PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 13 | 1 |

Tytuł artykułu

Green tourism as a factor of development of united territorial communities in Ukraine

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Turystyka ekologiczna czynnikiem rozwoju zjednoczonych wspólnot terytorialnych na Ukrainie

Języki publikacji

EN PL

Abstrakty

EN
Subject and purpose of work: Today, each united territorial community (UTC) has tourist potential, but not all can recognise, evaluate and use it. This paper deals with presenting contemporary issues and identifying prospects for green tourism development in united territorial communities. Materials and methods: This paper includes general scientific and special methods of research, in particular, analysis and synthesis, systematisation and generalization, and the dialectical approach. A dialectical method of cognition is used to specify the features of rural green tourism organisation in the EU Member States. Results: The internal potential and opportunities for its involvement in the development of green tourism in the UTC were determined. The foreign experience is analysed and the perspectives of use of their practice in the development of green tourism are considered. The complex of tasks of the UTC to ensure the development of rural green tourism in the UTC of Ukraine is highlighted. It is established that green tourism can be an additional factor in filling the revenue part of the UTC’s budget and a factor in strengthening its capacity. A SWOT analysis of the development of green tourism in the UTCs of Ukraine was out. The main directions of development of green tourism were highlighted. Conclusions: It was determined that green tourism could act as a catalyst for economic restructuring, provide demographic stability and solve the socio-economic problems arising nowadays during the formation and development of UTCs in Ukraine.
PL
Przedmiot i cel pracy: Obecnie każda zjednoczona wspólnota terytorialna (ZWT) dysponuje potencjałem turystycznym, który jednak nie wszyscy mogą dostrzec, ocenić i wykorzystać. Praca ma na celu przedstawienie współczesnych problemów i wskazanie perspektyw dla rozwoju turystyki ekologicznej w zjednoczonych wspólnotach terytorialnych. Materiały i metody: Praca korzysta z ogólnych i specjalistycznych metod badawczych, w szczególności analizy i syntezy, systematyzacji i generalizacji oraz podejścia dialektycznego. Metoda dialektyczna poznania ma zastosowanie do określania cech organizacji agroturystyki ekologicznej w państwach członkowskich UE. Wyniki: Określono wewnętrzny potencjał i możliwości jego wykorzystania w rozwoju turystyki ekologicznej w ZWT. Doświadczenia innych krajów poddano ocenie i rozważono perspektywy wykorzystania stosowanych przez nie praktyk w rozwoju turystyki ekologicznej. Podkreślono złożoność zadań ZWT mających na celu rozwój agroturystyki ekologicznej w ZWT na Ukrainie. Stwierdzono, że turystyka ekologiczna może stanowić dodatkowy czynnik zwiększający przychody ZWT oraz poszerzający ich zdolności. Przeprowadzono analizę SWOT rozwoju turystyki ekologicznej w ZWT na Ukrainie. Wyróżniono główne kierunki rozwoju turystyki ekologicznej. Wnioski: Stwierdzono, że turystyka ekologiczna może działać jak katalizator restrukturyzacji ekonomicznej, zapewniać stabilność demograficzną i oferować rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych pojawiających się współcześnie przy tworzeniu i rozwoju ZWT na Ukrainie.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

1

Opis fizyczny

p.126-136,ref.

Twórcy

autor
 • Hotel Restaurant Business Department, J.Bobersky Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine
autor
 • Hotel Restaurant Business Department, J.Bobersky Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine
autor
 • Tourism Faculty, J.Bobersky Lviv State University of Physical Culture, Lviv, Ukraine

Bibliografia

 • 1. Kravchuk, A.O. (2014). Rural tourism as a strategic direction for diversification of operational activity of subjects of the agrarian sector of Odessa region. Economic analysis, 3(18), 45-51.
 • 2. Popadynets, N.M. (2018). Impact of trade on the development of a tourism cluster in a region. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 4(132), 23-28.
 • 3. Cherniava, G.L. (2012). Theoretical approaches to defining the concept, essence of alternatives to the development of rural green tourism. Culture of the Black Sea peoples, 227, 85-88.
 • 4. Shulgina, L.M., Zinchenko, A.I., Krahmaliova, N.A. (2014). Marketing activities of enterprises in the market of green tourism services. Kyiv: Kyiv National University of Technology and Design.
 • 5. Korchinska, O.O. (2015). Development of entrepreneurship in the field of rural green tourism. Dissertation for the Candidate Degree in Economics. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv.
 • 6. Kudla, N.Ye. (2015). Rural tourism: the basics of entrepreneurship and hospitality. Kyiv: Center for Educational Literature.
 • 7. Zinko, Yu.V., Gorishevsky, P.A., Vasilyev, V.P., Blagodyr, S.F., Ivanyk, M.B. (2011). Using Italian legislative experience to develop bills in the rural tourism of Ukraine. Geography and Tourism, 16, 34-39.
 • 8. Rossokha, V., Plotnikova, M. (2018). Development of Rural Regions of Ukraine in Conditions Of Decentralization of Management: State, Problems, Perspectives. The Economic Discourse, 4, 41-53.
 • 9. All about tourism. (2015). European experience in organizing rural green tourism. Tourist Library. http://tourlib.net/ statti_ukr/siltur2.htm
 • 10. EuroGites (2019). About EuroGites. https://www.eurogites.org/about/
 • 11. Ivanyshyn, V.V., Dudzyak, O.A. (2019). Application of the experience of rural development of European countries and the USA in Ukraine. Collection of scientific works of Podilsky State Agrarian and Technical University, 24(3), 5-10.
 • 12. Ukrainian hospitable estates (2019). History. https://www.greentour.com.ua/en/
 • 13. State Statistics Service of Ukraine. (2019). Collective Placement - 2018. https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/ tyr/kol_zas_ukr/arch_kol_zas_ukr.htm
 • 14. All about tourism.(2017). Prospects for the development of rural green tourism in Ukraine. Tourist Library. http://tourlib. net/statti_ukr/siltur7.htm
 • 15. Kostrytsya, M. M. (2006). Rural tourism: theory, methodology, practice (ethnohistorical tourist cluster “Drevlyany land”. Zhytomyr: ZhDTU.
 • 16. Ivashyna, L. (2017). Role of united local communities in rural green tourism development. Public Administration and Local Government, 3(34),143-148.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-54ace338-35fd-4f72-baee-d0b7469bff4c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.