PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 54 | 4 |
Tytuł artykułu

Influence of initial dose of nitrogen and foliar nutrition on LAI index and infection of fungal pathogens of two morphotypes of field bean

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ dawki startowej azotu oraz dokarmiania dolistnego na wskaźnik LAI oraz porażenie przez patogeny grzybowe dwóch morfotypów bobiku
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
This paper describes the influence of initial dose of nitrogen and foliar nutrition on LAI (leaf area index) index and on infection of fungal pathogens of two morphotypes of faba beans. Occurrence of ascochyta blight (Ascochyta fabae), chocolate spots (Botrytis fabae) and faba bean rust (Uromyces fabae) was analysed. In the years 2011–2013 strict field tests were carried at the Experimental Station of Variety Evaluation in Przecław. The following factors were analysed: initial nitrogen dose (25 kg/ha), foliar nutrition (Basfoliar 6-12-6) and Granit and Amulet cultivars. The initial dose of nitrogen considerably increased LAI index in comparison with the control but the foliar nutrition did not influence LAI index as compared with the control. Amulet cultivar was better than Granit cultivar as far as tested parameters were concerned. According to the obtained results fertilization with the initial dose of nitrogen and foliar nutrition did not influence the infection severity of diseases caused by the examined fungal pathogens in respect to the control. On the other hand the cultivars were sensitive to the studied diseases at a different level and it varied in individual years. Granit cultivar as compared with Amulet was infected more by ascochyta blight and chocolate spots and less by faba bean rust.
PL
W pracy określono wpływ dawki startowej azotu oraz dokarmiania dolistnego na wskaźnik LAI (leaf area index) oraz porażenie przez grzyby chorobotwórcze dwóch morfotypów bobiku. Ocenie poddano występowanie askochytozy bobiku (Ascochyta fabae), czekoladowej plamistości bobiku (Botrytis fabae) i rdzy bobiku (Uromyces fabae). Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011–2013 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu. Badanymi czynnikami były: dawka startowa azotu (25 kg/ha), dokarmianie dolistne (Basfoliar 6-12-6) oraz odmiany Granit i Amulet. Zastosowana dawka startowa azotu istotnie zwiększyła, natomiast dokarmianie dolistne nie zróżnicowało wskaźnika LAI w porównaniu do obiektu kontrolnego. Odmiana Amulet badanym parametrem przewyższyła odmianę Granit. Uzyskane wyniki badań nie wykazały istotnego wpływu nawożenia startowego azotem, jak i dolistnego dokarmiania na stopień porażenia przez badane patogeny grzybowe w odniesieniu do roślin kontrolnych. Stwierdzono odmianową podatność na oceniane choroby oraz zmienność ich nasilenia w poszczególnych latach. Odmiana Granit w porównaniu do odmiany Amulet była silniej porażona przez A. fabae i B. fabae, a w mniejszym stopniu przez U. Fabae.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
54
Numer
4
Opis fizyczny
s.430-436,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
Bibliografia
 • Dłużniewska J., Nadolnik M., Kulig B. 2007. Wpływ ochrony chemicznej na stan zdrowotny niskotaninowych odmian bobiku (Vicia faba L.). [The efect of chemical control on healthiness of low tannin faba bean (Vicia faba L.) varietes]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 81–84.
 • Dłużniewska J., Nadolnik M., Kulig B. 2008. Porównanie wpływu ochrony środkami konwencjonalnymi z ochroną środkami w rolnictwie ekologicznym na zdrowotność bobiku (Vicia faba L.). [The effect of conventional and organic pesticides on healthiness of faba bean (Vicia faba L.)]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (2): 706–709.
 • Dłużniewska J., Nadolnik M., Kulig B. 2010. Choroby bobiku uprawianego z owsem z różnym udziałem komponentów w mieszance. [Diseases of faba bean in mixed cropping with oat]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1789–1792.
 • Domański P.J., Osiecka A., Paczocha J. 2013. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. Bobik. COBORU, Słupia Wielka: 118–119.
