PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 1 |
Tytuł artykułu

Efektywność funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych położonych na terenach ONW i poza nimi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Efficiency of field farms situated in Less Favoured Areas and outside
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest wskazanie różnic w potencjale produkcyjnym, organizacji produkcji, efektywności ekonomicznej i możliwościach inwestycyjnych dwóch grup gospodarstw rolnych z uprawami polowymi specjalizujących się w produkcji zbóż, roślin oleistych i białkowych, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2011-2013. Pierwszą grupę stanowiło 558 gospodarstw, które prowadziły działalność rolniczą na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), drugą zaś – 890 pozostałych gospodarstw. Stwierdzono, że gospodarstwa położone na terenach ONW na tle pozostałych gospodarstw miały większą powierzchnię użytków rolnych i w większym stopniu korzystały z dzierżawy ziemi. Miały natomiast gorsze techniczne wyposażenie pracy i mniejszy dochód na 1 ha użytków rolnych (UR).
EN
The aim of this paper was to identify differences in production potential, organization of production, economic efficiency and investment abilities of two group of polish field farms with cereals, oilseeds and protein crops situated in less favoured areas (LFA) and beside. In order to achieve this aim used empirical data from 558 farms that were situated in LFA and from 890 remaining farms that collected data for Farm Accountancy Data Network (FADN) in the years 2011 – 2013. It was found that farms that were situated in LFA in comparison to remaining farms characterized larger utilized agricultural area (UAA) and higher share of rented area. Moreover worse technical equipment of labour and lower family farm income per 1 hectare of UAA.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
1
Opis fizyczny
s.276-281,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Bibliografia
 • Faber Antoni, Robert Borek, Magdalena Borzecka-Walker, Zuzanna Jarosz, Jerzy Kozyra, Rafał Pudełko, Alina Syp, Andrzej Zaliwski. 2012. Bilans węgla i emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 oraz N2O) w olskim rolnictwie. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. Józef S. Zegar, 9-37. Warszawa: IERiGŻ- PIB.
 • GUS. 2012. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 • GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. Warszawa.
 • Harasim Adam. 2006. Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. Puławy: IUNG-PIB.
 • Jadczyszyn Jan, Krystyna Filipiak, Tomasz Stuczyński. 2008. „Ocena przestrzennego rozmieszczenia gleb podlegających skrajnej marginalizacji na obszarach ONW w Polsce”. Studia i Raporty IUNG-PIB 12: 103-112.
 • Jadczyszyn Jan, Krystyna Filipiak, Tomasz Stuczyński, Piotr Koza, Stanisław Wilkos. 2010. „Obszary problemowe rolnictwa (OPR) i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w Polsceróżnice kryteriów i zasięgów przestrzennych”. Studia i Raporty IUNG-PIB 21: 39-40.
 • KE (Komisja Europejska). 2013. Fine-tuning in areas facing significant natural and specific constraints. Discussion Paper 11: 1-20.
 • KE (Komisja Europejska). 2014. Payments to areas facing natural or other specific constraints, articles 31 and 32 of Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural developmentby the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), 3/2014.Mocek Andrzej. 2015. Gleboznawstwo. Warszawa: PWN.
 • MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2015. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa.
 • Niewęgłowska Grażyna, Adam Kagan, Marek Zieliński, Jolanta Sobierajewska. 2014. Procedura zawężenia (ang. fine tuning) obszarów z ograniczeniami naturalnymi w Polsce. Ekspertyza wykonana przezIERiGŻ-PIB na zlecenie MRiRW.
 • Polski FADN. 2011. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Warszawa.
 • Polski FADN. 2012. Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Warszawa.
 • Polski FADN. 2014 Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Warszawa.
 • Pomianek Bogdan. 2015. Procedura zawężenia wyboru ONW nizinnych-II etap delimitacji obszarów. Departament Strategii, Analiz i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Warszawa,prezentacja MRiRW 29.05.2015 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego
 • Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. nr 40, poz. 329.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)i uchylających rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Dz.U. UE. nr 1305/2013.
 • Zieliński Marek. 2013. Gospodarstwa nastawione na typową produkcję roślinną. W: Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, red. Wojciech Józwiak, Wojciech Ziętara, 25-52. Warszawa:GUS.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-53dbf287-1271-4fd5-b3b3-cb43341d77fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.