PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 456 |
Tytuł artykułu

Odżywianie się roślin w warunkach gleb silnie zakwaszonych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Nutrition plants in the strong acid soil conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
In this paper mineral composition and uptake of elements by plants in the strong acid soil conditions has been discussed. It has also been written about symptoms of deficiency and axcess of nutrients and toxic elements on plants. The influence of acidification on fixation of element nitrogen by leguminous plants has been also mentioned.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
456
Opis fizyczny
s.55-62,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Anioł A. 1993. Reakcja roślin na zakwaszenie gleby. Mat. Symp. nt. „Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb”. Wyd. AR, Lublin, 73 - 80.
 • 2. Badora A., Filipek T. 1994. Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. II. Wpływ silnego zakwaszenia gleb na skład mineralny pszenicy w fazie kłoszenia. Rocz. Gleb., XLV, 1/2, 77 - 83. Cz. III. Wpływ silnego zakwaszenia na skład mineralny jęczmienia w fazie kłoszenia. Rocz. Gleb., XLV, 1/2, 85 - 90.
 • 3. Barlett R. J., Riego D. C. 1972. Effect of chelation on the toxicity of aluminium. Plant and Soil, 37, 419 - 423.
 • 4. Barszczak T., Bilski J. Działanie glinu na rośliny. Post. Nauk Rol., 3, 23 - 30.
 • 5. Bennet R. J., Breen C. M. 1991: The aluminium signal: new dimensions to mechanisms of aluminium tolerance. Plant and Soil. 134, 153 - 166.
 • 6. Bilski J. 1987. Reakcja roślin n stresy mineralne powodowane zakwaszeniem i zasoleniem środowiska. Biul. IHAR, 164, 189 - 206.
 • 7. Blum A. 1988. Plant breeding for stress environments. CRS Press.
 • 8. Borkowska B. 1988. Toksyczność glinu. Wiad. Bot., 32, 3, 157 - 166.
 • 9. Carvalho M. M., Edwards D. G., Andrew C. S., Asher C. J. 1982. Aluminium toxicity, nodulation and growth of Stylosanthes species. Agron. J., 73, 261 - 265.
 • 10. Dechnik I., Gliński J., Kaczor A., Kern H. 1990.Rozpoznanie wpływu kwaśnych deszczy na glebę i roślinę. Probl. Agrofizyki, 60, 3 - 70.
 • 11. Filipek T. 1990. Kształtowanie się równowagi jonowej w życie w zależności od wysycenia gleb kationami. Rocz. Gleb., XLI, 1/2, 133 - 143.
 • 12. Filipek T. 1994. Natural and anthropogenic causes and effects of soil acidification. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 413, 1 - 7.
 • 13. Filipek T., Badora A. 1994. Ionic balance in spring barley in relation to mobile aluminium concentration in soil. Pol. J. of Soil Sci., XXVII/1, 49 - 57.
 • 14. Filipek T., Badora A. 1996. Ocena zasobności gleb i odżywiania roślin magnezem w warunkach silnego zakwaszenia. Prace Nauk. IV Ogólnopol. Symp. Magnezol. nt. ’’Magnez w środowisku człowieka”, 93 - 97. Lublin.
 • 15. Filipek T., Badora A. 1993. Reakcja zbóż na silne zakwaszenie gleb. Cz. I. Żyto. Rocz. Gleb., XLIV, 1/2, 47 - 55.
 • 16. Gorlach E., Curyło T. 1990. Wpływ odczynu gleby na pobieranie potasu, sodu, magnezu i wapnia przez różne gatunki roślin. Rocz. Gleb., XLI, 1/2, 117 - 131.
 • 17. Gorlach E., Curyło T., Grzywnowicz I. 1985. Zmiany składu mineralnego runi łąkowej w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Rocz. Gleb., XXXVI, 2, 85 - 99.
 • 18. Goss M. J., Carvalho M. J. G. P. R. 1992. Manganese toxicity: the significance of magnesium for the sensitivity of wheat plants. Plant and Soil, 139, 91 - 98.
 • 19. Graveland J., R. van der Wal., J. H. van Baien, A. J. van Noordwijk. 1994. Poor reproduction in forest passerines from decline of snail abundance on acidified soils. Nature, 368, 6470, 446 - 448.
 • 20. GUS.1976, 1981, 1986, 1991 - 1995. Ochrona środowiska i gospodarka wodna. Warszawa.
 • 21. Hedin L. O., Granat L., Likens G. E., Buishand T. A., Galloway J. N., Butler T. J., Rodhe H. 1994. Steep declines in atmospheric base cations in regions of Europe and North America. Nature, 367, 367, 6461, 351 - 354.
 • 22. Hedin L. O., Likens G. E. 1997: Pył atmosferyczny i kwaśny deszcz. Świat Nauki, 2 (66), 54 - 58.
 • 23. Hohemberg J. S., Munns D. N., 1984: Effect of soil acidity factors on nodulation and growth of Vigna unguiculata in solution culture. Agron. J., 76. 477 - 481.
 • 24. Kabata-Pendias A. (red.), 1989. Wybrane zagadnienia związane z chemicznym zanieczyszczeniem gleb. Wyd. PAN.
 • 25. Kabata-Pendias A., Wiącek K. 1986. Effects of sulphur deposition on trace metal solubility in soils. Env. Geochemistry and Health, 8 (4), 95 - 98.
 • 26. Kaczor A. 1994. Ion balance in ordinary cocksfoot sprinkled with acid fall and limed with dolomite. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 413, 161 - 166.
 • 27. Kaczor A. 1994. Możliwości wykorzystania niektórych właściwości gleby w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska kwaśnymi opadami. Cz. II. Stan zakwaszenia gleby. Rocz. Gleb., XLV, 3/4, 51 - 58.
