PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Problemy gospodarki odpadami z produkcji rolniczej na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The management problems of wastes from agricultural production on example of selected farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Analizowano ilości odpadów powstających z produkcji rolniczej (z wyłączeniem odpadów organicznych) i sposoby ich unieszkodliwiania na przykładzie dwóch dużych gospodarstw rolnych (o powierzchni 165 i 52 ha), specjalizujących się w produkcji roślinnej. Stwierdzono, że w ciągu dwuletniego okresu badań, ogólna ilość odpadów uległa zwiększeniu. Mechanizmy służące zmniejszaniu ogólnej ilości odpadów po nawozach mineralnych i agrochemikaliach stosowano tylko w gospodarstwie o powierzchni 165 ha. Ograniczenie ilości odpadów olejowych w obu gospodarstwach wymuszone było wyłącznie koniecznością serwisowania nowo zakupionych traktorów. Stwierdzono ponadto, że w obydwu gospodarstwach (poza małymi wyjątkami) gospodarka powstałymi odpadami, w szczególności niebezpiecznymi, prowadzona była w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
EN
The amounts of wastes from agricultural production (organic wastes excluding) and the ways of their disposal were analysed on example of two large farms (acreage of 165 and 52 ha) specialized in crop production. It was found that the total amount of wastes increased during two-year period of investigations. The mechanisms for reducing total amount of generated wastes after fertilizes and plant protection chemicals, were applied in the farm of acreage 165 ha, only. Limitation of petroleum and oil wastes was forced only by the necessity of servicing newly bought tractors, in both surveyed farms. Moreover the management of generated wastes, dangerous wastes in particular, in both farms was realized in discordance with obligatory regulations, besides of several exceptions.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.357-364,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Cęckiewicz S. 2003. Szkodliwość nieodpowiedzialnego spalania olejów przepracowanych i odpadów z tworzyw sztucznych. Odpady i Środowisko 2(20): 46-54.
 • Draniewicz B. 2006. Kaucja na opakowania środków niebezpiecznych. Odpady i Środowisko 2(38): 47-55.
 • Góra-Dróżdż E. 2001. Odpady rolnicze - zagrożenia zdrowotne i utylizacja. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. 78(377): 537-545.
 • KPGO 2006. Uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”. M.P. 2006 nr 90, poz. 946.
 • Kuczyńska I. 2006. Aspekty gospodarki odpadami niebezpiecznymi w gminach i powiatach, w: Gospodarka odpadami komunalnymi. Red. R. Siodełko. Wyd. Feniks, Koszalin: 37-47.
 • Pasieka G. 2004. Ogólnopolski zintegrowany system zbiórki i zagospodarowania olejów odpadowych - przepracowanych. Odpady i Środowisko 1(25): 63-66.
 • Rozporządzenie 2004. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych. Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2078.
 • Ustawa 2001. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm. Dz.U. 2001 nr 62, poz. 628.
 • Urbaniak W., Wasiak W., Sobczyńska D., Różalska S. 2000. Substancje niebezpieczne w opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Przegląd Komunalny 11: 134-138.
 • Wasiak W., Urbaniak W., Foltynowicz Z. 1999. Gospodarka zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin, substancjach ropopochodnych oraz lekach i chemikaliach. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 33(4): 140-147.
 • Zborowska E., Naumczyk J., Bugryn E., Wojciechowska R. 2006. Biodegradation of lubricant oil in soil. Archives of Environmental Protection 32(1): 59-72.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4edf1c74-8507-4fd2-84dc-d0efe1057526
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.