PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3 |
Tytuł artykułu

WPR po 2013 roku - określenie beneficjentów wybranych działań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
CAP after 2013 - defining beneficiaries of selected activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Od momentu wprowadzenia regulacji w obszarze rolnym w Europie Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej była wielokrotnie modyfikowana. Obecnie trwa dyskusja w spra­wie przyszłości WPR UE po 2013 roku. W odniesieniu do działań inwestycyjnych celem analizy było określenie progu wiel­kości gospodarstw rolnych uprawnionych do ubiegania się o środki i liczby potencjalnych beneficjentów. Przy uwzględnieniu kryteriów minimalnego areału użytków rolnych oraz wielkości ekonomicznej okazuje się, że ze wsparcia działań inwestycyjnych mogłoby sko­rzystać około 127 tys. gospodarstw rolnych. W ujęciu regionalnym można się spodziewać, że nadal najwięcej środków trafi do tych regionów, w których dominują podmioty duże, silne ekonomiczne i wspierane przepływem wiedzy oraz korzystające ze wsparcia dorad­czego. Przy określeniu górnych i dolnych progów dostępu do pomocy w ramach małych gospodarstw oraz młodych rolników w obu przypadkach kryterium dostępu do wspar­cia powinno bazować na powierzchni użytków rolnych gospodarstw. Liczba potencjalnie uprawnionych podmiotów do skorzystania ze wsparcia dla małych gospodarstw wynosi około 583,8 tys. Dla wsparcia młodych rolników oszacowano około 46 tys. potencjalnych beneficjentów działania
EN
Since the introduction of the European Union Common Agricultural Policy, this po­licy has been frequently modified. Currently there is a discussion on the future of the EU CAP after 2013. With regard to the investment activities the main goal of the analysis was to determine a threshold for allowing agricultural holdings to access the support and to estimate the number of potential beneficiaries. Taking into account the criteria of utilized agricultural area and economic size, about 127 thousand farms can benefit from the support for Inve­stments in physical assets. In regional aspect, it is expected that the majority of funds still will go to the regions dominated by large entities, economic strong and using advisory support. In defining upper and lower thresholds for allowing agricultural holdings access to support to the development of small farms and young farmers, in both case, the criteria of access to support should based on the utilized agricultural area. Number of potentially eligible entities of the development of small farms is about 583.8 thousand. For young farmers it is estimated to about 46 thousand potential beneficiaries.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.73-87,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Czubak W. (2013): Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 458, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. ISSN 1896-1894, ISBN 978-83-7160-704-2, ss. 322.
 • 2. Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013 według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. (2012): Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa [online], http://www.arimr.gov.pl/uploads/me- dia/17072012_MGR_7-13.pdf.
 • 3. Informacja o liczbie i kwotach złożonych wniosków o pomoc oraz kwotach zrealizowanych płatności w ramach SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywno­ściowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich" (2011): System Informacji Zarządczej ARiMR [online], http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/-290610 SPO rolny.pdf.
 • 4. Matyba N. (2013): Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku - raport. BRWS. Bruksela.
 • 5. Poczta W., Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Sadowski A., Siemiński P (2012): Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie 2014-2020. MRiRW, Warszawa; ss. 58.
 • 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) (2011): MRiRW, Warszawa.
 • 7. Raport z wyników - Powszechny Spis Rolny 2010. (2011): GUS, Warszawa.
 • 8. Ritson H., Fearne A. (1984): Long-term goals for the CAP. European Review of Agricultural Economics. Tom 11 (2), str. 207-216.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (2011). Dziennik Ustaw nr 168, poz. 1011.
 • 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). (2011). K0M(2011) 627. Komisja Europejska. Bruksela. http://ec.europa. eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com627/627_pl.pdf.
 • 11. System Informacji Zarządczej ARiMR. (2011). [online], http://www.arimr.gov.pl.
 • 12. The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. (2010). C0M(2010) 672. Komisja Europejska. Bruksela. http://ec.euro- pa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_en.pdf.
 • 13. Tomczak F. (2009): Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, IERiGŻ-PIB Program Wieloletni 2005-2009 zeszyt nr 125, ss. 137, Warszawa
 • 14. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. (2011). Zakład Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB, Warszawa; ss. 61.
 • 15. www.fadn.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-57efe945-f1e8-4f5f-9737-ae15106381cb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.