PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 07 |
Tytuł artykułu

Bilans wodny w obrębie składowiska odpadów komunalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Water balance within a municipal waste disposal site
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono postępowanie prowadzące do opracowania bilansu wodnego w obrębie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne (komunalnych). Zwrócono uwagę na problematykę zasilania składowiska wodami pochodzącymi z opadów atmosferycznych oraz wymianę wilgoci w obrębie samego składowiska. Podkreślono ważną dla bilansu wód potrzebę uwzględniania wód powstających w procesach rozkładu gromadzonych na składowisku odpadów, ponadto wskazano potrzebę rozdziału wód na wody czyste i wody zanieczyszczone. Zwrócono uwagę na zmiany w bilansie wód, postępujące w miarę wypełniania składowiska odpadami. Związane jest to ze zdolnością sorpcyjną wilgoci złoża odpadów, z czego wynika pewna pojemność wodna odpadów zależna od udziału masy organicznej w odpadach oraz ich rozdrobnienia i zagęszczenia, która z kolei decyduje o szybkości infiltracji odcieków w podłoże składowiska. Pracę kończy podsumowanie, w którym podkreślono ważność i złożoność problematyki bilansowania wód w obrębie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, wynikającą z zachodzących procesów rozkładu i wymiany w obrębie zdeponowanych odpadów oraz postępującego procesu wypełniania składowiska, a tym samym zagęszczania powstałej bryły.
EN
In the paper a procedure of parking out a water balance within a waste disposal site other than hazardous (municipal) is presented. An attention is paid to problem of supply of waste disposal site with waters from precipitation and resulting problem of moisture exchange within waste disposal site. It is emphasized a necessity of including in water balance a certain amount of water arising during decomposition processes of deposited wastes, moreover of water separation on pure and polluted one. Attention is paid also to changes in water balance, proceeding as disposal site is filled with wastes. It is related to moisture sorption ability of waste deposit, from which results a certain water capacity of waste mass dependent on share of organic matter in wastes and their size reduction and density, which will determined the leachate infiltration rate into base of waste disposal site. In recapitulation a significance and a complexity of water balancing problem, within a waste disposal site other than hazardous is emphasized, resulting from occurring decomposition and exchanging processes within deposited wastes and also from progressive filling up process of disposal site, thereby condensation of created lump.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
07
Opis fizyczny
s.89-100,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Geotechniki i Hydrotechniki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
autor
Bibliografia
  • Kempa E. S. Gospodarka odpadami miejskimi. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1983.
  • Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Żygadło. Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Poznań 2001.
  • Kowalów M. Wpływ zabezpieczeń inżynierskich na zmianę hydraulicznych warunków filtracji ze składowisk odpadów. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Geotechniki.Szczecin 2000.
  • Poradnik. Metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo – wodne składowisk odpadów stałych. Ministerstwo Środowiska. Departament Geologii. Warszawa 2000.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Dz. U. Nr 220/2002,poz. 1858.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadaćposzczególne typy składowisk odpadów. Dz.U. Nr 61/2003, poz. 549.
  • Stępniak S. Zasady projektowania drenażu odcieków uszczelnionych składowisk odpadów. Gospodarka Wodna Nr 6/2008, s. 251–254.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628 z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-586f1c79-08f3-431a-b8f9-cb1ae7745897
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.