PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 2 |

Tytuł artykułu

Legal and technological obstacles on the road to creating the 3D cadastre in Poland

Warianty tytułu

PL
Bariery prawne i techniczne na drodze budowy katastru 3D w Polsce

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
For a dozen or so years, we have been witnessing an on-going, global discussion, concerning the shape and dimension of the cadastral system. Legal and technical standards are created, regulating the rules of its management, defining both the system itself, and the objects registered in it. From the point of view of building the cadastre in Poland, the most important of these standards include the INSPIRE Directive and the Polish Norm PN EN ISO 19152: 2013-05E. The present research aims to analyse the compliance of national regulations with international requirements, and to verify their applicability in practice. As our research material, we have used the source texts of the most important legal regulations and norms in the field of real estate cadastre, and we have analysed those in terms of legal and technical possibilities for the construction of a 3D cadastre in Poland. In addition, our study is anchored in descriptive data from cadastral databases of the EGiB units located in the Podkarpacie region. Our research concerned the determination of the scale of discrepancy between the data recorded in the land and building registry system (EGiB), and the data from the land and mortgage register (KW). The results of the analyses we have carried out consist in indicating the main obstacles to the construction of a multi-dimensional cadastre in the Polish reality. The last stage of the research work was an analysis of the compliance of spatial data, in terms of the consistency of objects registered in various databases of geodetic character. The graphical elements from surveying materials, originating from the Małopolska region, served as our research material. The absolute compatibility of object topology is a prerequisite for the functioning of the cadastral system. On the basis of the results obtained, the proposal of a multi-purpose system was discussed, that would employ the existing databases, with the possibility of transforming the dimension – from 2D to 3D. Based on a detailed analysis of legal and executive acts – in the field of real estate cadastre in Poland and in the world – as well as a survey of geodetic materials in terms of geometric and topological data compliance, it can be concluded that the cadastre in Poland requires further changes. The presented problem is valid and important in the context of introducing the third dimension of data to the real estate cadastre.
PL
Od kilkunastu lat na świecie trwają dyskusje nad kształtem i wymiarem systemu katastralnego. Powstają normy prawne i techniczne regulujące zasady jego prowadzenia, definiujące zarówno sam system, jak i obiekty w nim rejestrowane. Z punktu widzenia budowy katastru w Polsce do najważniejszych z nich należy zaliczyć Dyrektywę INSPIRE oraz PN EN ISO 19152:2013-05E. Niniejsze badania mają na celu analizę zgodności przepisów krajowych z wymogami międzynarodowymi oraz weryfikację możliwości zastosowania ich w praktyce. Jako materiał badawczy, wykorzystano teksty źródłowe najważniejszych przepisów i norm prawnych z zakresu katastru nieruchomości, analizowane przez autorki pod kątem możliwości prawnych i technicznych dla budowy katastru 3D w Polsce. Ponadto badania oparto na danych opisowych, pochodzących z baz katastralnych jednostek EGiB, położonych w województwie podkarpackim. Dotyczyły one określenia skali rozbieżności danych rejestrowanych w systemie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) z danymi pochodzącymi z systemu ksiąg wieczystych (KW). Efektem przeprowadzonych analiz jest wskazanie głównych przeszkód na drodze budowy katastru wielowymiarowego w realiach polskich. Ostatni etap prac badawczych stanowiła analiza zgodności danych przestrzennych pod względem spójności obiektów rejestrowanych w wielu bazach danych o charakterze geodezyjnym. Jako materiał badawczy posłużyły elementy graficzne z materiałów geodezyjnych, pochodzące z obszaru województwa małopolskiego. Całkowita zgodność topologii obiektów stanowi warunek konieczny funkcjonowania systemu katastralnego. Na bazie uzyskanych wyników poddano dyskusji propozycję systemu wielozadaniowego z wykorzystaniem istniejących baz, z możliwością przekształcenia wymiaru 2D na 3D. W oparciu o szczegółową analizę aktów prawnych i wykonawczych, z zakresu katastru nieruchomości w Polsce i na świecie, jak również badania materiałów geodezyjnych pod kątem zgodności geometrycznej i topologicznej danych, można stwierdzić że kataster w Polsce wymaga dalszych zmian. Przedstawiony problem jest aktualny i ważny w perspektywie wprowadzenia w katastrze nieruchomości trzeciego wymiaru danych.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

