PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 09 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ sezonu produkcji na przydatność technologiczną, profil kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mleku pozyskiwanym od krów utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych i żywionych systemem TMR

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of production season on technological suitability, fatty acids profile and cholesterol content in milk of cows maintained in free-stall barns and fed according to the TMR system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Oceniono 1146 prób mleka (526 z sezonu wiosenno-letniego i 620 z jesienno-zimowego) pobranych od 274 krów utrzymywanych w 5 gospodarstwach stosujących intensywną technologię chowu (obory wolnostanowiskowe i żywienie TMR). Oznaczono: zawartość kazeiny, suchej masy beztłuszczowej, stosunek białkowo-tłuszczowy, kwasowość czynną i potencjalną, stabilność cieplną, czas krzepnięcia pod wpływem podpuszczki, stan dyspersji tłuszczu mlekowego oraz udział kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu. Istotnie (p≤0,01) wyższą wydajność dobową mleka uzyskiwano w okresie wiosenno-letnim (25,8 kg) w porównaniu do jesienno-zimowego (23,3 kg). Mleko pozyskiwane w sezonie wiosenno-letnim cechowało się istotnie (p≤0,01) wyższą kwasowością czynną (pH 6,64), krótszym czasem krzepnięcia pod wpływem podpuszczki (średnio 4:21 min), niższą stabilnością cieplną (średnio 2:40 min) oraz wyższym udziałem małych kuleczek tłuszczowych (65,97%), zawierało także istotnie więcej cholesterolu (22,71 mg/100 ml). Przy całorocznym żywieniu krów systemem TMR sezon produkcji nie miał generalnie istotnego wpływu na udział kwasów tłuszczowych w mleku, z wyjątkiem UFA i PUFA oraz proporcji MUFA/SFA i PUFA/SFA (p≤0,05).
EN
The study included 1146 milk samples (526 – spring-summer season and 620 – autumn-winter season) taken from 274 cows maintained in five farms with an intensive husbandry technology (freestall barns and TMR feeding). Following parameters were determined: content of casein and nonfat dry matter, protein to fat ratio, active and potential acidity, thermal stability, rennet coagulation time, state of milk fat dispersion, share of fatty acids and cholesterol content. Significantly (p≤0.01) higher daily milk yield were obtained in the spring-summer season (25.8 kg) compared to the autumn winter season (23.3 kg). Milk collected in the spring-summer season was characterised by significantly (p≤0.01) higher active acidity (pH 6.64), shorter rennet coagulation time (an average of 4:21 min), lower thermal stability (an average of 2:40 min ) and higher share of small fat globules (65.97%). Moreover, it contained significantly more cholesterol (22.71 mg/100 ml). Generally, with year-round TMR feeding system of cows, the production season had no significant effect on share of fatty acids in milk, with the exception of UFA and MUFA, and PUFA/SFA and PUFA/SFA proportion (p≤0.05).
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
3
Opis fizyczny
s.47-57,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • 1. AOAC, 2000 – Official Methods of Analysis of the AOAC 969.22. Methyl esters of fatty acids in oils and fatts. 17th Ed. Arlington-Virginia USA.
 • 2. AOAC, 2000 – Official Methods of Analysis of the AOAC 969.33. Fatty acids on oils and fatty. 17th Ed. Arlington-Virginia USA.
 • 3. AOAC, 2000 – Official Methods of Analysis. Casein Nitrogen Content of Milk. 998.06. AOAC International, Chapter 32, 52.
 • 4. AOAC, 2000 – Official Methods of Analysis. Collection of Milk Laboratory Sample. 925.20. AOAC International, Chapter 33, 4.
 • 5. BARŁOWSKA J., LITWIŃCZUK Z., 2006 – Technological usefulness of milk from two local breeds maintained in the regions with great grassland share. Archiv fűr Tierzucht 49, 207-213.
 • 6. BARŁOWSKA J., GRODZICKI T., TOPYŁA B., LITWIŃCZUK Z., 2009 – Physicochemical properties of milk fat from 3 breeds of cows during summer and winter feeding. Archiv fűr Tierzucht 52, 4, 356-363.
