PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 4 |
Tytuł artykułu

Wpływ deregulacji rynku cukru na organizację i wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effects of sugar market deregulation on organisation and economic performance of Polish farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem pracy jest przedstawienie perspektyw uprawy i produkcji buraków cukrowych w Polsce w krótkim okresie po zniesieniu istniejących regulacji rynku cukru w UE. W Polsce produkcja cukru buraczanego stanowi obecnie ostatnią gałąź w produkcji żywności w pełni regulowaną przez państwo. W 2017 roku regulowany od wielu lat rynek cukru zostanie uwolniony. Do określenia skali możliwych zmian zastosowano optymalizacyjny model gospodarstwa wykorzystujący technikę pozytywnego programowania matematycznego (PMP). Dla typów gospodarstw rolniczych wyodrębnionych z próby FADN określono bazową i alternatywną (po całkowitym uwolnieniu rynku) strukturę produkcji oraz odpowiadające jej wyniki finansowe. Wyniki wskazują, że zniesienie kwoty cukru będzie sprzyjało nieznacznemu zwiększeniu udziału buraków cukrowych w strukturze zasiewów, zwłaszcza w dużych gospodarstwach roślinnych. Jednocześnie można się spodziewać pogorszenia opłacalności tej uprawy, co w efekcie doprowadzi do niewielkiego obniżenia przeciętnego dochodu gospodarstw rolniczych, w szczególności w regionach ze znaczącym udziałem buraków w strukturze upraw.
EN
In Poland, the production of sugar beet is currently the last branch of agriculture controlled by the state. In 2017, the market for sugar will be deregulated. The main aim of this work is to present the prospects of production of sugar beet in Poland, in a short period after the abolition of the existing regulation in the EU. To determine the scale of possible changes farm optimization model using the technique of positive mathematical programming (PMP) was applied. For individual types of farms extracted from the sample FADN base and alternative (after complete deregulation) the structure of production and the financial results was estimated. The results indicate that the abolition of sugar quotas will lead to small increase of the sugar beets crop structure, especially in large crop farms. At the same time decrease profitability of this crop will lead to a slight reduction of the average income of farms, especially in regions with a significant participation in the structure of the beet crop.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
4
Opis fizyczny
s.239-246,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Finansów Rolnictwa, Instytut Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
autor
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • Arfini Filippo, Paris Quirino. 1995. A positive mathematical programming model for regional analysis of agricultural policies. [W] The Regional Dimension in Agricultural Economics and Policies, red. F. Sotte,17-35. Ancona: 40th Seminar EAAE.
 • Arfini Filippo. 1996. The Effect of CAP Reform: A Positive Mathematical Programming Application. [W] What Future for the CAP. Padova: International Conference.
 • Barkaoui Ahmed, Jean-Pierre Butault. 1999. Positive Mathematical Programming and Cereals and Oilseeds Supply within EU, under Agenda 2000. [W] European Agriculture Facing the 21st Century in a Global Contex. 9th Congress of EAAE. Warsaw: EAAE.
 • Bartens. 2016. Cukier, skrobia, biopaliwa.. Berlin – Słubice: Bartens Sp z o.o.
 • Chudoba Łucja. 2005. Produkcja cukru na tle Unii Europejskiej. [W] Technologia produkcji buraka cukrowego, red. D. Ostrowska, A. Artyszak, 7-13. Warszawa:.
 • Cypris Christian. 1996. Abbildung des regionalen Angebotsverhaltens bei der Prognose. [W] Endbericht zum Kooperationsbericht. Entwicklung des gesamtdeutschen Agrarsektormodells RAUMIS96. Bonnund Braunschweig-Völkenrode: Institut Für Agrarpolitik,Marktforschung Und Wirtschaftssoziologie
 • Der Universität Bonn,Institute Für Betriebswirtschaft, Strukturforschungv Und Landwirtschaftliche Marktforschung Der Bundesforschungsanstalt Für Landwirtschaft (FAL)
 • FADN. 2013. Wyniki standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Warszawa: IERiGZ-PIB.
 • Gohin Alexandre, Frédéric Chantreuil. 1999. « La programmation mathématique positive dans les modèles d›exploitation agricole. Principes et importance du calibrage». Cahiers d’Economie et de SociologieRurales 52: 59-79.
