PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 15 |
Tytuł artykułu

Efficiency assessment of different forms of flora and vegetation protection in the Ojcow National Park (southern Poland)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Opis fizyczny
p.19-30, fig.,ref.
Twórcy
 • Ojcow National Park, 32-047 Ojcow, Poland
Bibliografia
 • BARABASZ B. (1994): Wpływ modyfikacji tradycyjnych sposobów gospodarowania na przemiany roślinności łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea Arrhenatheretea. Wiad. Bot. 38, 1-2: 85-94.
 • BARABASZ B. (1997): Zmiany roślinności łąk północnej części Puszczy Niepołomickiej w ciągu 20 lat. Stud. Nat. 43: 1-99.
 • BĄBA W. (1999): Murawy kserotermiczne w planie ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego. Przegl. Przyr. 10, 1/2: 129-136.
 • BĄBA W. (2007): Ochrona czynna i bierna ekosystemów. In: Integralna ochrona przyrody. Ed. M. Grzegorczyk. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 93-96.
 • BEERLING D.J. (1990): The use of non-persistent herbicides to control riparian stands of Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt). In: The biology and control of invasive plants. Moorhead and Laing Ltd, Ruthin, Clwyd, Richards: 121-129.
 • BIDERMAN A. (1990): Zabiegi ochrony czynnej biocenoz nieleśnych stosowane w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 53-57.
 • BODZIARCZYK J., MALIK R., MICHALCZYK A. (2006): Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. w Ojcowskim Parku Narodowym – rozmieszczenie, ocena liczebności, struktura i dynamika populacji. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 16: 125-134.
 • CONSERVATION BIOLOGY: an evolutionary-ecological perspective. (1980). Eds M.E. Soulé, B.A. Wilcox. Sinauer Associatess, Sunderland, Massachusetts, USA.
 • DUFFEY E. (1974): Nature reserves of wildlife. Heinemann Educational Books, London, UK.
 • HARPER J.L. (1971): Grazing, fertilizers and pesticides in the management of grasslands. In: The scientific management of animal and plant communities for conservation. Eds E. Duffey, A.S. Watt. Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK: 15-32.
 • JELENKIN A. (1901): Flora Ojcovskoj Doliny. Tipis Varšavskogo Učebnogo Okruga, Warszawa.
 • KĘDRA M. (1998): Wybrane zagadnienia biologii populacji zawilca wielkokwiatowego (Anemone sylvestris L.). Prądnik. Pr. Muz. Szafera 11-12: 207-218.
 • KORNAŚ J. (1990): Jak i dlaczego giną nasze zespoły roślinne. Wiad. Bot. 34, 2: 7-16.
 • KORNAŚ J., DUBIEL E. (1991): Land use and vegetation changes in hay-meadow in the Ojców National Park during last thirty years. Veröf. Geobot. Inst. Eidg. Tech. Hochsch., Stift. Rübel Zür. 106: 209-231.
 • KWIATKOWSKA A., KAŹMIERCZAKOWA R. (1992): Próba utworzenia wtórnego stanowiska warzuchy polskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Par. Nar. 3: 18.
 • MEDWECKA-KORNAŚ A. (2006): Present state of mixed forest (Pino-Quercetum) in Ojców National Park (Southern Poland). Pol. Bot. Stud. 22: 365-385.
 • MEDWECKA-KORNAŚ A., GAWROŃSKI S. (1990): The dieback of fir Abies alba Mill. and changes in the Pino-Quercetum stands in the Ojców National Park (Southern Poland). Vegetatio 87: 175-186.
 • MEYERS W.L., SHELTON R.L. (1980): Survey methods for ecosystem management. Wiley, New York.
 • MICHALIK S. (1974): Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku. Ochr. Przyr. 39: 56-154.
 • MICHALIK S. (1978): Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Stud. Nat. Ser. A 16: 1-166.
 • MICHALIK S. (1990 a): Przemiany roślinności kserotermicznej w czasie 20-letniej sukcesji wtórnej na powierzchni badawczej „Grodzisko“ w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 43-52.
 • MICHALIK S. (1990 b): Przemiany roślinności łąkowej w toku sukcesji wtórnej na stałej powierzchni badawczej w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 149-159.
