PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 08 |
Tytuł artykułu

O niespójności w systemie ochrony przyrody w Polsce (3)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zdaniem autora niektóre części ustawy o ochronie przyrody i działania administracyjne są niespójne, jeżeli uwzględni się rzeczywiste potrzeby obszarów i gatunków chronionych oraz społeczne oczekiwania. Do omawianych tematów należą ograniczone możliwości działania i spełniania obowiązków, zaniedbania dotyczące rezerwatów przyrody, trudności napotykane podczas konsultacji społecznych w ramach programu Natura 2000 oraz biurokracja. Z powodu narastającej złożoności i szczegółowości ustawy o ochronie środowiska jest ona coraz mniej zrozumiała. Czynniki społeczne i gospodarcze w połączeniu z ustawodawstwem unijnym prowadzą do systemu opierającego się na zasadzie „ochrona przyrody dla samej ochrony przyrody" i oddala się ona od wartości naukowych, kulturowych oraz innych wartości ludzkich.
EN
In author's opinion some parts of conservation law and administrative activities are incoherent given the real needs of protected areas and species as well as the expectations of the public. The subjects discussed include the limited capacity to act and duly fulfil one's responsibilities, negligence as regards nature reserves, difficulties encountered in consulting Nature 2000 projects with local communities, and bureaucracy. As conservation law becomes increasingly complicated and too detailed, it is less and less comprehensible. Social and economic factors coupled with the impact of EU law lead to a system informed by the motto "nature conservation for nature's sake only", away from scientific, cultural and other human values.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
08
Opis fizyczny
s.12-15,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Kadra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Łódź
Bibliografia
 • Z. Czubiński, J. Gawłowska K.. Zabierowski 1977. Rezerwaty przyrody w Polsce. Studia Natura. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa--Kraków.
 • Z. Głowaciński [red.] 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt: kręgowce. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. Z. Głowaciński, J. Nowacki [red.] 2005. Polska Czerwona Księga Zwierząt: bezkręgowce. „Text", Kraków.
 • J. Kolbuszewski 1987. Ochrona przyrody i kultura. (W:) R. Olaczek [wybór tekstów], Przyroda i kultura, s. 9-26. Liga Ochrony Przyrody, Warszawa.
 • J. Kolbuszewski 1992. Ochrona przyrody a kultura. Wyd. II, poprawione. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Z. Krzan, Z. Mirek [red.] 1997. Kultura a Natura. W stulecie Domu pod Jedlami 1897-1997. Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane.
 • B. Łonkiewicz [red.] 1996. Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. Fundacja IUCN Poland, Warszawa.
 • R. Olaczek 2008. Skarby przyrody i krajobrazu Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • R. Olaczek 2013. Rezerwaty. Ochrona przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i województwa łódzkiego. Oficyna Wydawnicza FOREST, Józefów.
 • H. Piękoś-Mirkowa, Z. Mirek 2003. Florapolska. Atlas roślin chronionych. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • W. Radecki 2012. Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wyd. III, zmienione i uaktualnione. Difin SA, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. DzU nr 94, poz.794.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. DzU nr 34, poz. 186.
 • E. Symonides 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • W. Szafer 1964. Z teki przyrodnika. Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna", Warszawa.
 • Ustawa z 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody. DzU RP nr 31, poz. 274.
 • Ustawa z 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody. DzU nr 25, poz. 180.
 • Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. DzU nr 162, poz. 1568, ze zm.
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880. Tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.
 • Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.
 • K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa [red.] 2001. Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4e758526-bbb6-4106-bf35-382f7e6f6710
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.