PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3 |
Tytuł artykułu

Wybrane problemy z wdrażaniem systemów wspierania podejmowania decyzji w rolnictwie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected problems with implementation of decision support systems in agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł przedstawia mankamenty procesu wyboru i konfiguracji polowych auto­matycznych stacji agrometeorologicznych do zróżnicowanych regionalnie potrzeb DSS. Wskazano istotę i znaczenie właściwego doboru i kalibracji czujników, dataloggerów, sposobu transferu danych, jako elementów odpowiedzialnych za niezawodność i jakość funkcjonowania DSS. Wysoce wskazane jest skoordynowanie działań w tym kierunku, w celu poprawy sytuacji w tym zakresie oraz ułatwienia odpowiedzialnej pracy doradców i odbiorców porad. Pilną potrzebą, oczekiwaną przez praktykę, jest szybkie opracowanie przystępnych instrukcji, poradników i materiałów szkoleniowych.
EN
This article presents shortcomings of the selection process and automatic configura­tion of field agro-meteorological stations to different regional needs of DSS. Pointed out the essence and importance of the proper selection and calibration of sensors, data log­gers, data transfer method, the elements responsible for the reliability and quality of the functioning of the DSS. Highly recommended to coordinate efforts in this direction in order to improve the situation in this area and facilitate the responsible work of guidance for advisors and customers. Urgency demanded by practice, is fast developing affordable instruction, guidance and training materials.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.56-72,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Aguila Marin F.M. (2003): Entwicklung eines vollautomatischen Bewässerungs-regelungssystems für den Freilandgemüsebau. Rozpr. dokt., Uniw. Hohenheim, Niemcy, Wyd. Grauer, Beuren - Stuttgart, ISBN 3-86186-434-7.
 • 2. Chyłek E.K. (2011): Zadania doradztwa rolniczego w transferze wiedzy i innowacji. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 65(3), s. 21-36.
 • 3. Czaczyk Zb. (2010a): Problemy z przydatnością automatycznych stacji meteorologicznych do wspomagania decyzji w uprawie roślin. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 4, s. 11-13.
 • 4. Czaczyk Zb. (2010b): Mobilna aplikacja do doboru parametrów pracy opryskiwaczy polowych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 6, s. 25-26.
 • 5. Czaczyk Zb. 2012. Evaluation of the existing meteorological stations for the agrometeorological protection of agriculture in Wielkopolska. J. of Plant Protection Research 52(2), s. 290-297.
 • 6. Dorofiejczuk-Paradny K., Zawisza S. (2011): Ewolucja systemów wsparcia doradczego na świecie - od doradztwa państwowego do prywatnych usług doradczych. Zagad­nienia Doradztwa Rolniczego 1'11(63), s. 13-28.
 • 7. Durło G.B., Kajewska J. (2009): Czynnik technologiczny w automatycznych stacjach meteorologicznych. Acta Agrophisica, 13(1), s. 49-66.
 • 8. Dyrektywa (2009): Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE, z dnia 21 października 2009 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrów­noważonego stosowania pestycydów. Dziennik Urzędowy Unii Europej-skiej L 309, 24. 11. 2009, s. 71-86.
 • 9. Farmer (2012): http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/platforma- -internetowa-wspomagajaca-ip,34615.html, dostęp 9 stycznia 2013.
 • 10. Haman J., Hołownicki R., Michałek R., Żmija J. (2012): Misja Nauk Rolniczych w Roz­woju Polskiego Sektora Rolno-Spożywczego. Inż. Roln., 4(139), s. 465-483.
 • 11. Horoszkiewicz-Janka J., Walczak F., Korbas M., Jajor E. (2010): Zastosowanie systemu wspomagania decyzji w ochronie pszenicy przed chorobami. Progr. in Plant Prot./ Post. w Ochr. Rośl. 50(3), s. 1329-1333.
 • 12. Kędziora A. (2008): Podstawy agrometeorologii. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ISBN: 8309016417, wyd. III, 380 s.
