PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 09 | 2-3[16] cz.1 |
Tytuł artykułu

Dynamika drzewostanów z udziałem jodły pospolitej Abies alba Mill. na siedliskach grądowych w rezerwacie przyrody Kruszewiec

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Dynamics of stands with silver fir Abies alba Mill. growing on hornbeam sites in the Kruszewiec nature reserve
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Występujący na terenie województwa łódzkiego rezerwat przyrody Kruszewiec został utworzony w 1979 roku na powierzchni 50,51 ha (obecnie 81,54 ha) w celu zachowania fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego z udziałem jodły na granicy zasięgu (Zarządzenie 1979). Celem niniejszej pracy jest diagnoza siedliskowa obszaru wspomnianego rezerwatu, weryfikacja przyjętych celów jego ochrony oraz rozpoznanie zagrożeń i zaplanowanie działań ochronnych. Potencjalne zespoły leśne rezerwatu Kruszewiec to grądy subkontynentalne: Tilio-Carpinetum stachyetosum oraz Tilio-Carpinetum typicum. Tworzą one żyzne siedliska lasów liściastych, gdzie jodła może stanowić pożądaną domieszkę. Obecnie drzewostany rezerwatu są zniekształcone przez występowanie sosny zwyczajnej, która jednak stopniowo zmniejsza swój udział. Zjawisko to świadczy o wysokich, naturalnych zdolnościach regeneracyjnych chronionych ekosystemów leśnych. Z drugiej jednak strony gatunek ten stanowi doskonałą osłonę i zapewnia korzystne warunki do wzrostu i rozwoju młodego pokolenia jodły. Działania ochronne na terenie badanego obiektu powinny być zatem projektowane z niezwykłą ostrożnością i dbałością o potrzeby różnych gatunków drzew tak, aby zachowanie celu ochrony rezerwatu nie zostało zachwiane.
EN
The Kruszewiec nature reserve situated in Łódź Voivodeship was established in 1979 on the area of 50.51 ha (81.54 ha, at the moment) in order to preserve a fragment of a multi-species broad-leaved forest mixed with fir at the boundary of its range (Directive 1979). The objectives of this research project included: site diagnosis of the above-mentioned reserve, verification of the adopted protection targets, recognition of potential threats and elaboration of protection activities. The potential forest associations of the Kruszewiec reserve comprise sub continental hornbeam forests: Tilio-Carpinetum stachyetosum and Tilio-Carpinetum typicum. They form fertile broad-leaved forest sites in which fir can constitute a desirable admixture. At present, the reserve stands are distorted by the occurrence of Scots pine which is found to reduce its proportion gradually. This phenomenon shows that the protected forest ecosystems are characterized by high natural regeneration potentials. On the other hand, however, Scots pine provides an excellent protection and favourable conditions for the growth and development of the young generation of fir. Therefore, conservation activities in the examined object should be planned with exceptional care and attention to the need and requirements of different tree species so that the protection target of the reserve is maintained.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
Opis fizyczny
s.88-97,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Danielewicz W., Holeksa J., Pawlaczyk P., Szwagrzyk J. 2004. Lasy i Bory. W: J. Herbich, red. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 29–31.
 • Galon R. 1972. Geomorfologia Polski. PWN, Warszawa.
 • Instrukcja Urządzania Lasu. 2003. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 • Kondracki J. 2002. Geografia fizyczna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Operat Glebowo-Siedliskowy Nadleśnictwa Spała, Obrębu Lubochnia wykonany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie. 1999.
 • Plan ochrony rezerwatu częściowego „Kruszewiec” na okres 01.01.1992–31.12.2001. 1992.
 • Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu. 2004. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.
 • Szymkiewicz B. 1986. Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. PWRiL, Warszawa.
 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. PWRiL, Warszawa.
 • Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 1979 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor Polski nr 13, poz. 77.
 • Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10 maja 1989 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor Polski nr 17, poz. 119.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4ecfa541-a499-4f28-83b4-b0ecca7f34b8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.