PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 95 |
Tytuł artykułu

The effect of foliar applied fertilizer Ekolist on the yield and chemical composition of spring wheat

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ nawozów dolistnych Ekolist na plon i skład chemiczny pszenicy jarej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Pot experiment was conducted in Wagner type pots, 5 kg of soil capacity. It was established on the soil of light loam type containing 22% of clay fraction. The plant subjected to investigation was spring wheat of Triso cultivar harvested in full maturity stage. There were introduced two levels of nitrogen fertilization 0,8 g (N-1) and 1,6 g (N-2) per pot and spring wheat, grown on both N-fertilized soils, underwent foliar application of Ekolist fertilizers (Mikro Z, Mono Cu and Mono Mn). Control object involved plants without the latter fertilizer. Examination proved that grain yield and thousand seed weight did significantly increase which resulted from foliar application of Mikro Z and Ekolist Mono Mn preparations. There was recorded that foliar application of Mono Mn and Cu considerably effected on increased content of these elements in straw. Foliar application of Ekolist fertilizers increased uptake of the examined macro- and microelements by spring wheat grain.
PL
Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w wazonach typu Wagnera o pojemności 5 kg gleby. Podłożem użytym w eksperymencie była glina lekka zawierająca 22% części spławianych. Rośliną testowaną była pszenica jara odmiany Triso, którą zebrano w fazie dojrzałości pełnej. W schemacie doświadczenia w ramach dwóch poziomów nawożenia azotem 0,8 g (N-1) i 1,6 g (N-2) na wazon stosowano na pszenicę jarą nawożenie dolistne nawozami Ekolist (Mikro Z, Mono Cu i Mono Mn). W doświadczeniu uwzględniono obiekt kontrolny, na którym nie stoso¬wano dolistnego nawożenia. Przeprowadzone badania wykazały, że plon ziarna oraz masa tysiąca ziaren pszenicy jarej istotnie wzrastała pod wpływem nawożenia dolistnego preparatami Ekolist Mikro Z i Ekolist Mono Mn. Pod wpływem nawożenia dolistnego Ekolistami Mono Mn i Cu stwierdzono znaczny wzrost zawartości tych pierwiastków w słomie. Nawożenie Ekolistami zwiększało pobranie badanych makroelementów i mikroelementów przez ziarno pszenicy jarej.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
95
Opis fizyczny
p.19-28,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Nutrition, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • Alexander A., 1986. Optimum timing of foliar nutrient sprays. Proc. First Int. Symp. Foliar Fer. Schering: 44-58.
 • Arif M., Chohan A.M., Ali S., Gul R., Khan S., 2006. Response of wheat to foliar application of nutrients. Journal of Agricultural and Biological Science 1, 4: 30-34.
 • Błazik J., Chwil S., 2003. Wpływ dolistnego dokarmiania na zawartość mikroelementów w psze¬nicy ozimej, przy różnych poziomach nawożenia mineralnego. Acta Agrophysica. 85: 39-44.
 • Boratyński K., Wilk K., Ziętecka M., Staniszewska J., 1976. Zawartość miedzi, manganu i cynku w różnych fazach rozwojowych pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 179: 131-139.
 • Chaudhry F.M., Loneragan J.F., 1970. Effects of nitrogen, copper, and zinc fertilizers on the copper and zinc nutrition of wheat plants. Australian Journal of Agricultural Research, 21(6): 865-879.
 • Domska D., Bobrzecka D., Wojtkowiak., Procyk Z., Sokołowski Z., 1998. Plonowanie pszenżyta i wartość odżywcza ziarna w warunkach dolistnego dokarmiania nawozami wieloskładnikowymi. Fol. Univ. Agric. Stetin. 190 Agricultura, 72: 55-61.
 • Jurkowska H., 1984. Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość miedzi w roślinach. Prace Komisji Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego nt. Pobieranie miedzi przez rośliny i jej związek z niektórymi właściwościami gleby. PTG Warszawa.
 • Krauze A., Bobrzycka D., 1988. Reakcja pszenicy ozimej na dolistne nawożenie azotem i mie¬dzią. Seminarium Naukowe nt. Dolistne dokarmianie i ochrona roślin w świetle badań i doświadczeń praktyki rolniczej, 13-14 XII 1988. IUNG Puławy.
 • Michałojć Z., Szewczuk C., 2003. Teoretyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agrophys, 85: 9-17.
 • Osińska M., Kołota E., 1988. Wykorzystanie Ekolistu w nawożeniu dolistnym warzyw polowych, uprawnych przy różnych dawkach azotu. Fol. Univ. Agric. Stetin. 190 Agricultura. 72: 247-25.
 • Songin H., Nguyen V.D., 1998. Wpływ dolistnego dokarmiania azotem i Insolem-3 na strukturę łanu i plon ziarna pszenicy jarej. Fol. Univ. Agric. Stetin. 190 Agricultura, 72: 271-276.
 • Szewczuk C., Michałojć Z., 2003. Praktyczne aspekty dolistnego dokarmiania roślin. Acta Agro¬phys., 85: 19-29.
 • Wójcik P., 2004. Uptake of mineral nutrients from foliar fertilization. Journal of Fruit and Orna¬mental Plant Research, 12: 201-218.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4df496e6-baaf-432b-b5aa-079593e79015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.