PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 1 |

Tytuł artykułu

Wpływ warunków przechowywania na wybrane cechy jaj pochodzących od kur rasy Zielononóżka kuropatwiana

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Effect of storage conditions on selected characteristics of eggs derived from green-legged partridge hens

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem pracy było porównanie wybranych cech jaj pochodzących od kur rasy Zielononóżka kuropatwiana w zależności od czasu i temperatury ich przechowywania. Materiałem doświadczalnym były jaja uzyskane od 50-tygodniowych kur tej rasy. Badania przeprowadzono na próbie 60 jaj, podzielonych losowo na trzy grupy doświadczalne. Grupę pierwszą oceniano jako jaja świeże, drugą grupę stanowiły jaja przechowywane w chłodziarce w temperaturze 6 °C przez 20 dni, a trzecią grupę jaja przechowywane przez 20 dni w temperaturze 24 °C. Oceniano jaja w całości, a następnie po ich wybiciu na szklaną płytkę. Przechowywanie jaj przez 20 dni w temperaturze 24 °C znacznie zintensyfikowało procesy ich starzenia się. Zwiększone parowanie wody z treści jaj w tej temperaturze wpłynęło na zwiększenie wysokości komory powietrznej, istotne zmniejszenie masy jaj (z 32,55 do 27,93 g), zmniejszenie zawartości białka ogólnego (z 32,55 do 27,93 g) oraz obniżenie jednostek Hougha (JH) białka i wzrost zasadowości białka. Zaobserwowano istotnie większą (p ≤ 0,05) masę żółtka w jajach przechowywanych przez 20 dni w temperaturze 24 °C w porównaniu z masą żółtka jaj przechowywanych w temperaturze 6 °C, co było spowodowane przenikaniem wody z białka. Jednocześnie zaobserwowano istotne (p ≤ 0,01) zwiększenie indeksu żółtka oraz nieznaczny wzrost wartości pH – z 6,01 do 6,62. Temperatura 24 °C i wydłużony czas przechowywania jaj wywarły niekorzystny wpływ na dynamikę zmian zachodzących w ocenianych jajach, co przyczyniło się do utraty ich świeżości.
EN
The objective of the research study was to compare some selected characteristics of eggs derived from hens of the Green-legged Partridge species depending on the time and temperature of storage. The experimental material comprised the eggs derived from 50 weeks old hens of this species. A sample of 60 eggs were analyzed; the eggs were divided randomly into three experimental groups. The eggs in the first group were assessed as fresh eggs, the eggs in the second group were stored in a refrigerator at a temperature of 6 °C for 20 days, and the eggs in the third group were stored at a temperature of 24 °C for 20 days. At first, the whole eggs were assessed; next, the eggs were spilled onto a glass plate and, then, assessed. The storing of eggs for 20 days at a temperature of 24 °C significantly intensified the processes of their ageing. An increased evaporation of water from the eggs caused the height of air cell to increase, the weight of eggs to significantly decrease (from 32.55 to 27.93 g), the content of total white to decrease (from 32.55 to 27.93 g), the IH of white to drop, and the alkalinity of white to grow. Significantly (p ≤ 0.05) greater yolk weight was observed in the eggs stored for 20 days at 24 °C than in the eggs stored at 6 °C, which was due to penetration of water from the albumen. At the same time, it was reported a significant increase (p ≤ 0,01) in the yolk index and a slight increase in the value of pH from 6.01 to 6.62. The temperature of 24 °C and the extended time of storing the eggs negatively affected the dynamics of changes occurring in the eggs assessed and this fact caused that the eggs lost their freshness.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

1

Opis fizyczny

s.79-87,tab.,bibiogr.

Twórcy

 • Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce

Bibliografia

 • [1] Bernacki Z., Korytkowska H., Kuźniacka J.: Charakterystyka nieśności oraz porównanie jakości jaj kur towarowych Hy-Line Brown i Tetra SL po przymusowym przepierzaniu. Mat. 69. Zjazdu PTZ, Siedlce 2004, ss. 71 - 72.
 • [2] Calik J.: Zmiany cech jakościowych jaj, pochodzących od kur nieśnych Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33), w zależności od warunków ich przechowywania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 87 (3), 73 - 79.
 • [3] Dziadek K., Gornowicz E., Czekalski P.: Chemical composition of table eggs as influenced by the origin of laying hens. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2003, 12/53 (1), 21 - 24.
 • [4] Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T.: Ecological management system as a factor influencing egg yolk quality. J. Res. Applic. Agric. Eng., 2013, 58 (3), 161 - 164.
 • [5] Gryzińska M., Krauze M., Strachecka A.J.: Poziom cholesterolu całkowitego i jego frakcji oraz triglicerydów w surowicy krwi kur rasy polbar w zależności od płci i wieku. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 2010, 9 (4), 93 - 106.
 • [6] Gwara T., Florjanowicz J., Centkiewicz M., Ciastoń A.: Ocena użytkowości reprodukcyjnej kur rasy Zielononóżka kuropatwiana ze stada zachowawczego, adoptowanych do warunków gospodarstwa ekologicznego w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy. Zesz. Nauk AR we Wrocławiu, 2004, Zootechnika LII, 505, 91 - 98.
 • [7] Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S., Sosin-Bzducha E.: Effect of outdoor access and increased amounts of local feed materials in the diets of hens covered by the gene-pool protection programme for farm animals in Poland on quality of eggs during peak egg production. Ann. Animal Sci., 2013, 13 (2), 327 - 339.
 • [8] Mroczek J. (Red.): Ćwiczenia z kierunkowej technologii żywności - technologia mięsa i jaj. Wyd. SGGW, Warszawa 1997.
 • [9] Nowaczewski S.: Nieco inne spojrzenie na cholesterol w jajach. Polskie Drobiarstwo, 2011, 3, 31 - 32.
 • [10] Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Leśnierowski G., Kontecka H., Szulc K.: Effect of housing system and eggshell colour on biochemical and microbiological characteristics of pheasant eggs. Arch. Geflügelk., 2013, 77 (4), 226 - 233.
 • [11] StatSoft Inc. Statistica (data analysis software system), 2011, version 10. www.statsoft.com.
 • [12] Strojny J., Krawczyk J., Cywa-Benka K., Wężyk S.: Upodobania konsumentów jaj. Polskie Drobiarstwo, 1998, 6, 3 - 5.
 • [13] Śmiechowska M., Podgórniak P.: Study and assessment of selected quality parameters of organic hen eggs available on the tri-city market. J. Res. Appl. Agric. Eng., 2013, 58 (4), 186 - 189.
 • [14] Strzeżek J., Wołos A.: Steroidy. Ćwiczenia z biochemii. Wyd. ART, Olsztyn 1997, 121.
 • [15] Świerczewska E.: Hodowla i użytkowanie drobiu. Wyd. SGGW, Warszawa, 1993, 53.
 • [16] Trziszka T. (Red.): Jajczarstwo. Nauka, technologia, praktyka. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • [17] PN-ISO 6496: 2002. Pasze. Oznaczanie wilgotności i zawartości innych substancji lotnych.
 • [18] PN-EN ISO 8968-1: 2014-03. Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie zawartości azotu. Część 1. Zasada Kjeldahla i obliczanie białka surowego.
 • [19] PN-ISO 936: 2000. Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie popiołu całkowitego.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-53fa0048-649a-40eb-abc5-06a3414fa85c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.