PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 45 |
Tytuł artykułu

Preliminary estimation of longevity for leopard and snow leopard populations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wstępne oszacowania długości życia populacji lamparta oraz śnieżnej pantery
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Longevity is the main functional trait, very important in the conservation and restitution breeding programs. This trait is determined by both genetic and environmental effects. The objective of this study was to estimate genetic variance of longevity in leopard and snow leopard populations kept in the zoological gardens. The data were extracted from the International Species Information System (ISIS). The analysis included pedigree information of 1434 and 1256 individuals born in 1915-2003 years (respectively for snow leopard and leopard). The estimation of genetic variance was performed by the Animal Model, using the derivative-free restricted maximum likelihood algorithm. Decreasing genetic variance has been noticed over time in the both populations. It may affect the lifespan and survival in the analyzed populations. Results of this paper suggest that reasonable breeding programs should aid to increasing the genetic variability.
PL
Wstępne oszacowania długości życia populacji lamparta oraz śnieżnej pantery. Długość życia jest bardzo ważną cechą dla ochrony gatunków oraz programów hodowlanych i resty-tucyjnych. Determinują ją zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Celem tych badań było oszacowanie wariancji genetycznej długości życia dla dwóch populacji kotowatych lamparta oraz śnieżnej pantery, utrzymywanych w warunkach ogrodu zoologicznego. Materiał badawczy stanowiły rodowody zwierząt skatalogowane w Międzynarodowym Systemie Informacji o Gatunkach (ISIS). Baza danych zawierała informacje o 1434 oraz 1256 (odpowiednio dla śnieżnej pantery oraz lamparta) osobnikach. Szacowania wariancji genetycznej dokonano przy pomocy Modelu Zwierzęcia (Animal Model), stosując algorytm klasycznej estymacji punktowej, największej wiarygodności z ograniczeniem. Zaobserwowano zmniejszający się w czasie poziom wariancji genetycznej w obu populacjach. Może mieć to wpływ na przeżywalność analizowanych populacji. Wyniki tej pracy sugerują konieczność prowadzenia programów hodowlanych w taki sposób, aby zwiększać wariancję genetyczną badanej cechy.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
45
Opis fizyczny
p.73-78,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Genetics and Animal Breeding, University of Life Sciences Poznan, Poznan, Poland
autor
autor
Bibliografia
 • CRNOKRAK P., ROFF D.A., 1999: Inbreeding depression in the wild. Heredity 83: 260-270.
 • FRANKHAM R., 1997: Do island populations have less genetic variation than mainland pop­ulations? Heredity 78: 311-327.
 • HENDERSON C.R. 1988: Theoretical basis and computational methods for a number of dif­ferent animal models. J. Dairy Sci. 71: 1-16.
 • LACY R.C., 1993: Impacts of inbreeding in natu­ral and captive populations of vertebrates: Implications for conservation. Perspectives in Biology and Medicine 36: 480-496.
 • LACY R.C., 1994: Managing genetic diversity in captive populations of animals. In: Bowles M.L., Whelan C.J. [Eds] Restoration of endan­gered species. Cambridge University Press. p. 63-89.
 • LAIKRE L., ANDREN R., LARSSON H.O., RY- MAN N., 1996: Inbreeding depression in brown bear (Ursus arctos). Biol. Conserv. 76: 69-72.
 • LAURENCE D., SMART B., 1999: The Problem with Panda evolution. http://www.unmaskin- gevolution.com
 • MEYER K., 1989: Restricted maximum likeli­hood to estimate variance components for animal models with several random effects using a derivative-free algorithm. Genet. Sel. Evol. 21: 317-340.
 • MEYER K., 2000: Programs to estimate variance components for individual animal models by restricted maximum likelihood (REML) ver. 3.1. User notes. Institute of Animal Science. Armidale. Australia.
 • OLECH W., 2003: Wpływ inbredu osobniczego i inbredu matki na przeżywalność cieląt żubra (Bison bonasus). Rozprawy naukowe i mono­grafie. Wyd. SGGW. Warszawa.
 • PRINCEE F.P.G., 1998: Genetic management of small animal populations in zoos and wildlife reserves. Amsterdam.
 • RYAN K.K., LACY R.C., MARGULIS S.W., 2003: Impacts of inbreeding on components of reproductive success. In: Holt W.V, Pick­ard A.R., Rodger J.C., Wildt D.E. [Eds] Re­productive Science and Integrated Conserva­tion. Cambridge University Press. p. 82-96.
 • SMITH S.P., GRASE H.U., 1986: Estimation variance components in a class of mixed models by restricted maximum likelihood. J. Dairy Sci. 69: 1156-1165.
 • STERNICKI T., 2002: Poziom zinbredowania a długość życia jelenia milu (Elaphurus davi­dianus; Milne Edwards 1866). MSD thesis. AR Poznań.
 • THOMAS V.G., 1987: Nutritional, morphologi­cal and behavioral considerations for rearing birds for release. J. Ornitol. 128: 423-430.
 • WRIGHT S., 1920: The relative importance of he­redity and environment of determining piebald pattern of guinea pigs. Proc. Nat. Acad. Sci., 6.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4e223d44-2f26-441d-aa90-1c5d1cfa1067
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.