 • MICHALIK S. (1990 c): Sukcesja wtórna i problemy aktywnej ochrony biocenoz półnaturalnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 175-198.
 • MICHALIK S. (1990 d): Zmiany powierzchni zbiorowisk roślinnych kompleksu skalnego „Czyżówki“ w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1966-1986. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 2: 35-42.
 • MICHALIK S. (1991): Program aktywnej ochrony zasobów genowych flory Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 3: 81-91.
 • MICHALIK S. (2006): Wpływ gospodarczej działalności człowieka na florę Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 16: 79-87.
 • NAVEH Z. (1978): A model of multi-purpose ecosystem management for degraded Mediterranean uplands. Environ. Manage. 2, 1: 31-37.
 • PARTYKA J. (1994): Analiza działalności Ojcowskiego Parku Narodowego za rok 1993. Typescript. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 13-14.
 • PARTYKA J. (1998): Analiza działalności Ojcowskiego Parku Narodowego za rok 1997. Typescript. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 40-41.
 • PARTYKA J. (2001): Pierwsze doświadczenia w ochronie czynnej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. In: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ed. J. Partyka. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 481-485.
 • PARTYKA J. (2005): Zmiany w użytkowaniu ziemi na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego w ciągu XIX i XX wieku. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 15: 7-138.
 • PETERKEN G.F. (1981): Woodland conservation and management. Chapman and Hall, London, New York.
 • POPEK R., SOŁTYS A., BARABASZ-KRASNY B. (2004): Róże Ojcowskiego Parku Narodowego. In: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Vol. 1. Przyroda. Ed. J. Partyka. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 191-194.
 • ROBLIN E. (1988): Chemical control of Japanese knotweed (Reynoutria japonica) on river banks in South Wales. Aspects Appl. Biol. 16: 201-206.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz.U. z dnia 28 lipca 2004 r. nr 168, poz. 1764.
 • SHEAIL J., TREEWEEK J.R., MOUNTFORD J.O. (1997): The UK transition from nature preservation to ‘creative conservation’. Environ. Conserv. 24: 224-235.
 • SOŁTYS A. (2003): Wstępne wyniki badań nad ekspansją niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera Royle w OPN. Prądnik. Pr. Muz. Szafera 13: 173-180.
 • SOŁTYS A., BARABASZ-KRASNY B. (2006): Przemiany roślinności kserotermicznej na powierzchni badawczej „Grodzisko” w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Prace Muz. Szafera 16: 89-118.
 • SOŁTYS A., WIŚNIOWSKI B. (2005): Reintrodukcja zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris L. w Ojcowskim Parku Narodowym. Par. Nar. 4: 27-29.
 • SOŁTYS-LELEK A. (2007): Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. ponownie w Ojcowskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 63, 4: 84-88.
 • SOŁTYS-LELEK A., BARABASZ-KRASNY B. (2009): Protected vascular plant species of Ojców National Park (S. Poland). In: Rare, relict and endangered plant species in Poland. Eds Z. Mirek, A. Nikel. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 487-501.
 • SOŁTYS-LELEK A., BARABASZ-KRASNY B. (2010): Ekspansja wybranych gatunków obcego pochodzenia we florze i szacie roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego (Południowa Polska). Prądnik. Pr. Muz. Szafera 20: 333-376.
 • SUCHECKI K. (1925): Kilka słów o lasach „Ojcowa”. Sylwan 43: 6-12.
 • TOKARSKA-GUZIK B. (2003): The expansion of some alien plant species (neophytes) in Poland. In: Plant invasions: ecological threats and management solutions. Eds L.E. Child, J.H. Brock, G. Brundu, K. Prach, P. Pyšek, P.M. Wade, M. Williamson. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands: 147-167.
 • WATT A.S. (1971): Factors controlling the floristic composition of same plant communities in Breckland. In: The scientific management of animal and plant communities for conservation. Eds E. Duffey, A.S. Watt. Blackwell Scientific Publications, Oxford: 135-152.
 • WESTHOFF V. (1971): The dynamic structure of plant communities in relation to the objectives of conservation. In: The scientific management of animal and plant communities for conservation. Eds E. Duffey, A.S. Watt. Blackwell Scientific Publications, Oxford: 3-14.
Uwagi
rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4e0b16d4-a087-4c56-b5fa-e2657f6171e7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.