PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 1[46] |
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu perspektywicznej koncepcji ochrony lasu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The search of perspective concept of forest protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ochrona lasu już w swej pierwotnej formie dostrzegała powiązania stanu zagrożenia drzewostanu ze stanem środowiska leśnego. Nie znalazła jednak koncepcji uporządkowania metodologicznego tej dyscypliny zgodnie z jej proekologiczną perspektywą. Zasadniczy wpływ na kształt ochrony lasu miała przez dziesiątki lat schwerdfegerowska idea nawiązywania metodologii ochrony lasu do metodologii nauk medycznych, co w Polsce rozwinął Witold Koehler wprowadzając do przestrzeni intelektualnej koncepcję hylopatologii. Następnie dyskutowano nad ochroną lasu jako ochroną ekosystemów leśnych lub hylosozologią wykorzystującą możliwości inżynierii ekologicznej. Były to próby twórcze, ale nie zakończone powszechną akceptacją. Tymczasem zmiana charakteru gospodarki leśnej na proekologiczną i wielofunkcyjną i silne zmiany w środowisku globalnym wykazały niedostatki dotychczasowej klasyfi kacji celów ochrony lasu, możliwości ich osiągania zarówno w zakresie nauki jak i działań praktycznych. Istnieje więc uzasadnienie, by do tej tematyki powrócić poddając ją osądowi zawodowemu jak i z punktu widzenia metodologii naukowej.
EN
The search of perspective concept of forest protection. The forest protection just in it’s primeval form notices the link between treats to a forest stands and the state of forest ecosystem. But it has not found a methodological way to order this branch according to ecological perspective yet. The Schwerdfeger idea of forest protection methodology referring to a medical science methodology has signifi cant impact on the forest protection consistence for many decades. This idea was developed in Poland by Witold Koehler who introduced it into intellectual sphere of the hylopathology. Than the forest protection was discussed as a forest ecosystem protection or hylosozology using a potential of the ecological engineering. Those were fruitful approaches but not universally accepted. Meantime the character changes of a forest economy to an ecological and sustainable direction and signifi cant changes in a global environment have demonstrated the imperfection of up to now forest protection tasks classifi cation and the possibility to gain them from the scientific as well as practical point of view. Therefore there is a reason to come back to this issues taking under the consideration professional as well as scientific methodology.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
Opis fizyczny
s.22-31,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Katowice
autor
 • Zakład Entomologii, Ekologii i Ekoturystyki, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • Andrzejewski R. 1999. Ocena stanu ekologii w Polsce. Ankieta PAN, (maszynopis). Warszawa.
 • Barszcz J., Małek S. 2003. Perspektywy wzrostu świerka w wyższych położeniach Beskidu Śląskiego na obszarach zagrożenia trwałości lasu w świetleoceny jego odnowień. W: Drzewostany świerkowe stan, problemy, perspektywy rozwojowe (red. A. Grzywacz). Polskie Towarzystwo Leśne, ISBN 83-914-188-6-3: 141-159.
 • Bruchwald A., Dmyterko E. 2010. Metoda określania ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr. Leśne Prace Badawcze.
 • Irrgang S. 2002. Klimaänderung und Waldentwicklung in Sachsen - Auswirkungen auf die Forstwirtschaft. Forstarchiv, Jg. 73 H. 4.
 • Koehler W. 1971. Hylopatologiczna charakterystyka lasów Polski. PWRiL Warszawa.
 • Koehler W. 1981. Zarys hylopatologii PWN Warszawa.
 • Kolk A. (red.) 2004. Instrukcja ochrony lasu. PGL Lasy Państwowe. Warszawa 276 ss.
 • Król A. 2007. Skład gatunkowy a zmiany klimatu. Las Pol., nr 18.
 • Przybylska K. 1999. Waloryzacyjny system oceny lasów górskich przystosowany do planowania urządzeniowego. Sylwan, 5, 27-36.
 • Sierota Z. 2001. Choroby lasu CILP, Warszawa: 156 ss.
 • Smykała J., Głaz J. 1994. Prognoza zmian zasobów leśnych w XXI wieku na tle alternatywnych scenariuszy zmian klimatu i rozwoju gospodarczego do 2050 roku. Dokumentacja IBL.
 • Strategia 2013. Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030.
 • Szabla K. (red.) 2012. Instrukcja ochrony lasu, cz. I, III, IV, t. I, PGL Lasy Państwowe, Bedoń: 1-124.
 • Szujecki A. 2000. Hylosozologia – nauka XXI wieku. W H. Malinowski (red.). Stan i perspektywy badań z zakresu ochrony lasu, Inst. Bad. Lesnictwa, Warszawa: 9-19.
 • Szujecki A. 2008. Ochrona ekosystemów leśnych w teorii i praktyce. W: S. Mazur, H. Tracz (red.). VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych „Zagrożenia ekosystemów lesnych przez człowieka” Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 30-39.
 • Szyszko J. 2002. 3.2.2. Biegaczowate. W: J. Szyszko, J. Rylke, P. Jezierski. Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 117-139.
 • Wawrzoniak J. i in. 2014. Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2013 roku na podstawie badań monitoringowych. Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary.
 • Załącznik do zarządzenia nr 89 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014-2030 (ER-0110-3/2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4e5d2240-c2cd-4ddb-ba3e-b240399f6574
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.