PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 40 | 1 |

Tytuł artykułu

Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku

Warianty tytułu

EN
Financial consequences of local spatial development plans enactment based on 2014 data

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
The article is an overview of the results of an annual survey on the status and conditions of spatial planning works in Polish communes realized in the Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences, in its part concerning the financial consequences of the adoption of local spatial development plans. Data representing the situation at the end of 2014 in the range of projected and realized expenditures and incomes of local budgets was collected by the Central Statistical Office of Poland from questionnaires filled out by employees of communes. The data was analyzed according to administrative categories of communes, as well as divided by provinces (voivodships). The survey revealed several regularities: a high share of expenditures and revenues related to the implementation of zoning plans in the budgets of local government units; concentration of the highest financial turnovers in a relatively small part of the municipalities; negative financial balance of adoption of the majority of spatial plans. What attracts attention is also a large heterogeneity of financial and spatial policies conducted by communes.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

40

Numer

1

Opis fizyczny

s.29-52,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Geografii Miast i Ludności, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, ul.Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
autor
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul.Targowa 45, 03-728 Warszawa

Bibliografia

 • Anusz S., 2003, Stan planowania przestrzennego w gminach na podstawie monitoringu 2001/2002, Człowiek i Środowisko, z. 1-2, s. 39-56
 • Bajerowski T. (red.), 2008, Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn
 • Czekiel-Świtalska E., 2013, Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a budżet gminy, Przestrzeń i Forma, 19, Szczecin, s. 51-62
 • Domański R., 2011, Gospodarka przestrzenna: podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014, 2015, praca zbiorowa (kier. M. Błażej), Główny Urząd Statystyczny, Studia i analizy statystyczne, Warszawa
 • Hełdak M., Szczepański J., Stacherzak A., 2011, Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, s. 139-149
 • Hełdak M., Stacherzak A., Kazak J., 2012, Zobowiązania gminy wynikające z planu miejscowego w zakresie budowy dróg, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20, 4, s. 89-100
 • Hermann B., 2013, Wartość nieruchomości w planowaniu przestrzennym, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 4, s. 4-11
 • Kańduła S., Kotlińska J., 2007, Opłata adiacencka i planistyczna – niewykorzystane źródła dochodów gmin (w:) K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska (red.), „Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej”, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa, s. 542-555
 • Kokot S., Gnat S., 2010, Problem efektywności gospodarki nieruchomościami gmin, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18, 2, s. 29-44
 • Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny, 25, 4, s. 5-21.
 • Laskowska E., 2008, Zmiana przeznaczenia gruntu a jego wartość, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 8, s. 42-49
 • Porawski A., 2010, Miasta 2010+ (w:) C. Trutkowski (red.), „V Kongres Obywatelski. Rozwój lokalny: bariery i stymulanty. Wybrane zagadnienia”, Wolność i Solidarność, 33, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 39-52.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr 164, poz. 1587)
 • Stanek L., 2011, Ekonomiczno-społeczne znaczenie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Inżynieria Ekologiczna, 27, s. 191-201
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne, 211, IGiPZ PAN, Warszawa
 • Śleszyński P., Solon J. (red.), 2010, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia KPZK PAN, 130, Warszawa
 • Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, IGiPZ PAN, Wydaw. Akademickie Sedno, Warszawa
 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerič D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2016, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2014 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, oprac. wykonane dla Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa
 • Świetlik M., 2004, Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Biblioteka Urbanisty, Warszawa
 • Topczewska T., Siemiński W., 2004, Gospodarka gruntami w gminie, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
 • Źróbek S., Krajewska M., 2014, Identyfikacja obszarów ryzyka w prognozowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania a Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 36, tom 1, s. 503-512

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-4dc92bcb-ef41-42c1-856a-1f2ee81ba2e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.