PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 1 |

Tytuł artykułu

Wpływ sezonu na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mleka krowiego i koziego produkowanego w gospodarstwach ekologicznych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Impact of season on chemical composition and fatty acid profile of cow’s and goat’s milk produced in organic farms

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W pracy analizowano podstawowy skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka krowiego i koziego, wyprodukowanego w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych Polski południowo-wschodniej. Oceniono 54 próbki mleka krowiego, w tym 28 pobranych na początku marca (sezon żywienia zimowego) i 26 - w końcu lipca (żywienie letnie) oraz 60 próbek mleka koziego (po 30 pobranych w tych samych terminach). Wykazano, że zawartość podstawowych składników w mleku krowim była większa (p ≤ 0,01) niż w kozim, niezależnie od sezonu produkcji. Udziały kwasów nasyconych w tłuszczu mleka krowiego i koziego były na zbliżonym poziomie (suma odpowiednio: 70,08 i 71,75 %), przy czym mleko kozie charakteryzowało się istotnie (p ≤ 0,01) większą zawartością krótko- i średnio- łańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA + MCFA) - o 4,04 p. p.). Udział kwasów polienowych (PUFA) był istotnie (p ≤ 0,01) wyższy w ocenianym mleku krowim. W mleku obu analizowanych gatunków zwierząt odnotowano wzrost udziału tych kwasów w okresie żywienia letniego (w krowim o 22 %, a w kozim o 27 %). Wynikało to głównie ze wzrostu zawartości sprzężonego kwasu linolowego (CLA) - w krowim o 38 %, a w kozim o 52 %, co należy zapewne wiązać z żywieniem zielonką pastwiskową. Sezon produkcji wpływał istotnie na zawartość 26 z 37 ocenianych kwasów tłuszczowych.
EN
In the research study, there were analyzed the basic chemical composition and fatty acids profile in the fat of cow’s and goat’s milk produced in certified organic farms in southeastern Poland. A total of 54 samples of cow’s milk were evaluated including 28 samples collected at the beginning of March (winter feeding season), 26 samples at the end of July (summer feeding), and 60 samples of goat’s milk (30 samples in each feeding season collected on the same dates as those of cow’s milk). The contents of the basic components of cow’s milk were proved to be higher (p ≤ 0.01) than that of the goat’s milk, irrespective of the production season. The amount of saturated fatty acids in the cow’s and goat’s milk fat was at the same level (in total: 70.08 % and 71.75 %, respectively); however, the goat’s milk was characterized by a significantly (p ≤ 0.01) higher (4.04 pp.) content of short-chain and medium-chain fatty acids (SCFA+MCFA). The amount of polyunsaturated fatty acids (PUFA) was significantly (p ≤ 0.01) higher in the cow’s milk. In the milk of the two animal species, an increase was reported in the amount of those acids during the summer feeding period (22 % in the cow’s milk and 27 % in the goat’s milk). This fact was mainly owing to the increase in the amount of conjugated linoleic acid (CLA; 38 % in the cow’s milk and 52 % in the goat’s milk), which should most probably be linked with the pasture forage in the animals food diet. The production season significantly impacted the content of 26 fatty acids out of the 37 analysed.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

1

Opis fizyczny

s.45-56,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 • Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 • Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Bibliografia

