PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 07 | 4 |
Tytuł artykułu

Stand structure and species composition in the 'Czmon' nature reserve

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Struktura drzewostanów i skład gatunkowy w rezerwacie przyrody "Czmoń"
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Numer
4
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_7_69.pdf
Twórcy
autor
 • Institute of Dendrology in Kornik, Polish Academy of Sciences, Kornik, Poland
autor
 • Institute of Dendrology in Kornik, Polish Academy of Sciences, Kornik, Poland
 • Institute of Dendrology in Kornik, Polish Academy of Sciences, Parkowa 5, 62-035 Kornik, Poland
 • Department of Game Management and Forest Protection, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan, Poland
Bibliografia
 • BERNADZKI E., BOLIBOK L., BRZEZIECKI B., ZAJĄCZKOWSKI J., ŻYBURA H., 1998. Compositional dynamics of natural forests in the Białowieża National Park, northeastern Poland. J. Veg. Sci. 9: 229-238.
 • BERNAT Z., 1989. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ,,Czmoń”. Typescript. Department of Forest Management, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw.
 • BOBIEC A., VAN DER BURGT H., MEIJER K., ZUYDERDUYN C., HAGA J., VLAANDEREN B., 2000. Rich deciduous forests in Białowieża as a dynamic mosaic of developmental phases: premises for nature conservation and restoration management. For. Ecol. Manage. 130: 159-175.
 • BONCINA A., 1999. Stand dynamics of the virgin forest Rajhenavski Rog (Slovenia) during the past century. In: Virgin forests and forest reserves in central and east European countries. COST E4 Management Committee and Working Groups. Ed. J. Diaci. Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Ljubljana: 95-110.
 • BORATYŃSKI A., FILIPIAK M., 1999. Zarys ekologii. In: Klony Acer campestre L., Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L. Ed. W. Bugała. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 275- 327.
 • BRZEG A., WOJTERSKA M., 2001. Zespoły roślinne Wielkopolski, ich stan poznania i zagrożenie. In: Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB, 24-28 września 2001. Ed. M. Wojterska. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 39-110.
 • BRZEZIECKI B., KECZYŃSKI A., ZAJĄCZKOWSKI J., DROZDOWSKI S., GAWRON L., BURACZYK W., BIELAK K., SZELIGOWSKI H., DZWONKOWSKI M., 2012. Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły). Sylwan 156, 4: 252-261.
 • DOBROWOLSKA D., 2006. Oak natural regeneration and conversion processes in mixed Scots pine stands. Forestry 79, 5: 503-513.
 • DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 1992. Dz. Urz. UE L 206/7: 102-145.
 • EMBORG J., CHRISTENSEN M., HEILMANN-CLAUSEN J., 2000. The structural dynamics of Suserup Skov, a near-natural temperate deciduous forest in Denmark. For. Ecol. Manage. 126: 173- 189.
 • FALIŃSKI J.B., PAWLACZYK P., 1993. Zarys ekologii. In: Grab zwyczajny Carpinus betulus L. Ed. W. Bugała. Sorus, Poznań: 157-264.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J., 1991. Naturalne i antropogeniczne zróżnicowanie zbiorowisk leśnych południowo-wschodniej części Niziny Południowowielkopolskiej. Cz. 1. Ribo nigri-Alnetum, Circaeo-Alnetum, Tilio-Carpinetum. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 41: 175-197.
 • KONDRACKI J., 2002. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. KOWALSKI T., 2006. Chalara fraxinea sp. nov. associated with dieback of ash (Fraxinus excelsior) in Poland. For. Pathol. 36: 264-270.
 • LASY i zarośla. Zbiorowiska roślinne Polski. Ilustrowany przewodnik. 2012. Eds. W. Matuszkiewicz, P. Sikorski, W. Szwed, M. Wierzba. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • LISIEWSKA M., KRÓL M., 2007. Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu „Czmoń” (centralna Wielkopolska). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 56: 15-37.
 • MATUSZKIEWICZ J.M., 2001. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • MATUSZKIEWICZ W., 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • VAN MIEGROET M., 1986. Bioecological aspects of silvicultural intervention. In: 18th IUFRO World Congress. Div. 1. Vol. 1. IUFRO World Congress Organizing Committee, Ljubljana: 273-285.
 • MIŚCICKI S., 2012. Structure and dynamics of temperate lowland natural forest in the Białowieża National Park, Poland. Forestry 85, 4: 473-483.
 • OLEJNIK M., 1989. Flora i roślinność planowanego rezerwatu leśnego ,,Czmoń”. Typescript. Department of Plant Taxonomy AMU, Poznań.
 • PIOVESAN G., DI FILIPPO A., ALESSANDRINI A., BIONDI F., SCHIRONE B., 2005. Structure, dynamics and dendroecology of an old-growth Fagus forest in the Apennines. J. Veg. Sci. 16: 13-28.
 • PLAN OCHRONY rezerwatu „Czmoń” na lata 2006-2025. 2006. Typescript. Bureau for Forest Management and Geodesy, Department in Poznań.
 • PRZYBYŁ K., 2002. Fungi associated with necrotic apical parts of Fraxinus excelsior shoots. For. Pathol. 32: 387-394.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. 2001. Dz. U. 92, poz. 1029.
 • SENETA W., DOLATOWSKI J., 2004. Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. TRAMPLER T., KLICZKOWSKA A., DMYTERKO E., SIERPIŃSKA A., 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
 • WINIECKI A., 2001. Ocena walorów przyrodniczych wybranych rezerwatów województwa wielkopolskiego na podstawie awifauny lęgowej. Typescript. Wielkopolska Voivodeship Office in Poznań.
 • WOŚ A., 1994. Klimat Niziny Wielkopolskiej. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
 • ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B., 1992. Dokumentacja projektu rezerwatu leśnego ,,Czmoń”. Typescript. Department of Environment and Agriculture, Wielkopolska Voivodeship Office in Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-570990b7-17de-4d8c-bf90-51b7b0812fd9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.