PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 06 | 2 |
Tytuł artykułu

Niemedyczne czynniki chroniące zdrowie osób w wieku 50-85 lat

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Non-medical factors protecting health of the 50-85 years old patients
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Cel. Celem niniejszych badań było ukazanie opinii badanych na temat czynników chroniących i wspierających zdrowie w życiu osób dorosłych i starszych. Materiał i metoda. Badaniami objęto 100 osób w wieku 50-85 lat. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki. W opinii badanych, najważniejszymi osobistymi czynnikami chroniącymi zdrowie osób dorosłych i starszych są: dbałość o zdrowie i jego kontrolowanie, optymizm i chęć życia oraz dobre relacje z ludźmi. Najważniejsze rodzinne czynniki prozdrowotne to: życzliwość, serdeczność, pomoc i dobre rady w potrzebie oraz opieka w chorobie. Z sąsiedzkich zachowań najwięcej osób wskazało regularne odwiedziny, wsparcie emocjonalne i informacyjne. Wśród czynników ryzyka, których obawiają się respondenci, najczęściej wskazywano nagłą chorobę połączoną z bezradnością medycyny oraz niepełnosprawność fizyczną i intelektualną. Wnioski. Badani prezentują dojrzałą postawę promocji zdrowia. Wśród czynników chroniących i wspierających zdrowie, osoby dorosłe i starsze szczególnie duże znaczenie przypisują optymizmowi życiowemu oraz dobrym relacjom z ludźmi. Spośród czynników ryzyka zdrowia największe obawy osób starszych dotyczą chorób, w których medycyna jest bezradna.
EN
Objective. The goal of the research was to present the opinion of the respondents on the factors protecting and supporting health of adult and elderly people. Material and methods. The research has been done on one hundred people between 50-85 years old. A diagnostic study method with an author’s questionnaire has been used. Results. According to the respondents the most important factors protecting health of adult and elderly people are: health control, positive attitude to life, life energy and good relations with others. The most important pro-health factors are: kindness, helpfulness, good advice, support and care in difficult situations. The respondents chose regular visits, emotional support and exchanging information as the most important aspects of relationship with neighbours. Among the risk factors which the respondents are afraid of are: sudden attack of incurable illness, mental and physical disability. Conclusions. The respondents are health-conscious. Among the health-promoting factors the adult and elderly people choose: positive attitude to life and good relations with others. Among the risk factors, elderly people are most afraid of; there are illnesses which are currently incurable.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
06
Numer
2
Opis fizyczny
s.110-123,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
Bibliografia
 • 1. Antonovsky A. (2005), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Wyd. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 • 2. Brzezińska M. (2011), Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Wyd. DIFIN, Warszawa.
 • 3. CBOS (2009), Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości. Komunikat z badań. Warszawa. Dostępne online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_157_09.PDF
 • 4. Czekanowski P. (2002), Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie. W: B. Synak (red.), Polska starość. Wyd. UG, Gdańsk, s. 140-172.
 • 5. Dolińska-Zygmunt G. (red.) (2001), Podstawy psychologii zdrowia. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 6. Dyczewski L. (2002), Więzi między pokoleniami w rodzinie. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • 7. Gębska-Kuczerowska A. (2009), Biologiczne i psychospołeczne czynniki przyspieszające starość, W: G. Kołomyjska, (red.), Wybrane zagadnienia z gerontologii. TKKF, Warszawa, s. 17-24.
 • 8. Hrynkiewicz J. (red.) (2012), O sytuacji ludzi starych. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 • 9. Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. (red.) (2003), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 10. Kachaniuk H. (2002), Opieka nad zdrowiem osób starszych, W: T.B. Kulik, M. Latalski, red. Zdrowie publiczne. Wyd. Czelej, Lublin, s. 293-309.
 • 11. Luthar SS, Cicchetti D. (2000), The construct of resilience: Implications for interventions and social policies. “Development and Psychopatology”, 12, s. 857-885.
 • 12. Ministerstwo Zdrowia, Informacja prasowa “Światowy Dzień Zdrowia 2012”, www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=019632, (data odczytu: 12.01.2013)
 • 13. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
 • 14. Ostaszewski K. (2003), Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • 15. Steuden S. (2011), Psychologia starzenia się i starości. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 16. Steuden S. (2006), Rozważania o godności z perspektywy człowieka w okresie starzenia się. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia. Wyd. KUL, Lublin, s. 17-27.
 • 17. Synak B. (red.) (2002), Polska starość. Wyd. UG, Gdańsk.
 • 18. Tobiasz-Adamczyk B, Brzyski B. (2002), Czynniki warunkujące zmiany w stanie funkcjonowania w wieku starczym na podstawie 12-letniej obserwacji. „Gerontologia Polska”, 10(I), s. 23-29.
 • 19. Wieczorkowska-Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M. (2011), Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa.
 • 20. World Health Organization (2012), Good Health adds life to years: Global brief for World Health Day 2012. Geneva. Dostępne online: http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO_DCO_WHD_2012.2_eng.pdf
 • 21. Woynarowska B. (2008), Edukacja zdrowotna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4ddbc71e-659e-4fae-8990-78edc9685aab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.