PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 | 1 |
Tytuł artykułu

Graficzna prezentacja wyników doświadczeń polowych z mieszańcami F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napusL.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Graphical presentation of results of field trials with F1 CMS ogura hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W hodowli rzepaku ozimego i innych roślin istotnym zagadnieniem jest poznanie zmienności i współzależności podstawowych cech fenotypowych, zwłaszcza użytkowych, umożliwiających wyznaczenie kryteriów selekcji genotypów o wysokiej potencjalnej plenności, wynikającej między innymi z odpowiedniej relacji tych cech. W niniejszej pracy przedstawiono kilka graficznych metod prezentowania wyników doświadczeń. Materiał do badań stanowiły cztery mieszańce zrestorowane F1 CMS ogura: PN 4534/01, PN 4556/01, PN 4538/01, PN 4540/01 oraz cztery mieszańce złożone F1 CMS ogura rzepaku ozimego: Kaszub F1, Lubusz F1, Mazur F1 i Pomorzanin F1. Obiekty te badano w dwóch miejsco-wościach (Borowo i Zielęcin) w dwóch sezonach wegetacyjnych (2002/2003 i 2003/2004). W celu graficznej prezentacji zależności wybrano cztery cechy: plon nasion, liczbę nasion w łuszczynie, masę tysiąca nasion oraz zawartość tłuszczu. Charakterystyka pozycyjna badanych obiektów dla poszczególnych cech została przedstawiona na wykresach pudełkowych (boxplot). Współzależności pomiędzy cechami przedstawiono na wykresach rozrzutu, natomiast zależności pomiędzy obiektami na wykresie typu „sieć rybacka” (ang. parallel coordinate plot). Wizualizacja wyników eksperymentalnych jest dobrą metodą pozwalającą na przedstawienie zależności pomiędzy cechami i obiektami, którą można stosować jako alternatywną do metod tradycyjnych lub jako ich uzupełnienie.
EN
In oilseed rape breeding and other crops as well it is very important to understand the variability and interrelationships of basic phenotypic traits, especially agronomic, that help to determine the criteria for the selection of high yielding genotypes resulting from appropriate relations of these characteristics. This paper describes several graphical methods for presenting the results of field trials. The plant material consisted of four restored F1 CMS ogura hybrids: PN 4534/01, PN 4556/01, PN 4538/01, PN 4540/01 and four non-restored CMS ogura hybrids: Kaszub F1, Lubusz F1, Mazur F1, Pomorzanin F1. These hybrids were investigated in the field trials in two growing seasons (2002/2003 and 2003/2004), and two locations. Four traits, such as seed yield, number of seeds per pod, weight of 1000 seeds and oil content were selected for graphical presentation of these relations. Positional characteristics of investigated hybrids for individual traits were shown in boxplots. The correlations between traits were presented in a scatterplot. The relationships between the objects were presented in the graph as a parallel coordinate plot. Visualization of experimental results is a good method for the presentation of relationships between the traits and the genotypes which can be used as an alternative tool as compared to the traditional methods or it might be very useful as a supplement.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
34
Numer
1
Opis fizyczny
s.115-124,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu
Bibliografia
 • Bocianowski J. 2012. Analytical and numerical comparisons of two methods of estimation of additive × additive interaction of QTL effects. Scientia Agricola, 69 (4): 240-246.
 • Bocianowski J., Joachimiak K., Wójciak A. 2012. The influence of process variables on the strength properties of NSSC birch pulp. Towards the limits of optimization: part one – the effect of liquor ratio. Drewno, 55 (188): 17-32.
 • Bocianowski J., Joachimiak K., Wójciak A. 2013a. The influence of process variables on the strength properties of NSSC birch pulp. Towards the limits of optimization: part two – the effect of temperature and cooking time. Drewno, 56 (189): 71-87.
 • Bocianowski J., Kozak M., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. 2011. A heuristic method of searching for interesting markers in terms of quantitative traits. Euphytica, 181: 89-100.
 • Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. 2009. Badanie zmienności fenotypowej mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego i ich form rodzicielskich za pomocą statystycznych metod wielowymiarowych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXX (2): 161-184.
 • Bocianowski J., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. 2010. Zależność plonu nasion mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (Brassica napus L.) od wybranych cech fenotypowych roślin oceniona przy zastosowaniu analizy regresji wielokrotnej. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXXI (2): 373-389.
 • Bocianowski J., Szulc P., Rybus-Zając M. 2013b. Wielocechowa analiza efektów różnych metod aplikacji magnezu u mieszańca kukurydzy LG 2244. Nauka Przyroda Technologie, 7 (1): #21.
 • Huang B., Yang Y., Luo T., Wu S., Du X., Cai D., van Loo E.N., Huang B. 2013. Correlation, regression and path analyses of seed yield components in Crambe abyssinica, a promising industrial oil crop. American Journal of Plant Sciences, 4: 42-47.
 • Irzykowska L., Bocianowski J., Baturo-Cieśniewska A. 2013. Association of mating-type with mycelium growth rate and genetic variability of Fusarium culmorum. Central European Journal of Biology, 8 (7): 701-711.
 • Kozak M. 2010. Use of paralel coordinate plots in multi-response selection of interesting genotypes. Communications in Biometry and Crop Science 5 (2): 83-95.
 • Kozak M., Bocianowski J., Liersch A., Tartanus M., Bartkowiak-Broda I., Piotto F.A., Azevedo R.A. 2011. Genetic divergence is not the same as phenotypic divergence. Molecular Breeding, 28: 277-280.
 • Kozak M., Bocianowski J., Sawkojć S., Wnuk A. 2010. Call for more graphical elements in statistical teaching and consultancy. Biometrical Letters, 47 (1): 57-68.
 • Kulig B., Oleksy A., Pyziak K., Styrc N., Staroń J. 2012. Wpływ warunków siedliskowych na plonowanie oraz wielkość wybranych wskaźników wegetacyjnych zrestorowanych odmian rzepaku ozimego. Fragmenta Agronomica, 29 (1): 83-92.
 • Kwiatkowski C.A., Gawęda D., Drabowicz M., Haliniarz M. 2012. Effect of diverse fertilization, row spacing and sowing rate on weed infestation and yield of winter oilseed rape. Acta Sci. Pol., Agricultura, 11 (4): 53-63.
 • Liersch A., Bocianowski J., Ogrodowczyk M., Bartkowiak-Broda I. 2009. The relationship between different types of markers and fatty acid composition of parental lines of F1 CMS ogura hybrids of winter oilseed rape (B. napus L.). In: Naganowska B., Kachlicki P., Krajewski P. (red.), Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Rozprawy i Monografie 18: 247-254.
 • Liersch A., Popławska W., Ogrodowczyk M., Krótka K., Bartkowiak-Broda I., Bocianowski J. 2010. Oszacowanie dystansu genetycznego linii rodzicielskich mieszańców F1 rzepaku ozimego oraz określenie związku z dystansem fenotypowym i efektem heterozji. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXXI (2): 229-241.
 • Rybiński W., Bocianowski J., Starzycki M., Starzycka E. 2013. Ocena zróżnicowania w rodzaju Lathyrus na podstawie wybranych cech w materiałach kolekcyjnych. Polish Journal of Agronomy, 12: 49-63.
 • Schierholt A., Becker H. C. 2011. Influence of oleic acid content on yield in winter oilseed rape. Crop Science, 5: 1973-1979.
 • Skuza L., Rogalska S.M., Dyba S.M., Bocianowski J. 2013. RAPD polymorphism in the prebreeding material for cultivation of synthetic variations of lucerne (Medicago sativa L.). Central European Journal of Biology, 8 (1): 38-47.
 • Wegman E.J. 1990. Hyperdimensional data analysis using parallel coordinates. Journal of the American Statistical Association, 85 (411): 664-675.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4ede4d89-798d-4be0-8ffc-854b1f297c66
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.