PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | 17 | 1 |
Tytuł artykułu

Assessment of dietary habits of selected populations participating in the Pol-Monica programme. Part II. Energy and nutritional values of daily food ration in an urban and a rural population

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena sposobu żywienia wybranych populacji, objętych programem Pol-Monica. Cz.II. Wartość energetyczna i odżywcza dziennej racji pokarmowej w populacji miejskiej i wiejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
As part of the Pol-Monica Programme realized in 1984 the dietary habits of a population of over 5 thousand persons, aged 35-64, from a rural area (Province of Tarnobrzeg) and an urban area (Warsaw) were evaluated. A significant effect of the social environment and sex was noted on the energy and nutritional value of meals and on the consumption of products in them. In the urban environment these values were usually higher than in the rural environment; besides that a higher energy value of the daily food ration and higher amounts of basic nutrients in it were noted in the diet of males than in that of females. In relation to the RDA, the intake of fats by males, especially in the Warsaw population, exceeded greatly the suggested value, while the content of vitamin C in the diet of males and females in both populations was very low, only 30-40% of the recommended value.
PL
W ramach programu Pol-Monica, realizowanego w 1984 roku, oceniono sposób żywienia populacji, liczącej ponad 5 tysięcy osób, w wieku 35-64 lata ze środowiska miejskiego (Warszawa) oraz rolniczo-przemysłowego (woj. tarnobrzeskie). Stwierdzono istotny wpływ środowiska i płci na wartość energetyczną i odżywczą posiłków oraz spożycie produktów wchodzących w ich skład. W środowisku miejskim wartości te były na ogół wyższe niż w środowisku wiejskim, jak również wyższą wartość energetyczną pożywienia i wyższe ilości składników pokarmowych podstawowych wykazano w diecie mężczyzn niż kobiet. W porównaniu z normą zapotrzebowania - spożycie tłuszczów przez mężczyzn, zwłaszcza mieszkańców Warszawy, znacznie ją przekraczało, natomiast ilość witaminy C w diecie, niezależnie od środowiska i płci, była bardzo niska, zaledwie 30-40% zalecanej normy.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
1
Opis fizyczny
p.21-29,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Cardiovascular Epidemiology and Prevention, National Institute of Cardiology in Warsaw, Poland
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1.Beskid L., Sikorska J.: Różnice w spożyciu między miastem a wsią. Warszawa, PAN, IFiS, 1979. 2. Cybulska B.: Próby racjonalizacji wyżywienia w niektórych krajach ekonomicznie rozwiniętych. Żyw. Człow., 1980, 1, 49.
 • 3. Epstein F. H.: Nutrition, atherosclerosis and CVD: evidence and epidemiological observations. Atherosclerosis Reviews. Ed: R. Paoletti. New York, Raven Press, 1979, p. 149.
 • 4. Fahey P. J., Boltri J. M., Monk J. S.: Key issues in nutrition, disease prevention through adulthood and old age. Postgraduate Med., 1987, 82, 1, 135.
 • 5.Gordon T.: The diet - heart idea. Amer. J. Epidemiol., 1988, 127, 2, 220.
 • 6.James W. P. T.: A discussion paper on proposals for nutritional guidelines for health education in Britain. NACNE, Sept. 1983.
 • 7. Keys A.: Food items, specific nutrients and ’’dietary” risk. Amer. J. Clin. Nutr., 1986, 43, 477.
 • 8. Kulesza W., Narojek L.: Metody oceny sposobu żywienia, zastosowane w eksperymencie polskim PPChW. Przegl. Lek., 1976, 33, 6, 591.
 • 9. Kulesza W., Waśkiewicz A., Pardo B. i in.: Ocena sposobu żywienia wybranych populacji, objętych programem Pol-Monica. Cz. I. Charakterystyka zwyczajów żywieniowych populacji miejskiej i wiejskiej. Żyw. Człow. Metab. (w druku).
 • 10. Leaf A. Weber P. C.: A new era for science in nutrition. Amer. J. Clin. Nutr., 1987, 45, 1048.
 • 11. Mahley R. W.: Dietary fat, cholesterol and accelered atherosclerosis. Atherosclerosis Reviews. Ed: R. Paoletti. New York, Raven Press, 1979, p. 1.
 • 12. McGinnis J. M.: Prevention - today’s dietary challenges. J. Amer. Diet. Assoc., 1980, 77, 129.— 13. Narojek L., Kulesza W.: Ocena metod stosowanych w badaniach sposobu żywienia. Żyw. Człow., 1974, 1, 3, 219.
 • 14. Rywik S., Kulesza W., Wągrowska H. i in.: Sposób żywienia i jego zmiany w okresie wieloletniej obserwacji a czynniki ryzyka choroby wieńcowej u mężczyzn pracujących zawodowo. Kard. Pol., 1985, 28, 2, 135.
 • 15. Sekuła W.: Zmiany struktury spożycia żywności w Polsce. Żyw. Człow., 1974, 1, 1, 59.
 • 16. Sekuła W., Niedziałek Z., Lisiewicz-Cieciora H.: Terytorialne zróżnicowanie spożycia żywności w grupach spoleczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce w latach 1983—84. Cz. I. Artykuły żywnościowe. Żyw. Człow. Metab., 1987, 14, 2, 84.
 • 17. Sekuła W., Niedziałek Z., Lisiewicz-Cieciora H.: Terytorialne zróżnicowanie spożycia żywności w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce w latach 1983—84. Cz. II. Wartość energetyczna i odżywcza spożycia. Żyw. Człow. Metab., 1987, 14, 3, 153.
 • 18. Szostak W. B.: Metaboliczne choroby cywilizacyjne. Znaczenie społeczne i związki ze sposobem żywienia. Pol. Tyg. Lek., 1976, 21, 245.
 • 19. Truswell A. S.: Evolution of dietary recommendations, goals and guidelines. Amer. J. Clin. Nutr., 1987, 45, 1060.
 • 20. U.S. Government Printing Office. Dietary goals for the U.S. 2nd. Ed: Washington D.C., 1973.
 • 21. Wągrowska H.: Zależność między stopniem zagrożenia chorobą niedokrwienną serca a poziomem wykształcenia i charakterem wykonywanej pracy. Cz. I—III. Kard. Pol., 1988 (w druku). 22. Zielińska Z., Kulesza W.: Weryfikacja fotomodeli produktów i potraw stosowanych w ocenie poziomu spożycia żywności. Rocz. PZH, 1979, 30, 2, 151.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4dc6a287-dccb-4614-af9c-d09c9a5ebfc2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.