 • Fernández-Aparicio M., Shtaya M.J.Y., Emeran A.A., Allagui M.B., Kharrat M., Rubiales D. 2011. Effects of crop mixtures on chocolate spot development on faba bean grown in mediterranean climates. Crop Prot. 30 (8): 1015–1023.
 • Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M. 2013. Zagrożenie roślin strączkowych (bobowatych) przez grzyby chorobotwórcze i możliwości ich zwalczania. [Potential risk of infection of pathogenic fungi to legumes (Fabales) and possibilities of their control]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 53 (4): 762–767.
 • Jerzak M.A., Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M. 2012. Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka – w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce. Rocz. Nauk Rol., Seria. G, 99 (1): 113–120.
 • Kolasińska K., Wiewióra K. 2002. Wpływ zawartości tanin w nasionach bobiku Vicia faba L. na zdolność kiełkowania, wigor, zdrowotność i plon nasion. Biul. IHAR 221: 235–251.
 • Księżak J. 2007. Dynamika przyrostu masy i akumulacja azotu przez odmiany bobiku o zróżnicowanej budowie morfologicznej. Ann. UMCS, Sec. E, 62 (1): 189–200.
 • Księżak J., Kuś J. 2005. Plonowanie bobiku w różnych systemach produkcji roślinnej. Ann. UMCS, Sec. E, 60: 195–205.
 • Kulig B., Pisulewska E., Sajdak A. 2007. Wpływ ilości wysiewu na plonowanie oraz wielkość powierzchni asymilacyjnej wybranych odmian bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522: 263–270.
 • Kulig B., Oleksy A., Kołodziejczyk M., Lorenc-Kozik A., Frąk P., Sikora A. 2012. Plonowanie oraz kształtowanie się składowych plonu i powierzchni asymilacyjnej łanu wybranych odmian bobiku w zależności od sposobu ochrony roślin. Fragm. Agron. 29 (4): 95–105.
 • Kulig B., Oleksy A., Sajdak A. 2009. Plonowanie wybranych odmian bobiku w zależności od sposobu ochrony roślin i gęstości siewu. Fragm. Agron. 26 (3): 93–101.
 • Kulig B., Ropek D., Dłużniewska J. 2006. Efektywność ekonomiczna i produkcyjna zabiegów ochrony roślin w uprawie zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku. Pam. Puł. 142: 251–262.
 • Kulig B., Zając T. 2007. Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania produkcyjności bobiku. Post. Nauk Rol. 1: 63–80.
 • Kurowski T.P., Hruszka M., Bogucka B. 2006. Zdrowotność bobiku w zależności od jego udziału w płodozmianie i stosowania wsiewki gorczycy sarepskiej. [The influence of stubble crops on health status of winter rye in simplified crop rotations]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 24–30.
 • Marks M., Kurowski T.P., Orzech K., Kurowska A. 2004. Stan sanitarny łanu i plonowanie bobiku w zależności od sposobu uprawy roli. Fragm. Agron. 2 (82): 71–79.
 • Podleśny J. 2006. Przydatność siewu punktowego w uprawie wybranych gatunków roślin strączkowych. Inż. Rol. 13: 385–392.
 • Podleśny J. 2009. Wpływ ilości i rozkładu opadów w okresie wegetacji na wzrost, rozwój i plonowanie samokończących i tradycyjnych odmian bobiku. Acta Agrophys. 14 (2): 413–425.
 • Prusiński J. 2007. Content and balance of nitrogen in Faba bean fertilized with ammonium nitrate and fed additionally with urea. Electron. J. Pol. Agricul. Un. 10 (4), #24. http://www.ejpau.media.pl/volume10/issue4/abs-24.html
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E. 2008. Wybrane wskaźniki produkcyjności roślin bobiku w warunkach wzrastającego nawożenia azotem. Biul. IHAR 248: 105–116.
 • Stępnik K., Lepiarczyk A. 2009. Wpływ warunków pogodowych i systemów uprawy roli na produkcyjność bobiku (Vicia faba ssp. minor L). Fragm. Agron. 26 (1): 127–135.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4e2354d0-52fc-426e-b1bb-ff4539f06432
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.