PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | II/1 |
Tytuł artykułu

System Zarządzania Środowiskiem w proekologicznych działaniach na rzecz ochrony środowiska

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Environment Management System within the pro-ecological environment protection activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zatwierdzony i wdrożony do praktycznej realizacji System Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) jest wizytówką oraz podnosi prestiż i atrakcyjność danego podmiotu. Jednym z elementów SZŚ jest sporządzenie i opublikowanie Raportu Środowiskowego, który jest kompetentnym i wiarygodnym źródłem informacji dostarczonych opinii publicznej i innym zainteresowanym stronom o stanie środowiska, a w szczególności o wpływie na środowisko i poziomie jego ochrony oraz ciągłej poprawie tego poziomu w ramach działalności danego podmiotu. Zarządzanie środowiskowe oznacza te aspekty ogólnej funkcji zarządzania organizacją, które dotyczą kontrolowania i sterowania wpływem, jaki wywiera ona na środowisko. Pojęcie to obejmuje całość problemów dotyczących wpływu wywieranego na środowisko, a mających znaczenie dla strategii firmy i jej konkurencyjności na rynku. Warunkiem koniecznym funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego jest jego integracja z ogólnym systemem zarządzania organizacją danego podmiotu. Nie może dobrze funkcjonować system zarządzania środowiskowego opracowany i wprowadzony niezależnie od ogólnych celów, priorytetów i procedur obowiązujących w danej organizacji. Dotyczy to zarówno polityki ekologicznej, która powinna stanowić integralną część ogólnej polityki firmy, jak i wszelkich praktyk, procedur,procesów i środków. W artykule przedstawiono istotę Systemu Zarządzania Środowiskiem, elementy, sposób i kolejne etapy opracowywania oraz zagadnienia związane z jego audytem. Omówiono również aspekty przeglądu i audytu ekologicznego, weryfikacji i oceny systemu EMAS oraz ważniejsze elementy deklaracji środowiskowej w działalności podmiotów.
EN
The approved and implemented Environment Management System is a subject’s showcase which adds to its prestige and attractiveness. One of the elements of EMS is creating and publishing of an Environmental Report which is a competent and reliable source of information delivered to the public and other parties showing interest in the state of the environment especially the environmental influence, protection level and its constant improvement within the subjects activity. Environmental management are the aspects of general management of a subject which regard controlling and steering the influence the subjects activity has on the environment. This term includes all of the problems regarding the influence the company’s activity has on the environment which are of importance to the company’s strategy and competitiveness. The necessary condition for the environment management system to work is it’s integration with the general management system of the particular subject. The environment integration system can not function properly if it’s created and implemented independently to the subject’s goals, priorities and existing procedures. It applies to the ecological policy which should be an integral part of the company’s general policies and also any practices, procedures, processes and means used by the company. The article presents the gist of the Environment Management System, it’s elements, means and stages of it’s creation and problems regarding it’s auditing. The aspects of reviewing and ecological auditing, verification and assessment of EMAS system and important elements of an environmental declaration within company’s activity have been discussed.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.239-249,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 116b, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Borys T., Rogala P. i in. 2002. Jak opracować raport środowiskowy. Jelenia Góra, ISBN 83-917728-02.
  • Matuszak-Flejszman A. 2001. Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Wyd. PZJ i TS, Poznań.
  • Pochyluk R., Grudowski P., Szymański J. 1999. Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego z godnie z wymaganiami normy ISO 14001. Ekokonsult. Gdańsk.
  • Pochyluk R., Szymański J., Tonderski A. 1998. Geneza systemów zarządzania środowiskowego i konsekwencje ich funkcjonowania. Problemy OcenŚrodowiskowych Nr 2/3.
  • Regulacja EWG Nr 1836/93 pozwalająca podmiotom na dobrowolny udział we Wspólnotowym schemacie Eko-zarządzania i auditów.
  • Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations In a Community Ecomanagement and audit scheme (EMAS). OJEC L 114/1.
  • Rogala P. 2000. Międzynarodowe systemy zarządzania środowiskowego. Wyd. AE Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4f08beb9-0a6a-4d9a-b1e2-0e2fad99868a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.