 • 13. Kozłowski R. J., Weres J. (2008): Internetowy system doradczy „rzepinfo" wspomagający ochronę plantacji rzepaku ozimego. Inż. Roln. 2(100), s. 101-109.
 • 14. Lühr K. H. (2000): Entwicklung eines Prüfverfahrens für Bodenfeuchtesensoren. Rozpr. dokt., Uniwersytet Hohenheim, Wyd. Grauer, Beuren - Stuttgart Niemcy, ISBN 3861863510, 114 s.
 • 15. Mac Hardy W. M. (1996): Apple Scab - Biology, Epidemiology, and Management. ISBN 0-89054-206-6. APS Press, 545 s.
 • 16. MRiRW (2008): Koncepcja utworzenia centrum informatycznego zintegrowanego systemu doradztwa rolniczego. Dostęp 20 kwietnia 2013, 91 s. http://www.bip.min- rol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?Module- ID=1564&Tab0rgID=1683&LangId=0&AnnouncementId=10695&ModulePositio- nId=2199
 • 17. MRiRW (2012): Krajowy Plan Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017, 72 s.
 • 18. Parker C. G. (2004): Decision Support Tools: Barriers to uptake and use. Aspects of Applied Biology 72. Advances in applied biology: providing new opportunities for consumers and producers in the 21st century, s. 31-41.
 • 19. Pruszyński S. (2011): Integrowana ochrona roślin - wyzwanie dla rolników, służb doradczych i nauki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 64(2), s. 49-65.
 • 20. Przybył J., Łoboda M., Dworecki Z. (2006): System informatyczny wspomagający zarządzanie procesem produkcji buraka cukrowego. Inż. Roln. 13, s. 393-401.
 • 21. Trapman M. (2013): http://www.biofruitadvies.nl/, konsultacja osobista, 11 stycznia
 • 22. Triloff P. (2011): Verlustreduzierter Pflanzenschutz im Baumobstbau - Abdriftminimierung und Effizienzsteigerung durch baumformabhängige Dosierung und opti­mierte Luftführung. Rozpr. dokt., Uniw. Hohenheim, ISBN 978-3-86186-563-6, Wyd. Ulrich E. Grauer, Stuttgart, Niemcy, 351 s.
 • 23. Tyszka M. (2013): Nauka zgłasza poprawki. Farmer - Poradnik nowoczesnego rolni­ka. 3, s. 128-131.
 • 24. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (2009): Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503, tekst ujednolicony, 11 s.
 • 25. Walczak F., Tratwal A., Krasiński T. (2010): Kierunki rozwoju prognozowania i sygna­lizacji agrofagów w ochronie roślin rolniczych. Progr. in Pl. Prot./Post. w Ochr. Rośl. 50(1), s. 81-86.
 • 26. WMO (2008): Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/gruanmanuals/CIMO/CIMO_Gu- ide-7th_Edition-2008.pdf, ISBN 978-92-63-10008-5, dostęp 10 stycznia 2013.
 • 27. Wolny S. (2003): Polski internetowy system wspomagania decyzji w ochronie roślin. Informator dla rolników i doradców. Wyd. IOR, IUNG, IHAR, 12 s.
 • 28. Wolny S., Jaworski R. (2009): Transfer innowacji w zakresie ochrony roślin do praktyki rolniczej i ogrodniczej. Prog. in Pl. Prot./Post. w Ochr. Roś. 49(3), s. 1159-67.
 • 29. Wójtowicz A., Krasiński T., Czaczyk Zb. (2012): Zastosowanie internetu do wspomagania decyzji w ochronie ziemniaka przed Phytophthora infestans. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 1, s. 18-21.
 • 30. Zaliwski A. S. (2009): Ogólna koncepcja krajowego systemu wspomagania decyzji wzakresie produkcji roślinnej. Inż. Roln. 6(115), s. 323-329.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4ec129bc-e4da-4334-a8f2-1d4592999997
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.