J., (red): Uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia. WSP Częstochowa, 1999; 127–132.
  • [8] Rodziewicz-Gruhn J., Stan rozwoju fizycznego studentek pedagogiki WSP w Częstochowie w świetle badań realizowanych w 1998 roku, Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Kultura Fizyczna, z. III, WSP. Częstochowa, 2000, 111–115.
  • [9] Rodziewicz-Gruhn J., Zróżnicowania morfologiczne i nawyki żywieniowe kobiet rozpoczynających studia w aspekcie uwarunkowań społecznych. [w:] Górniak K. (red): Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży. t. I, AWF Biała Podlaska, 2005; t. 1: 110–119.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-58a3fac8-6de4-4035-b615-0ff97f08ea18
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.