PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 44 | 2 |
Tytuł artykułu

Effect of soil pollution with PAHs on organic matter properties

Warianty tytułu
PL
Wpływ zanieczyszczeń gleb wwa na właściwości materii organicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the paper was to determine the effect of soil pollution with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) on the content of carbon, nitrogen and the share and content of dissolved organic carbon (DOC) and dissolved nitrogen (DNt). The study was carried out based on soil samples (Luvisols, Phaeozems, Haplic Arenosols, Fluvisols) representative of the Kujawsko-Pomorskie Region.Soil samples were polluted with selected PAHs (fluorene, anthracene, pyrene and chrysene), in the amount corresponding to 10 mg PAHs kg⁻¹. The PAHs-polluted soil samples were incubated for 120, 180 and 360 days at the temperature of 20-25°C and fixed moisture (50% of field water capacity). In the soil samples prior to and after incubation the following were determined: the content of total organic carbon (TOC), and total nitrogen (Nt), as well as the content and share of DOC and DNt. It was shown that soil pollution with PAHs (anthracene, fluorene, pyrene, chrysene), in general, did not result in significant changes in the content of TOC and Nt. The content and share of dissolved organic carbon and nitrogen is characteristic for a given soil. The pollution of soils with PAHs disturbs the balance, resulting in temporary changes in the content and share of soluble organic matter throughout the incubation of the soil material polluted once with selected PAHs.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zanieczyszczeń gleb wielopierścieniowymi węglo-wodorami aromatycznymi (WWA) na zawartość węgla, azotu oraz udział i zawartość ektrahowalnego węgla organicznego i azotu. Badania zrealizowano w oparciu o próbki gleb reprezentatywne dla regionu Kujaw i Pomorza (Luvisols, Phaeozems, Haplic Arenosols, Fluvisols). Próbki gleb zanieczyszczono wybranymi WWA – fluoren, antracen, piren i chryzen – w ilości odpowiadającej 10 mg WWA/kg. Zanieczyszczone WWA próbki gleb inkubowano 120, 180 i 360 dni w temperaturze 20 – 25°C i w stałej wilgotności – 50% PPW. W próbkach gleb przed i po inkubacji oznaczono zawartość węgla organicznego, azotu ogółem, oraz zawartość i udział ektrahowalnego węgla organicznego i azotu. Wykazano, ¿e zanieczyszczenia gleb WWA (antracen, fluoren, piren, chryzen) na ogół nie spowodowały istotnych zmian zawartości węgla organicznego i azotu ogółem. Zawartość i udział ekstrahowalnego węgla organicznego i azotu jest cechą charakterystyczną dla danej gleby. Zanieczyszczenie gleb WWA zakłóca stan równowagi, powodując przejściowe zmiany zawartości i udziału rozpuszczalnej materii organicznej w czasie inkubacji materiału glebowego zanieczyszczonego jednorazowo wybranymi WWA.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
44
Numer
2
Opis fizyczny
p.97-103,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Environmental Chemistry, University of Technology and Life Sciences, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
 • Department of Environmental Chemistry, University of Technology and Life Sciences, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Environmental Chemistry, University of Technology and Life Sciences, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Environmental Chemistry, University of Technology and Life Sciences, Bernardynska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • [1] A z e v e d o - S i l v e i r a M. L.: Sci. Agric., 62(5), 502, 2005.
 • [2] B a r a n S., O l e s z c z u k P.: J. Environ. Sci. Health A., A38(5), 793, 2003.
 • [3] B o j a k o w s k a I.: Biuletyn PIG, 405, 5, 2003.
 • [4] C e r n i g l i a C. E.: Adv. Appl. Microbiol., 30, 31, 1984.
 • [5] G o n e t S., D ę b s k a B., P a k u ł a J.: PTSH, Wrocław, 2002.
 • [6] K u c h a r s k i J., J a s t r z ę b s k a E.: Polish J. Environ. Stud., 14(2), 189, 2005.
 • [7] M a l i s z e w s k a - K o r d y b a c h B.: Wyd. IUNG (Rozpr. Hab.). Puławy, 1993.
 • [8] M a l i s z e w s k a - K o r d y b a c h B.: Arch. Ochr. Środ., 24(3), 79, 1998.
 • [9] Ma l i s z ews k a -Ko r d y b a c h B., Smr e c z a k B.: Roczn. Glebozn., 48(1-2), 95, 1997.
 • [10] M a r s c h n e r B.: Phys. Chem. Earth, 23, 199, 1998.
 • [11] R a b e r B., Kö g e l -Kn a b e r I.: Desorpiton of hydrophobic PAHs from contaminated soill; influence of dissolved organic matter (DOM) [In:] Contaminated Soil’95 (Eds W.J.Van den Brink, R. Bosman, F. Arendt). Kluwer Acad. Publ., Netherlands, 407, 1995.
 • [12] R a b e r B., K ö g e l - K n a b e r I.: Eur. J. Soil Sci., 48, 443, 1997.
 • [13] S i m s R., O v e r c a s h M. R.: Residue Rev., 88, 1, 1983.
 • [14] Smr e c z a k B., Ma l i s z ews k a -Ko r d y b a c h B.: Arch. Ochr. Środ., 29(4), 45, 2003.
 • [15] W y s z k o w s k i M., Z i ó ł k o w s ka A.: Chemosphere, 74, 860, 2009.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-519f3a94-8154-442a-b73a-01c5f82313a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.