 • [1] AOAC: 2000. Official Methods of Analysis. International. Method Nr IDF-ISO-AOAC Nr 905. 02. Gravimetric method (Röse-Gottlieb).
 • [2] Barłowska J., Litwińczuk Z., Wolanciuk A., Szmatoła T.: Chemical composition and selected parameters of technological suitability of caprine milk produced in organic and conventional farms. Ital. J. Food Sci., 2013, 25 (1), 105 - 108.
 • [3] Barłowska J., Szwajkowska M., Litwińczuk Z., Król J.: Nutritional value and technological suitability of milk from various animal species used for dairy production. Comp. Rev. Food Sci. F., 2011, 10 (6), 291 - 302.
 • [4] Ceballos L. S., Morales E. R., De la Torre Adarve G., Castro J. D., Martínez L. P., Sampelayo M. R. S.: Composition of goat and cow milk produced under similar conditions and analyzed by identical methodology. J. Food Comp. Anal., 2009, 22 (4), 322 - 329.
 • [5] Chilliard Y., Ferlay A., Rouel J., Lambert G.: A review of nutritional and physiological factors affecting goat milk lipid synthesis and lipolysis. J. Dairy Sci., 2003, 86, 1751 - 1770.
 • [6] Collomb M., Bisig W., Bütikofer U., Sieber R., Bregy M., Etter L.: Fatty acid composition of mountain milk from Switzerland: Comparison of organic and integrated farming systems. Int. Dairy J., 2008, 18, 976 - 982.
 • [7] Ellis K. A., Innocent G. T., Grove-White D., Cripps P., Mclean W. G., Howard C. V., Mihm M.: Comparing the fatty acid composition of organic and conventional milk. J. Dairy Sci., 2006, 89, 1938 - 1950.
 • [8] Gabryszuk M., Sakowski T., Metera E., Kuczyńska B., Rembiałkowska E.: Wpływ żywienia na zawartość składników bioaktywnych w mleku krów z gospodarstw ekologicznych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 88 (3), 16 - 26.
 • [9] Kompan D., Komprej A.: The effect of fatty acids in goat milk on Health. In: Milk production - an up-to-date overview of animal nutrition, management and health. Ed. Narongsak Chaiyabutr. In Tech - Open Access Publisher, Chapter 1, 2012, pp. 3 - 28.
 • [10] Król J., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Brodziak A.: Content of protein and its fractions in milk of simmental cows with regard to rearing technology. Ann. Anim. Sci., 2008, 8 (1), 57 - 61.
 • [11] Mahmood A., Usman S. A.: Comparative study on the physicochemical parameters of milk samples collected from buffalo, cow, goat and sheep of Gujrat, Pakistan. Pak. J. Nutr., 2010, 12 (9), 1192 - 1197.
 • [12] Ramowy plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2014 - 2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2014.
 • [13] Park Y. W., Juárez M., Ramos M., Haenlein G. F. W.: Physico-chemical characteristic of goat and sheep milk. Small Ruminant Res., 2007, 68, 88 - 113.
 • [14] PN-EN ISO 12966-1: 2015-01/AC. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Część 1. Przewodnik do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 • [15] PN-EN ISO 12966-2: 2011. Oleje i tłuszcze rośline oraz zwierzęce. Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Część 2. Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 • [16] Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.
 • [17] Silanikove N., Leitner G., Merin U., Prosser C. G.: Recent advances in exploiting goat’s milk: Quality, safety and production aspects. Small Ruminant Res., 2010, 89, 110 - 124.
 • [18] Soliman G. Z. A.: Comparison of chemical and mineral content of milk from human, cow, buffalo, camel and goat in Egypt. Egypt J. Hosp. Med., 2005, 21, 116 - 130.
 • [19] Talpur E. N., Bhanger M. I., Khooharo A. A., Memon G. Z.: Seasonal variation in fatty acid composition of milk from rumnants reared under the traditional feeding system of Sindh, Pakistan. Livest. Sci., 2008, 118, 166 - 172.
 • [20] Tsiplakou E., Zervas G.: Comparative study between sheep and goats on rumenic acid and vaccenic acid in milk fat under the same dietary treatments. Licest. Sci., 2008, 119, 87 - 94.
 • [21] Tudisco R., Cutrignelli M. I., Calabrň S., Piccolo G., Bovera F., Guglielmelli A., Moniello G., Infascelli F.: Influence of organic systems on milk fatty acid profile and CLA in goats. Small Ruminant Res., 2010, 88, 151 - 155.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-4ebdbc74-28ce-46c1-b880-a744c2f2dc07
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.