PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Stan fizyczny gleby przeznaczonej do rekultywacji w strefie bezpośredniego oddziaływania zakładów azotowych "Puławy" S.A.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Physical condition of the soil destined for recultivation on the area directly influenced by the nitrogen works of Puławy JSC
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wykonano oznaczenia właściwości fizycznych gleb znajdujących się w bezleśnej strefie bezpośredniego oddziaływania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Pokrywę glebową tego obszaru stanowią gleby rdzawe, silnie zantropogenizowane na skutek imisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Podstawowym czynnikiem kształtującym stan fizyczny gleb był piaszczysty rozkład granulometryczny, powodujący częstą dominację w glebie warunków powietrznych nad wodnymi. Najważniejsze parametry charakteryzujące właściwości wodne (pełna pojemność wodna, polowa pojemność wodna, retencja wody użytecznej dla roślin, retencja wody produkcyjnej) kształtowały się znacznie korzystniej w warstwie 0-20 cm niż w warstwie 20-40 cm. Było to następstwem większej zawartości węgla organicznego w warstwie powierzchniowej. Najważniejszym sposobem poprawy zdolności retencjonowania wody w badanych glebach jest wzbogacenie ich w materię organiczną.
EN
The determination was made of physical properties of soils situated in the forestless area of the direct influence of the Nitrogen Works Puławy JSC. The soil cover of the area is the rusty soil, highly anthropogenised due to the emission of various kinds of contamination. The main factor shaping the physical condition of the soil was a sandy granulometric distribution, which often causes the domination of the air-condition over the water condition in the soil. The most important parameters which characterize the water properties (full water capacity, field water capacity, retention of available water, retention of productive water) showed the definitely much more favourable values in the layer of 0-20 cm than in the one of 20-40 cm. It was due to the contents of organic carbon in the surface layer. The most important way to better the ability of retention water in the studied soils is their enrichment in organic material.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.381-387,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
  • Hodara J., Świca M. 2007. Właściwości fizyczne gleb, w: Ocena przeobrażeń środowiska glebowego i stabilności ekosystemów leśnych w obszarze oddziaływania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Acta Agrophysica 145: 49-64.
  • Górski T., Jakubczak Z. 1972. Zmiany warunków ekologicznych w strefie oddziaływania przemysłu azotowego. Materiały XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTG „Ochrona środowiska glebowego”, Katowice-Kraków: 161-169.
  • Kowalkowski A. 1972. Wpływ imisji związków azotowych na skład chemiczny leśnych gleb bielicowych okolicy Puław. Materiały XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTG „Ochrona środowiska glebowego”, Katowice-Kraków: 207-215.
  • Kowalkowski A. 1980. Wpływ emisji Zakładów Azotowych na rozmieszczenie łatwo rozpuszczalnych składników mineralnych w profilu leśnych gleb bielicowych. Roczn. Glebozn. 31(3/4): 245-252.
  • Paprocki J. 1987. Wywiad z mgr. inż. Mieczysławem Kołodziejem. CHEMIK - Nauka-Technika-Rynek 40(5): 153.
  • Siuta J. 1972. Ochrona i rekultywacja środowiska biologicznego w strefie oddziaływania przemysłu azotowego. Materiały XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowego PTG „Ochrona środowiska glebowego”, Katowice-Kraków: 198-206.
  • Węgorek T. 2007. Szata roślinna, w: Ocena przeobrażeń środowiska glebowego i stabilności ekosystemów leśnych w obszarze oddziaływania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Acta Agrophysica 145: 29-48.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-578ae029-57d0-442b-ae62-92ddc6083fd7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.