PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ powodzi na skład mineralogiczny i niektóre właściwości gleb Doliny Środkowej Odry

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Ifluence of flood on mineralogical composition and some soil properties of the Middle Odra Valley
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Określono skład mineralogiczny i granulometryczny oraz podstawowe właś­ciwości chemiczne i sorpcyjne osadów aluwialnych oraz gleb Doliny Środkowej Odry zalanych wodami powodzi latem 1997 r. Próbki glebowe z tych samych miejsc były pobrane wiosną 1997 r. (przed powodzią) i wiosną 1998 r. (po powo­dzi). Aluwialne osady miąższości kilku milimetrów o składzie granulometrycznym glin i iłów są bogate w wymienne kationy Ca++, Mg++ i С org. Charakteryzują się wysoką pojemnością sorpcyjną oraz podwyższoną zawartością Zn, Cu i Pb. Analizowane gleby po powodzi nie wykazują istotnych zmian we właściwoś­ciach stosunku do ich właściwości przed powodzią. W składzie mineralogicznym osadów oprócz minerałów ilastych występujących również w badanych glebach znajdują się minerały ałłochtoniczne: getyt, łepidokrokit, bemit, whewallit, strengit, mirabilitu, heksandrytu, amfibol, allofany.
EN
Mineralogical and granulometric composition as well as the basic chemical and sorption properties of the alluvial sediments and soils from the Middle Odra Valley, flooded in summer 1997, were considered. Soil samples from the men­tioned regions were taken in spring 1997 (before the flood) and in spring 1998 (after the flood). Alluvial sediments - loam and clay, few milimeters thick, are rich in exchangeable Ca++, Mg++ cations and org. C. They are characterized by high sorption capacity and heightened contents of Zn, Cu and Pb. There are no significant changes in the properties of soils analyzed after flood in comparison to the state before the flood. In mineralogical composition of the sediments beside of clay minerals, some allochtonic minerals were found: goethite, lepidocrocite, boehmite, whewelite, strengite, mirabilite, heksandrite, amphibole, allophone.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.33-50,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
autor
  • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Bibliografia
  • Chodak Т. 1980. Badania nad właściwościami oraz składem mineralnym gleb wytworzonych z lessu Dolnego Śląska. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rozprawy 21: 1-49.
  • Chodak Т., Borkowski J., Bogda A. 1986. Minerały ilaste w glebie glejowej wytworzo­nej z iłu aluwialnego. Archiwum Mineralogiczne, Warszawa, XLI(1): 295-302.
  • Laskowski S. 1986. Powstawanie i rozwój oraz właściwości gleb aluwialnych Doliny Środkowej Odry. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rozprawy 56: 1-68.
  • Laskowski S., Szerszeń L., Chodak T. 1978. Poczwiennyje procesy proizchodjaszczyje w ilastych aluwialnych porodach. Sbornik z miezinarodni symposis „Zurodnovani pud a jiliove minerały . Praha: 431-443.
  • Laskowski S., Szerszeń L., Chodak T. 1979. Minerały ilaste w niektórych glebach terenów nizinnych wytworzonych z utworów wodnego pochodzenia. I Konferencja „Minerały i surowce ilaste", KNG PAN, PTM, 25-28.IV.1978 Bolesławiec 317-331.
  • Systematyka gleb Polski. 1989. Wydanie IV. Rocz. Gleb. 40 (3/4).
  • Terelak M., Piotrowska M., Motowicka-Teralak Т., Stuczyński Т., Budzyńska K. 1995. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 418: 45-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-53149308-1203-4ce0-b8ce-30435ecf16e9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.