 • Graindorge Céline, Henry de Frahan Bruno, Richard Howitt. 2001. Analysing the effects of Agenda 2000 using a CES calibrated model of Belgian agriculture. [W] Agricultural Sector Modelling and Policy
 • Information Systems, red. T. Heckelei, H.P. Witzke, W. Henrichsmeyer, 177-186. Bonn: Vauk Verlag Kiel.
 • Hamulczuk Mariusz, Piotr Szajner. 2015. „Ceny cukru w Polsce i ich determinanty”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4 (365): 59-80.
 • Helming John, Ludo Peeters, Paul J.J. Veendendaal. 2001: Assessing the Consequences of Environmental Policy Scenarios in Flemish Agriculture. [W] Agricultural Sector Modelling and Policy Information
 • Systems, red. T. Heckelei, H.P. Witzke, W. Henrichsmeyer, 237-245. Bonn: Vauk Verlag Kiel.
 • Howitt Richard. 1995. “Positive Mathematical Programming”. American Journal of Agricultural Economics 77 (2): 329-342.
 • Howitt Richard, Delworth Gardner. 1986. Cropping Production and Resource Interrelationships among California Crops in Response to the 1985 Food Security Act. [W] Impacts of Farm Policy and Technical
 • Change on US and Californian Agriculture, red. Harold Carter, 271-290. California: AIC – UC Davis.
 • Hryszko Krzysztof. 2015. „Sytuacja na rynku światowym”. Rynek Cukru. Stan i Perspektywy 42: 8-11.
 • Hryszko Krzysztof, Szajner Piotr. 2013. Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kasnakoglu Haluk, Siegfried Bauer. 1988. Concept and application of an agricultural sector model for policy analysis in Turkey. [W] Agricultural sector modelling, red. S. Bauer, W. Henrichsmeyer, 71-84.Bonn: Vauk Verlag Kiel.
 • Klimczuk Beata. 2006. Konkurencyjność produkcji buraków cukrowych w świetle nowych regulacji rynku cukru. [W] Czy produkcja buraków cukrowych w Polsce w świetle reformy rynku cukru będzie opłacalna,26-31. Warszawa: Wieś Jutra.
 • Kondrakiewicz Teresa. 2014. „Skutki Interwencjonizmu na rynku cukru w Unii Europejskiej”. Konteksty Społeczne II (1/3): 40-51.
 • Koo Won W., Richard D. Taylor. 2012. Outlook of the U.S and World Sugar Markets 2011-2012. Fargo:North Dakota State University.
 • Majewski Edward. 2008. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo – teoria a praktyka gospodarstw rolniczych.Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Matthews Alan. 2014. EU sugar beet prices to fall by 22-23% when quotas eliminated. CAP Reform blog.http://capreform.eu/eu-sugar-beet-prices-to-fall-by-22-23-when-quotas-eliminated, dostęp 07.2016.
 • Mucha Marcin. 2014a. „Szanse i wyzwania dla branży cukrowniczej po zniesieniu systemu kwot”. Burak Cukrowy 3: 3.
 • Mucha Marcin. 2014b. „Porównanie przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Niemczech po reformie regulacji unijnego rynku cukru”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 200-204.
 • Mucha Marcin. 2014c. Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017. Konferencja surowcowa STC. Zamość: Związek Producentów Cukru w Polsce.
 • Purgał Patrycja. 2010. Ewolucja Systemu Regulacji Rynku Cukru w Unii Europejskiej. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 3: 211-229.
 • Schmitz Hermann Josef. 1994. Entwicklungsperspektiven der Landwirtschaft in den neuen Bundesländern. Regionaldifferenzierte Simulationsanalysen Alternativer Agrarpolitischer Scenarien. Studien zur Wirtschafts-und Agrarpolitik. Bonn: Witterschlick.
 • Stańko Stanisław. 2013. Zmiany i projekcje rozwoju na podstawowych rynkach rolnych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Szajner Piotr. 2009. „Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy”. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 8 (23): 182-191.
 • Wąs Adam. 2005. Model optymalizacyjny rolnictwa (na przykładzie gminy Kobylnica). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Was Adam. 2013. Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Ziętara Wojciech. 1989. Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego realizacji w państwowym przedsiębiorstwie rolniczym. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-50184f9d-49d4-49cd-b054-82eb1a378a57
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.