PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 |
Tytuł artykułu

Ochrona roślin a bioróżnorodność

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Plant protection and biodiversity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem stosowania w praktyce rolniczej środków ochrony roślin jest zwalczanie orga­nizmów szkodliwych, chorób, szkodników i chwastów, a więc niszczenie elementów bio- różnorodności. Dlatego też chemiczna ochrona roślin wydaje się być trudna do pogodze­nia z ochroną bioróżnorodności. Z drugiej strony ochrona roślin jest podstawą stabilizacji plonowania oraz uzyskiwania plonów wysokich i dobrej jakości. Lata badań naukowych, wysiłki producentów środków ochrony roślin oraz tworzone podstawy prawne już po­zwoliły na bardzo znaczne ograniczenie ujemnego wpływu zabiegów ochroniarskich na środowisko i tym samym bioróżnorodność. Sytuacja ta będzie ulegać dalszej poprawie szczególnie poprzez wdrożenie zadań Zrównoważonego Stosowania Pestycydów, integro­wanej ochrony roślin oraz podniesienie poziomu przygotowania zawodowego rolników i ich doradców. Polska jest krajem o bogatej zachowanej bioróżnorodności i tym bardziej wskazane są wszelkie inicjatywy i działania niedopuszczające do jej zubożenia.
EN
Poland is country with a preserved and rich biodiversity. It is important to maintain, keep and enrich this biodiversity as a part of actions of agriculture. The plant protection, and especially chemical method are frequently treated as the biggest threat from the part of the agricultural production for the environment and biodiversity. Activities under taken in the past years have changed a lot. But still plant protection products are used to kill the insects, diseases and weeds means part of biodiversity. On the other hand plant protection products allow us to maximize agricultural productivity and ensure food supply. Farmers are required to increase the yield and at the same time protect nature and biodiversity. In the article results of scientific research and Polish activity in protection of the bio­diversity are presented.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.7-22,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Bałazy S., Karg J. (2009): Wpływ struktury krajobrazu na występowanie agrofagów w uprawach rolniczych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49(3): 1015-1034.
 • 2. Dąbrowski Z. T., Wysocki Cz. (2009): Potrzeba działań interdyscyplinarnych w ocenie znaczenia użytków ekologicznych i infrastruktury ekologicznej dla proekologicznej ochrony roślin. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49(3): 973-981.
 • 3. Dembek W. (2009): Kryteria bioróżnorodności i współczesne dylematy jej ochrony. W „Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich". I Kongres Nauk Rol­niczych Nauka-Praktyce. Puławy: 303 -327.
 • 4. Dobrzański A., Adamczewski K. (2009): Wpływ walki z chwastami na bioróżnorodność agrofitocenoz. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 49(3): 982-995.
 • 5. Duer I., Fotyma M., Madej A. (2002): Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Min. Roln. i Rozwoju Wsi. Warszawa: 93 str.
 • 6. Felińska M. (2009): Powrót centralnego sterowania. Rolnik Dzierżawca. Kwiecień. 2009.: 7-10.
 • 7. Kamiński Z. (red.) (1998): Stan środowiska w Polsce,. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa: 174 str.
 • 8. Lipa J. J. (1984): Integrowanie metod zwalczania i sterowanie populacjami agrofagów w nowoczesnych programach ochrony roślin. Mat. XXIV Sesji Nauk. Inst. Ochr. Ro­ślin. Poznań. Cz. I: 31-48
 • 9. Nawrot J., Kozłowski J., Horoszkiewicz-Janka J., Miklaszewska K., Pągowska E. (2010): Monitoring zmian bioróżnorodności w środowisku rolniczym oraz zapobieganie roz­przestrzenianiu się gatunków inwazyjnych. W „Kontrola i ograniczanie ryzyka na­stępstw stosowania środków ochrony roślin". Inst. Ochr. Roślin - PIB. Poznań: 9-27.
 • 10. Nijak K. (2006): Wpływ zabiegów ochrony roślin na stan pożytecznej entomofauny naziemnej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 46(2): 69-73.
 • 11. Olszak R. W., Pruszyński S., Lipa J. J., Dąbrowski Z. T. (2000): Rozwój koncepcji strategii wykorzystania metod oraz środków ochrony roślin. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin. 40(1): 40-50.
 • 12. Olszak R. W., Pruszyński S., Nawrot J. (2003): Chemiczna ochrona roślin, a ochrona środowiska - stan obecny i przyszłość. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochro­nie Roślin 43(1): 304-310.
 • 13. Pałosz T. (2001): Ocena wpływu czynników agroklimatycznych na liczebność biegaczowatych (Carabidae) w agrocenozach metodą korelacji. Progress in Plant Protec- tion/Postępy w Ochronie Roślin 41(2): 481-484.
 • 14. Podgajnik T. (red) (1997): Agenda 21 w Polsce. Sprawozdanie z realizacji w latach 1992-1996. Naukowa Fundacja Ochrony Środowiska. Warszawa: 158 str.
 • 15. Pruszyński G. (2007): Ochrona entomofauny pożytecznej w integrowanych technologiach produkcji roślinnej. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 47(1): 103-107.
 • 16. Pruszyński G., Fiedler Ż. (2009) Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis Pallas) - rzeczywistość i mity. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 49(4): 1966-1971.
 • 17. Pruszyński S. (1989): 100 lat introdukcji owadów pożytecznych w ochronie roślin. Mat. XXXIX Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin. Poznań. Cz. I Referaty: 103-112.
 • 18. Pruszyński S., Wolny S. (2007): Dobra Praktyka Ochrony Roślin. Inst. Ochr. Roślin, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział w Poznaniu. Poznań: 56 str.
 • 19. Rola H., Rola J., Domaradzki K., Gołębiowska H. (2009): Strategia regulacji zachwasz­czenia w agrocenozach. Studia i Raporty IUNG - PIB. 18: 57-77.
 • 20. Sokołowski A., Nijak K. (2001): Wpływ ochrony roślin okopowych na drapieżne sta­wonogi naziemne. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 41(2): 517-519.
 • 21. Stern V. M., Smith R., van den Bosh R., Hagen K. S. (1959): The integrated control concept. Hilgardia. 29: 81-101.
 • 22. Stobiecki S., Pruszyński S., Śliwiński W. (2010): Tworzenie programów redukcji ryzyka poprzez systematyczne badanie zagrożeń we wszystkich obszarach ochrony roślin. W „Kontrola i ograniczenie ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin". Inst. Ochr. Roślin - PIB. Poznań: 29-46.
 • 23. Szwejda J. (2005): Aktualny stan ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami w gospodarstwach ekologicznych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 45(1): 469-476.
 • 24. Tomalak M. (2007): Rejestracja biologicznych środków ochrony roślin w Europie - nowe perspektywy. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 47(4): 233-240.
 • 25. Węgorek W., Trojanowski H., Dąbrowski J., Rudny R. (1990): Wpływ intensywnego stosowania pestycydów na plony i wybrane elementy środowiska rolniczego. Cz. II. Badania ubocznego wpływu pestycydów na chronione uprawy oraz wybrane elementy środowiska rolniczego. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin. T. XXXII (1/2): 117-128.
 • 26. Wołłejko L. (2009): Przyrodnicze i organizacyjne uwarunkowania zachowania bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym Polski. W „Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich". I Kongres Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce. Puławy: 329-339
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-53496a99-d65a-4524-a337-286e5acd67ee
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.