PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 458 |
Tytuł artykułu

Zmiany położenia dna w korycie Wkry na tle zróżnicowania morfogenetycznego jej doliny i przyległych wysoczyzn

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes of channel bottom level in Wkra river, according to morphogenetical diversification of river valley and adjacent areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
One of the results of geological investigations carried out in Wkra river valley and adjacent areas was valley division into different morphogenetic sec­tions. The other examinations - hydrotechnical, pointed out the diversification of channel processes - erosion and sedimentation. It was also found, that there are some sections of stable bottom level in Wkra river. The intensity of channel pro­cesses was not always connected with hydraulic structures localisation. Obtained results proved the strong connections between morphogenetic type of valley sec­tion and type and intensity of channel processes.
EN
Badania geologiczne doliny Wkry prowadzone pod kątem określenia związ­ku morfogenezy formy z intensywnością zasilania cieku odpływem podziemnym, wykazały między innymi złożoność budowy geologicznej doliny oraz umożliwiły jej podział na odmienne odcinki. Prowadzone niezależnie badania zmian położe­nia dna w korycie Wkry, wykazały zróżnicowanie intensywności procesów koryto­wych, erozji i sedymentacji wzdłuż biegu rzeki. Stwierdzono także występowanie odcinków o dnie ustabilizowanym. Intensywność tych zjawisk nie zawsze związana była z oddziaływaniem urządzeń piętrzących (istniejących, bądź aktualnie częścio­wo lub całkowicie zniszczonych). Porównanie otrzymanych wyników wykazało silny związek morfogenezy odcinka z rejestrowaną w jego obrębie dynamiką pro­cesów korytowych, naturalnych i wzbudzonych.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
458
Opis fizyczny
s.33-43,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katerda Technologii i Organizacji Prac Wodnych i Melioracyjnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
autor
  • Katedra Budownictwa Wodnego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Bibliografia
  • [1] Baraniecka M.D. 1974. Plejstocen nad dolną Wkrą. Biuletyn I.G.Z badań czwartorzędu w Polsce, tom 14(268): 5-90.
  • [2] Falkowski E. 1971. Historia i prognoza rozwoju układu koryta wybra­nych odcinków rzek nizinnych. Biuletyn Geologiczny UW, tom 12: 5- 22.
  • [3] Falkowski E. 1990. Morphogenetic classification of river valleys deve­loping in formerly glaciated areas for the needs of mathematical and physical modelling in hydrotechnical projects. Geographia Polonica vol 58: 55-67.
  • [4] Falkowski Т. 1994. Zróżnicowanie warunków odpływu podziemnego w zależności od morfo- i litogenezy odcinków dolin rzek nizinnych. Praca doktorska. Wydz. Mel. i Inż. Środ. SGGW.
  • [5] Falkowski T. 1997. The importance of recognition of polygeny for the rational utilisation of river valleys in the Polish Lowland. Proceedings International Symposium on Engineering Geology and the Environ­ment, Athens. A.A. Balkema: 107-111.
  • [6] Różycki St. Zb. 1972. Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w późnym trzeciorzędzie. PWN Warszawa: 251 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-576b34f4-e346-4af3-92ff-1c28d5e3a0ec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.