 • 28. Kaczor A. 1995. Rola dolomitu w łagodzeniu następczego wpływu kwaśnego deszczu w doświadczeniu modelowym z kupkówką pospolitą. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 418, 657 - 663.
 • 29. Kaczor A. 1993. Sulphur as an environment degrading factor. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 400, 7 - 13.
 • 30. Kaczor A., Dechnik I. 1996. Następczy wpływ symulowanego kwaśnego deszczu na zawartość siarki w glebie i roślinie. Ann. UMCS, E, LI, 13, 87 - 93.
 • 31. Kaczor A., Kozłowska J. 1996. Działanie następcze symulowanego kwaśnego deszczu na zmiany w zawartości manganu i żelaza w glebie i w kupkówce pospolitej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 434, 219 - 223.
 • 32. Kasperczyk M., Filipek J. 1983. Wpływ dawek NPK na zawartość najważniejszych makroelementów wkupkówce pospolitej i kostrzewie łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 276, 133 - 141.
 • 33. Kaupenjohann M., Schneider B. U., Hantschel R„ Zech W., Horn R. 1988. Sulturic acid rain treatment of Picea abies (Karst. L): Effects on nutrient solution, throughfall chemistry, and tree nutrition. Z. Pflanzenernähr. Bodenk., 151. 123 - 126.
 • 34. Kotowski M., Saczuk M., 1997. Glin w środowisku wodnym i glebowym. Ekoinżynieria, 2(17), 22 - 29.
 • 35. Lawrence G. B., David M. B., Shortle W. C. 1995. A new mechanism for calcium loss in forest-floor soils. Nature, 378, 6553, 162 - 164.
 • 36. Marschner H. 1991. Mechanisms of adaptation of plants to acid soils. Plant and Soil, 134, 1 - 20.
 • 37. Marschner H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Acad. Press (sec. edit).
 • 38. Mikuła W. 1996. Accumulation of heavy metals and sulphur in vegetables from allotment gardens of Płock (central Poland). Pol. J. of Environ. Stud., 5, 3, 37 - 40.
 • 39. Motowicka-Terelak T. 1994. Residual effect of acid rain on the soil. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 413, 235 - 240.
 • 40. Ownby J. D., Popham H. R. 1989. Citrate reverses the inhibition of wheat root growth caused by aluminium. J. Plant Physiol., 135, 588 - 591.
 • 41. Petterson A., Kunst L., Bergman B., Roomans G. M. 1985. Accumulation of aluminium by Anabena cylindrica into polyphosphate granules and ceel walls. J. General Microbiol., 131, 2545 - 2548.
 • 42. Pokojska U. 1994. Nowe poglądy na toksyczność różnych form glinu. Rocz. Gleb., XLV, 1/2, 109 - 117.
 • 43. Rengel Z., Robinson D. L. 1989. Aluminium effects on growth and macronutrient uptake by annual ryegrass. Agron J., 81, 208 - 215.
 • 44. Rengel Z., Robinson D. L. 1989. Competitive Al³⁺ inhibition of net Mg²⁺ uptake by intact Lolium multiflorum roots. Part 1: Kinetics. Plant Physiol., 91, 1407 - 1413.
 • 45. Robson A. D. (edit.) 1989. Soil acidity and plant growth. Acad. Press.
 • 46. Roszyk E., Spiak Z. 1993. Zagrożenie środowiska przez nawozy, 19 - 31. Praca zb. (red. Bieszczad S., Sobota J.) Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wyd. AR Wrocław.
 • 47. Schulze E. 1989. Air pollution and forest decline in a spruce (Picea abies) forest. Science, 244, 776 - 783.
 • 48. Smal H., Salomons W. 1991. Heavy metals and acidification in Poland: a chemical time bomb. A report spons. by the Dutch Min. of Housing. Physical Planning and Environment.
 • 49. Stienen H., Bauch J. 1988. Element content in tissues of spruce seedlings from hydroponic cultures simulating acidification and deacidification. Plant and Soil, 106, 231 - 238.
 • 50. Stigliani M. W. 1988. Changes in valued capatities of soil and sediments as indicators of non-linear and time-delayed environmental effects. Environmental Monitoring and Assessment 10, 245 - 307.
 • 51. Stigliani W. M., Doelman P., Salomons W., Schulin R., Smidt G. R. B., Zee S. 1991. Chemical Time Bombs. Environment, 33, 4, 5 - 30.
 • 52. Śląski J. J. 1992. Mechanizmy tolerancyjności na toksyczne działanie jonów glinu w roślinach wyższych. Wiad. Bot., 36, (1/2), 31 - 45.
 • 53. Tabatai M. A. 1985. Effects on acid rain of soils. Environ. Contr., 15, 65 - 110.
 • 54. Terelak H., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Budzyńska K. 1995. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 418, 45 - 60.
 • 55. Urrea-Gomez R., Ceballos H., Pandey S., Bahia Filho A. F. C., Leon L A. 1996. A greenhouse screening technique for acid soil tolerance in maize. Agron. J.. 88, 806 - 812.
 • 56. Wallace S. U., Anderson I. C. 1984. Aluminium toxicity and DNA synthesis in wheat roots. Agron. J., 76, 5 - 8.
 • 57. Welburn A. 1988. Air pollution and acid rain the biological impact. New York.
 • 58. Wheeler D. M., Edmeades D. C., Christie R. A. 1992. Effect of aluminium on relative yield and plant chemical concentrations of cereals grown in solution culture at low ionic strength. J. Plant Nutr.. 15. 403 - 418.
 • 59. Wyniki badań odczynu i zasobności gleb w makroelementy. 1997. Materiały Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-52b3d2dd-71d8-43b0-beb5-c64a89595a96
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.