 • 7. BARŁOWSKA J., WOLANCIUK A., KRÓL J., JAROSIŃSKA A., 2010 – Przydatność technologiczna mleka trzech ras krów żywionych systemem TMR. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 6 (2), 97-105.
 • 8. BARŁOWSKA J., 2011 – Mleko. W: Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych (red. Z. Litwińczuk). Wyd. UP w Lublinie.
 • 9. BOHDANOWICZ-ZAZULA M., NOWOPOLSKA-SZCZYGLEWSKA A., SYNOWIEC M., PAWELSKA M., 2003 – Zmienność składu i parametrów technologicznych mleka krów żywionych w systemie TMR w zależności od pory roku, okresu laktacji i poziomu wydajności. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 69, 197-204.
 • 10. BRODZIAK A., LITWIŃCZUK A., TOPYŁA B., WOLANCIUK A., 2012 – Wpływ interakcji sezonu produkcji z rasą i systemem żywienia krów na wydajność i właściwości fizykochemiczne mleka. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 8 (1), 19-27.
 • 11. BRZÓSKA F., 2004 – Effect of copper inhibitors in diet on cow’s yield milk composition and cholesterol level in milk and blood plasma. Annals of Animal Science 4 (1), 43-55.
 • 12. DE MARCHI M., DAL ZOTTO R., CASSANDRO M., BITTANTE G., 2007 – Milk coagulation ability of five dairy cattle breeds. Journal of Dairy Science 90 (8), 3986-3992.
 • 13. ELGERSMA A., ELLEN G., VAN DER HORST H., BOER H., DEKKER P.R., TAMMINGA S., 2004 – Quick changes in milk fat composition from cows after transition from fresh grass to a silage diet. Animal Feed Science and Technology 117, 13-27.
 • 14. KRZYŻEWSKI J., STRZAŁKOWSKA N., JÓŹWIK A., BAGNICKA E., RYNIEWICZ Z., 2003 – Effect of nutrition and season on cholesterol level in milk of Holstein-Fresian cows. Annals of Animal Science 2, 45-49.
 • 15. LIPIŃSKI K., STASIEWICZ M., RAFAŁOWSKI R., KALINIEWICZ J., PURWIN C., 2012 – Wpływ sezonu produkcji mleka na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mlekowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (80), 72-80.
 • 16. LITWIŃCZUK A., BARŁOWSKA J., KRÓL J., SAWICKA W., 2006 – Porównanie składu chemicznego i zawartości mocznika w mleku krów czarno-białych i simentalskich z okresu żywienia letniego i zimowego. Annales UMCS, sec. EE, 10, 67-72.
 • 17. LOCK A.L., GARNSWORTHY P.C., 2003 – Season variation in milk conjugated linoleic acid and Δ9 desaturase activity in dairy cows. Livestock Production Science 79, 47-59.
 • 18. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012 – Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. 19. OLKOWSKA O., 2012 – Raport. Rynek mleka [http://www.pfhb.pl/raport_rynek_mleka_styczen_2012.pdf].
 • 20. POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA, 2006 – Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego. Dane za rok 2005, Warszawa.
 • 21. POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA, 2013 – Ocena i Hodowla Bydła Mlecznego. Dane za rok 2012, Warszawa.
 • 22. STRZAŁKOWSKA N., JÓŹWIK A., BAGNICKA E., KRZYŻEWSKI J., COOPER R. G., HORBAŃCZUK J.O., 2010 – Factors affecting the cholesterol content of milk of cows fed conserved feeds in a TMR system throughout the year. Mljekarstvo 60 (4), 273-279.
 • 23. SYCH-WINIAREK J., 2012 – Przewidywane tendencje na rynku mleka. Biuletyn Informacyjny ARR 2, 1-8..
 • 24. ŻUK J., ORZECHOWSKI R., 2009 – Wpływ systemu chowu na pracochłonność i optymalną skalę produkcji mleka w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 96(4), 277-289.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-588da3ce-5ae6-402d-8560-44bbbb7ac088
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.