PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena regionalnego zróżnicowania struktury zasiewów w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of regional diversification in sown area structure in the context of impact on the natural environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie zróżnicowania struktury zasiewów w województwach oraz jej potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Różnorodność struktury zasiewów oceniono, wykorzystując indeks Shannona-Wienera (H). Za pomocą wskaźnika równocenności Pielou (J) przeanalizowano równomierność udziału powierzchni uprawy poszczególnych gatunków w strukturze zasiewów. Analiza wykazała, że najmniej zróżnicowana i równomierna struktura zasiewów wystąpiła w trzech województwach: opolskim, dolnośląskim i podlaskim. Natomiast najwyższe wartości ocenianych wskaźników odnotowano w województwach świętokrzyskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Analiza skupień pozwoliła na wydzielenie trzech jednorodnych grup województw. W skupieniu I znalazły się województwa opolskie, dolnośląskie i podlaskie, które charakteryzują się najmniej korzystną ze środowiskowego punktu widzenia strukturą zasiewów. W skupieniu II ulokowała się największa liczba województw charakteryzujących się pośrednimi wartościami ocenianych wskaźników. Natomiast w skupieniu III znalazły się województwa lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie i lubuskie, cechujące się najwyższymi wartościami ocenianych parametrów.
EN
In recent years many important changes have taken place in Polish agriculture. The aim of the paper was to determine the diversity of the structure of sown area in the voivodships and its potential impact on the natural environment. Crop diversity was assessed by using the Shannon-Wiener (H) index. With the Pielou (J) index was also analyzed crop uniformity of the area under each species in sown area. The analysis shows that the least varied sowing area structure is characterized by Opolskie, Dolnośląskie and Podlaskie voivodships. On the other hand, the highest values of the assessed indicators were noted in the Świętokrzyskie, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie and Lubelskie voivodships. The cluster analysis allowed for the separation of three homogenous groups of voivodships. In the cluster I was the Opolskie, Dolnośląskie and Opolskie voivodships, which are characterized by the least environmentally-friendly structure of sown area. In cluster II was the largest number of voivodships characterized by indirect values of the assessed indicators. In the cluster III were Lubelskie, Świetokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie and Lubuskie voivodships, which had the highest values of evaluated parameters.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.188-192,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Bibliografia
 • Falińska Krystyna. 2004. Ekologia roślin. (Plant ecology) Warszawa: PWN.
 • Feledyn-Szewczyk Beata. 2016. Bioróżnorodność jako wskaźnik monitorowania stanu środowiska (Biodiversity as an indicator of monitoring the state of the environment). Studia i Raporty IUNG-PIB 47 (1): 105-124.
 • Gołębiowska Barbara, Aleksandra Chlebicka, Mariusz Maciejczak. 2016. Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa (Agriculture and the environment. Biodiversity and environmental innovations in agricultural development). Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.
 • GUS. 2014-2016. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w latach 2013-2015 (Production of agricultural and horticultural crops in 2013-2015). Warszawa: GUS.
 • Harasim Adam. 2012. Metodyczne aspekty oceny stopnia zrównoważenia rozwoju rolnictwa na różnych poziomach zarządzania (Methodological aspects of assessing the degree of sustainability of agricultural development at various levels of management). Studia i Raporty IUNG-PIB 29 (3): 49-63.
 • Holka Małgorzata. 2015. Ocena skutków środowiskowych w intensywnym systemie produkcji rolniczej z wykorzystaniem metodyki LCA (Life Cycle Assessment). Praca doktorska (Evaluation of environmental effects in an intensive system of agricultural production using the LCA (Life Cycle Assessment) methodology. PhD thesis). Poznań: IŚRiL-PAN.
 • Jarecki Wacław, Dorota Bobrecka-Jamro. 2009. Produkcja głównych ziemiopłodów w województwie podkarpackim w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (Production of main agricultural products in podkarpackie province in the aspect of sustainable development of agriculture and rural areas). Fragmenta Agronomica 26 (3): 42-47.
 • Jaskulska Iwona, Grzegorz Osiński, Dariusz Jaskulski, Andrzej Mądry. 2012. Różnorodność odmian roślin uprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim (Diversity of crop cultivars in the farm group covered by the survey in the Kujawy and Pomorze region). Fragmenta Agronomica 29 (1): 41-48.
 • Kęsik Tomasz. 2008. Struktura zasiewów i i jej oddziaływanie na agroekosystem (Cropping pattern and its influence on agricultural ecosystem). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527: 39-50.
 • Kuś Jan, Mariusz Matyka. 2014. Zmiany w organizacyjne w Polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tle rolnictwa UE (The last 10 years on the background of the EU). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 50-64.
 • Madej Andrzej. 2016. Ocena zamian produkcyjnych i organizacyjnych w polskim rolnictwie w latach 2004-2014 (Assessment of production and organizational changes in Polish agriculture in 2004-2014). Studia i Raporty IUNG-PIB 47 (1): 55-82.
 • Sienkiewicz Jadwiga. 2010. Koncepcje bioróżnorodności – ich wymiary i miary w świetle literatury (Concepts of biodiversity – their dimensions and. measures in the light of literature). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 45: 7:29.
 • Wasilewska Ewa. 2008. Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce w latach 1996-2007 (Changes in the structure of sown area in Poland in the years 1996-2007). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 71: 123-134.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-55f18e1c-ce7a-4373-9924-61bb8f634d20
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.