PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Liczebność mikroorganizmów w glebie nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich na tle nawożenia mineralnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Number of microorganisms in soil fertilized with dairy sewage sludge as compared to mineral fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania porównujące wpływ nawożenia osadem ściekowym z mleczarni i nawożenia mineralnego na ogólną liczebność bakterii i grzybów, liczebność bakterii i grzybów proteolitycznych, liczebność bakterii celulolitycznych, bakterii grupy coli, aktywność respiracyjną gleby przeprowadzono w oparciu o doświadczenie polowe. Doświadczenie zostało założone jesienią na glebie brunatnej, metodą kompletnej randomizacji. Z dawką osadu (50 t∙ha-1) i dawką nawożenia mineralnego wniesiono do gleby jednakową ilość azotu. Oba obiekty zostały obsiane pszenicą ozimą. Glebę do analiz pobierano w fazie kłoszenia, fazie mlecznej i fazie pełnej dojrzałości pszenicy. Oddziaływanie zastosowanej dawki osadu ścieków mleczarskich na badane parametry mikrobiologiczne kształtowało się na poziomie oddziaływania nawożenia mineralnego.
EN
The research aimed at comparing the influence of fertilization with dairy sludge sediment and mineral fertilization on the bacteria and fungi total number and the number of proteolytic bacteria and fungi, on the number of cellulolytic bacteria and on coli bacteria. The respiration activity in soil was conducted on the basis of a field experiment. The experiment started in the fall on brown soil using the complete randomization method. Both treatments with the doses of sediment (50 t∙ha-1) and of mineral fertilization introduced the same amount of nitrogen into the soil. Both objects were sowed with winter wheat. Soil for the analysis was sampled at the harvest phase, at the milk phase and at the full maturity phase of wheat. The interaction of the used amount of dairy sludge sediment with the examined microbiological parameters was on the level of the impact of mineral fertilizing.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.153-161,rys.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Brzezińska M. 2006. Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi ściekami miejskimi (badania polowe i modelowe). Acta Agrophys. Rozprawy i Monogr. 131: 164 ss.
 • Fernandes S.A.P., Bettiol W., Cerri C.C. 2005. Effect of sewage sludge on microbial biomass, basal respiration, metabolic quotient and soil enzymatic activity. Appl. Soil Ecol. 30: 65-77.
 • Filipek T., Fidecki M. 1999. Ocena przydatności do nawożenia osadu ściekowego z mleczarni w Krasnymstawie. Fol. Univ. Agric. Stetin. Agricult. 77: 87-92.
 • Jezierska-Tys S., Frąc M. 2005. The effect of fertilization with sewage sludge from a dairy plant and with straw on the population numbers of selected microorganisms and respiration activity of brown soil. Pol. J. Soil Sci. 38(2): 145-151.
 • Jezierska-Tys S., Frąc M. 2008a. Badania nad wpływem osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na aktywność mikrobiologiczną i biochemiczną gleby. Acta Agrophys. Rozprawy i Monogr. 160: 108 ss.
 • Jezierska-Tys S., Frąc M. 2008b. Influence of fertilization with dairy sewage sludge sanitised with coal fly ash on microbiological activity and concentration of heavy metals in grey-brown podzolic soil. J. Element. 13(4): 535-544.
 • Jezierska-Tys S., Frąc M. 2008c. Microbiological indices of soil quality fertilized with dairy sewage sludge. Int. Agrophys. 22(3): 215-219.
 • Kucharski J. 1997. Relacja między aktywnością enzymów a żyznością gleby, w: Drobnoustroje w środowisku, występowanie, aktywność i znaczenie. Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne, Kraków-Muszyna 4-6 września: 327-347.
 • Magrel L. 2003. Możliwości produkcji biogazu z gnojowicy, osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków mleczarskich i komunalnych, w: Nowe spojrzenie na osady ściekowe. Odnawialne źródła energii, cz. II. II Międzynarodowa i XIII Krajowa konferencja Naukowo-Techniczna, Częstochowa 3-5 II 2003: 467-478.
 • Martin J.P. 1950. Use of acid rose bengal and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi. Soil. Sci. 69: 215-233.
 • Myśków W., Stachyra A., Zięba S., Masiak D. 1996. Aktywność biologiczna gleb jako wskaźnik jej żyzności i urodzajności. Rocz. Gleb. 47(1/2): 89-99.
 • Myśków W., Zięba S. 1997. Aktywność biologiczna gleby w aspekcie jej żyzności i urodzajności. Udział drobnoustrojów w kształtowaniu właściwości gleby. Biul. Inf. IUNG 5: 24-25.
 • Nowak A., Przybulewska K., Szopa E. 2001. Wpływ nawożenia kompostami z osadów ściekowych na liczebność niektórych grup mikroorganizmów glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 477: 443-449.
 • Rodina A. 1968. Mikrobiologiczne metody badania wód. PWRiL, Warszawa: 468 ss.
 • Rühling A., Tyler G. 1973. Heavy metal pollution and decomposition of spruce needly litter. Oikos. 24: 402-415.
 • Saviozzi A., Biasci A., Riffaldi R., Levi-Minzi R. 1999. Long-term effects of farmyard manure and sewage sludge on some soil biochemical characteristics. Biol. Fertil. Soils. 30: 100-106.
 • Speir T.W., Schaik van A.P., Lloyd-Jones A.R. 2003. Temporal response of soil biochemical properties in a pastoral soil after cultivation following high application rates of undigested sewage sludge. Biol. Fertil. Soils. 38: 377-385.
 • Zaman M., Matsushima M., Chang S.X., Inubushi K., Nguyen L., Goto S., Kaneko F., Yoneyama T. 2004. Nitrogen mineralization, N2O production and soil microbiological properties as affected by long-term applications of sewage sludge composts. Biol. Fertil. Soils. 40: 101-109.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4da5cb39-1b88-47b3-99fe-51e144ee0ef4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.