2

Opis fizyczny

p.135-143,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Land Surveying, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253a, 30-149 Krakow
 • Department of Land Surveying, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow, Balicka 253a, 30-149 Krakow

Bibliografia

 • Aien, A., Kalantari, M., Rajabifard, A., Williamson, I., Wallace, J. (2013). Towards integration of 3D legal and physical objects in cadastral data models. Land Use Policy, 35, 140–154.
 • Bydłosz, J. (2017). Przyszłe obiekty katastru 3D w Polsce. (Future objects of 3d cadastre in Poland) Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, 16(4), 231–237
 • Góźdź, K., Pachelski, W. (2014). The LADM as a core for developing three-dimensional cadastral data model for Poland. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014. SGEM2014 Conference Proceedings, June 19–25, 2014, 2(1), 841–848.
 • Noszczyk, T., Hernik, J. (2016). Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(1), 3–17.
 • Karabin, M. (2012). Registration of untypical 3D objects in Polish cadastre – do we need 3D cadastre? Geodesy and Cartography, 61(2), 61–71.
 • Kaufmann, J., Steudler, D. (1998). Cadastre 2014 a vision for a future cadastral system. FIG – Commission 7 Working group (1994–1998) „Vision Cadastre”.
 • Maślanka, J. (2016). Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych (The concept of modernization of land and building registry in the aspect of the needs of harmonization and interoperability of registry databases). Doctoral dissertation AGH, unpublished text, pp. 290.
 • Mika, M. (2017a). Analysis of Data Consistency Between Land and Buildings Registry and Land and Mortgage Register in order to Create Real Estate Cadastre. Geomat. Environ. Engin., 11(1), 79–88.
 • Mika, M. (2017b). Interoperability cadastral data in the system approach. J. Ecolog. Engin., 18(2), 150–156.
 • Mika, M. (2017c). Proposed model for data security protection of cadastral information in Poland. Geomat., Landmanag. Landscape, 1, 81–91.
 • Mika, M., Siejka, M., Leń, P., Król, Ż. (2016). The concept of using the water cadastre databases components for the construction of multidimensional cadastre in Poland. Survey Review, 1–11, https://doi.org/10.1080/00396265.2016.1263180.
 • Oosterom, P., Stoter, J., Ploeger, H., Thompson, R., Karki, S. (2011). World-wide inventory of the status of 3D Cadastres in 2010 and expectations for 2014, FIG Working Week. Bridging the Gap between Cultures. Marrakech, Morocco, 18–22 May 2011.
 • Przewięźlikowska, A., Buśko, M. (2014). The analysis of the updating time of subject and object data due to the information flow between the systems of the real estate cadastre and the land and mortgage register. [In:] 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), 17–26 Jun 2014, Albena, Bulgaria. Geoconference on informatics, geoinformatics and remote sensing, vol. III. Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 933–940.
 • Siejka, M., Ślusarski, M., Zygmunt, M. (2014). 3D+time Cadastre, possibility of implementation in Poland. Survey Review Ltd., 46(335), 79–89.
 • Stoter, J., Ploeger, H., Roes, R., Van der Riet, E., Biljecki, F., Ledoux, H., Kok, D., Kim, S. (2017). Registration of Multi-Level Property Rights in 3D. [In:] The Netherlands: Two Cases and Next Steps in Further Implementation. ISPRS Int. J. Geo-Inf., 6(6), 158.
 • Ying, S., Guo, R., Li, L., He, B. (2012). Application of 3D GIS to 3D Cadastre in Urban Environment. 3rd International Workshop on 3D Cadastres: Developments and Practices, 25–26 October 2012, Shenzhen, China.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-54fa3817-7043-46ce-8bd9-e0bc8f1b1213
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.