PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Czarnoziemy południowo-wschodniej Polski i ich degradacja

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Czarnoziemy użytkowane rolniczo ulegają stopniowej degradacji, której tempo zależy od intensywności produkcji. Na skutek uprawy następuje zmniejszenie zawartości materii organicznej w poziomie próchnicznym i jego miąższości oraz odgórna dekalcytacja w profilu glebowym. Celem badań było porównanie siedmiu profów czarnoziemów położonych w rejonie Podgórza Rzeszowskiego i Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego oraz określenie stopnia ich degradacji. Wyniki wskazują na silne zróżnicowanie cech fizyko-chemicznych i chemicznych w badanych czarnoziemach i związany z nimi poziom degradacji.
EN
Arable chernozems soils undergo to the successive degradation, and the rate of this process depends on the intensity at agricultural production. The content of organic matter in the accumulation horizon is decreasing as the effect of soil tillage. Another negative effect of soil cultivation is the decalcification of surface horizons on fewer depths of accumulation horizon. The first aim of this research was to compare the properties of seven charnozem profiles, situated on the Rzeszów submountain region and the San-Dniestr plateau, in order to determine the rate of their degradation. The physico-chemical and chemical properties of investigated soils are very differentiated as well as the level of their degradation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.395-404,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Atlas geologiczny Galicji. Arkusz Przemyśl. Wykonano w latach 1881 - 1899 w cesarskim i królewskim Zakładzie wojskowym geograficznym w Wiedniu. Wyd. nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie. Skala 1 : 75 000.
 • Borowiec J. 1964. Czarnoziemy Wyżyny Lubelskiej. Cz. I. Warunki występowania i ogólna charakterystyka gleb. Annales UMCS, Sectio B, Vol. XXII(2): 125 - 146.
 • Borowiec J. 1967. Czarnoziemy Wyżyny Lubelskiej. Cz. II. Problemy genezy, ewolucji i typologii gleb. Annales UMCS, Sectio B, Vol. XX(5): 39 - 58.
 • Dobrzański B., Piszczek J. 1947. Badania gleboznawcze terenów Sośnica. Annales UMCS, Sectio E, Vol. 11(11): 263-284.
 • Dobrzański B., Zbysław B. 1955. Czarnoziemy na lessach Podkarpacia. Annales UMCS, Sectio E, Vol. X(9): 187-297.
 • Łydka K. 1985. Petrografia skal osadowych. Wyd. Geologiczne: 166 - 168.
 • Majski E. J. 1967. Osady i stmktury peryglacjalne w stratygrafii czwartorzędu Polski. W: „Czwartorzęd Polski” pod redakcją R. Galona i J. Dylika. PWN, W-wa: 39 - 60.
 • Malicki A. 1967. Lessy na obszarze Polski i ich związek z czwartorzędem. W: „Czwartorzęd Polski” pod redakcją R. Galona i J. Dylika. PWN, W-wa: 372 - 393.
 • Mapa gleb Polski w skali 1 : 500 000. 1972. Wyd. Geologiczne.
 • Mapa glebowo-rolnicza w skali 1 : 100 000, woj. przemyskie. 1975. IUNG Puławy.
 • Mapa glebowo-rolnicza w skali 1 : 100 000, woj. rzeszowskie. 1991. IUNG Puławy.
 • Partyka A. 1962. Kryteria wyróżniania na terenie woj. rzeszowskiego czarnoziemów właściwych i zdegradowanych oraz czarnoziemów niedokształconych i deluwialnych. Mat. Seminarium kartograficzno-gleboznawczego IUNG, Warszawa, 18-19.XII. 1962: 62 - 76.
 • Partyka A. 1975. Kryteria wyróżniania rolniczej przydatności gleb czarnoziemnych z terenu woj. przemyskiego. Roczniki Przemyskie XXXI(2): 36 - 43.
 • Turski R. 1964. Badania nad substancją organiczną w typowych glebach Wyżyny Lubelskiej. Cz. II. Rędziny i „rędziny rzekome”. Annales UMCS., Sectio E, Vol. XIX(3): 43 - 73.
 • Zestawienie jednostek glebowych w kompleksach przydatności rolniczej gleb w ha. 1970. Opracowanie przez WBGiTR w Rzeszowie pod nadzorem IUNG w Puławach. Manuskrypt w WBGiTR w Rzeszowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4fc10712-996e-41c0-b08c-cca4b8571383
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.