PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia na występowanie mineralnych frakcji fosforu w glebie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of fertilization on the occurrence of mineral phosphorus fractions in soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu polowym założonym i prowadzonym na glebie lekkiej oceniano wpływ nawożenia obornikiem (0, 20, 40, 60, 80 t·ha⁻¹) i nawozami azo­towymi (0, 40, 80, 120 kg N·ha⁻¹) na występowanie mineralnych frakcji fosforu w glebie. Nawożenie obornikiem powodowało istotne przyrosty ilości frakcji fosfo­ranów glinowych, żelazowych i sumy frakcji fosforanów mineralnych nie wpływając na udowodnione statystycznie zmiany zawartości frakcji fosforanów wapnio­wych. Wzrastające dawki azotu powodowały istotne zmniejszenie ilości frakcji fosforanów łatwo rozpuszczalnych, nie wywoływały zmian zawartości frakcji fosfo­ranów glinowych, wapniowych i sumy frakcji fosforanów mineralnych oraz wpły­wały na udowodniony statystycznie przyrost ilości frakcji fosforanów żelazowych w glebie.
EN
In a field experiment carried out on light soil the influence of fertilization with farmyard manure and nitrogen fertilizers on the occurrence of mineral pho­sphorus fractions in soil, was examined. Fertilization with farmyard manure cau­sed an essential increase in the amount of aluminium and iron phosphate frac­tions and the total of mineral phosphate fractions, not affecting statistically pro­ved changes in the contents of calcium phosphate fractions. Increasing doses of nitrogen essentially decreased the amount of easily soluble phosphate fractions, it did not however cause any changes in the contents of aluminium and calcium phosphate fractions nor the total of mineral phosphate fractions. They also affected statistically proven increase in the amount of iron phosphate fractions in soil.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.331-337,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
autor
 • Zakład Żyznosci Gleby i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
autor
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Bednarek w. 1988. Przemiany w glebie i pobranie fosforu przez rośliny uprawne z niekonwencjonalnych nawozów mineralnych i organicznych. Rozpr. Nauk. AR Lublin, 114: 1-61.
 • Ginzburg K.E. 1975. Metody oznaczania fosforu w glebie. Agrochemiczne metody badania gleb. Wydawnictwo Nauka Moskwa: 127-129.
 • Kolar L. 1987. Zmeny frakci organicneho a mineralniho fosforu v hudyh pudach kyselnych po intenzivnim organickem hnojeni. Rost. Vyrob. 33(8): 819-826.
 • Moskal S. 1974. Przemiany nawozów fosforowych w glebie. Prace Nauk. Polit. Wrocł. 4: 33-87.
 • Moskal S. 1984. Wpływ nawożenia i zmianowania na formy fosforu w glebie. Symp. Nauk. „60 lat statycznych doświadczeń nawozowych na polu doświadczalnym SGGW-AR w Skierniewicach", Skierniewice, 31.V.-1.VI.1984: 72-78.
 • Smith A..N. 1969. The uptake of phosphorus by wheat and clover from four inorganic soil phosphate fractions after the addition of cintrosting types of phosphatic fertilizer. Plant and Soil 29(1): 144-155.
 • Szczurek J. 1973. Wpływ wieloletniego nawożenia na zawartość związków fosforo­wych w glebie pod monokulturą żyta i ziemniaków. Rocz. Gleb. 24(2): 429-467.
 • Żebrowski J. 1995. Wpływ zróżnicowanego nawożenia i doboru roślin na niektóre wskaźniki żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 381-388.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4e95fc01-3075-4399-b9bc-6dd27eccf81c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.