PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | 6 |
Tytuł artykułu

Warunki społeczno-gospodarcze a poziom rozwoju ekonomicznego na przykładzie województwa podlaskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Socio-economic conditions and the level of economic development on the example of Podlaskie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonano próby rozpoznania relacji poziomu rozwoju gospodarczego w województwie podlaskim z sytuacją ekonomiczną dotyczącą m.in.: poziomu dochodu na jednego mieszkańca, lokalizacji oraz inwestycji. Pomimo zaszłości historycznych, które w konsekwencji wpłynęły na słabszy rozwój północno- -wschodniej Polski (pod względem rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz niższego na tle kraju poziomu dochodu na 1 mieszkańca), województwo podlaskie ma możliwości rozwojowe dzięki wzrastają- cemu poziomowi nowych inwestycji oraz dogodnej lokalizacji (geograficznemu umiejscowieniu w środku Europy), która w przyszłości przyczynić się może do silnego rozwoju badanego obszaru.
EN
The study focuses on the economic development level in Podlaskie Voivodship, while accounting for the economic conditions including the income level per resident, location, and investment. Despite historical burden, which consequently led to a slower development of the north-eastern Poland (in terms of technical and social infrastructure and lower, as compared to the national average, level of income per resident), Podlaskie Voivodship has a possibility of development due to the increasing level of new investment and favorable location, because the area is located in the center of Europe, will contribute to future strong growth of the region.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
6
Opis fizyczny
s.130-135,rys.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Aktualizacja nr 2 Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2009-2010 w województwie podlaskim. 2009: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Białystok.
 • Bank Danych Lokalnych. 2011: GUS, Warszawa.
 • Cieślik A., Rokicki B. 2013: Regional wage determinants in Poland: the empirical verification of the NEG approach, Bank i Kredyt, 44(2), s. 159-174.
 • Doing Bussiness in Estarn Poland. 2007: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Klepacka A.M. 2012: Procesy społeczne i gospodarcze zachodzące na obszarach zagrożonych depopulacją (na przykładzie Podlasia), Rozprawa doktorska, Warszawa.
 • Klepacki B., Klepacka A.M. 2012: Wyjazdy ludności z terenów peryferyjnych w opinii władz samorządowych na przykładzie województwa podlaskiego, Rocz. Nauk. SERIA, t. XIV, z. 3, s. 168-171.
 • Rosner A. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi i tendencję jego zmian, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Dzial Analiz i Opracowan Tematycznych, Opinie i ekspertyzy OE-148, sierpień, s. 3-15.
 • Zmieniamy Podlasie. 2012: Informator Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, nr 4(15) grudzień.
 • www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/podlasie-8211-mleczna-kraina,41253.html, dostęp 15.01.2013.
 • www.mapa-online.pl/woj-podlaskie,20.html, dostęp 20.04.2013.
 • www.polskawschodnia.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/program.aspx, dostęp 20.04.2013.
 • www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/fabryka-ikei-zwiekszy-zatrudnienie-o-ok-50-osob/6039775, dostęp 20.04.2013.
 • www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt19/28pdf, dostęp 20.04.2013.
 • www.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo_podlaskie/SSSE, dostęp 20.04.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-5826f75b-b3ce-4d41-91ed-352f3f4c9f31
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.