PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 15 |
Tytuł artykułu

Seasonal changes of N-NH4plus, N-NO3minus and P-PO4 3minus in proper podzol soil in the Slovinski National Park

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Sezonowe zmiany N-NH4plus, N-NO3minus i P-PO4 3minusw glebach bielicowych Słowińskiego Parku Narodowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents seasonal changes in the concentrations of ammonia, nitrate and phosphate ions in podzolic soils under the Vaccinio uliginosi–Betuletum pubescentis and Empetro nigri-Pinetum plant communities. It results from the conducted investigations that the distribution and accumulation of mineral forms of nitrogen and phosphorus are considerably affected by atmospheric conditions such as temperature, humidity and precipitation. Analysed soils were characterised by a strongly acid reaction, which decreases with the depth of the soil profiles. A statistically significant correlation was found between the content of biogenic substances in soil and litterfall. The highest concentration of biogenic substances was observed in spring and summer months. Among analysed ions the ammonia form predominated, which mean content remained within the range from 0.12 to 6.69 mg/100 g d.m. Concentration of nitrates ranged from 0.05 to 0.13 mg/100 g d.m., while that of phosphates – from 0.04 to 3.09 mg/100 g d.m. The predominance of the ammonia and phosphate forms over the nitrate form in the organic horizons may result from their retention by the sorption complex. Nitrate ions exhibit greater mobility and are leached deeper into the analysed soil profiles.
PL
W pracy przedstawiono sezonowe zmiany koncentracji jonów amonowych, azotanowych i fosforanowych w glebach bielicowych pod zbiorowiskami Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis i Empetro nigri-Pinetum. Z przeprowadzonych badań wynika, że na rozmieszczenie i kumulację mineralnych form azotu i fosforu duży wpływ wywierają warunki atmosferyczne, takie jak temperatura, wilgotność powietrza i opady atmosferyczne. Badane gleby charakteryzują się silnie kwaśnym odczynem, który maleje w głąb profili glebowych. Wykazano istotną statystycznie korelację między zawartością substancji biogenicznych w glebie a opadem materii organicznej. Największa koncentracja substancji biogenicznych występowała w miesiącach wiosennych i letnich. Wśród badanych jonów przeważała forma amonowa, której średnia zawartość utrzymywała się na poziomie od 0,12 do 6,69 mg/100 g s.m. Koncentracja azotanów utrzymywała się na poziomie 0,05-0,13 mg/100 g s.m., a fosforanów od 0,04 do 3,09 mg/100 g s.m. Przewaga formy amonowej i fosforanowej nad azotanową w poziomach organicznych może wynikać z zatrzymywania ich przez kompleks sorpcyjny. Jony azotanowe wykazują większą mobilność i są wmywane w głąb badanych profili glebowych.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Opis fizyczny
p.85-96,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Environmental Chemistry, Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian University in Slupsk,Arciszewskiego 22b, 76-200 Slupsk, Poland
autor
Bibliografia
 • Banaszuk P., 1997. Wpływ warunków siedliskowych na produkcję biomasy i obieg składników pokarmowych w wybranych zbiorowiskach borowych. (Effect of habitat conditions on biomass production and nutrient cycling in selected communities of coniferous forest). (mscr.), Polit. Białost., Białystok, (in Polish).
 • Bielek P., 1998. Nitrate in nature: product of soil cover. Environ. Poll., 102, S1, 527-530.
 • Bielińska E.J., Domżał H., 1998. Dynamika różnych form azotu w glebie użytkowanej sadowniczo. (Dynamics of different nitrogen forms in orchards soil). Roczn. Glebozn., 49, 3/4, 31-39, (in Polish).
 • Brożek S., 1985: Mineralne formy azotu w glebach leśnych Beskidu Zachodniego. (Mineral forms of nitrogen in forest soil of the Western Beskid). Rocz. Glebozn., 36, 3, 91-108, (in Polish).
 • Chichester F.W., Hauser V.L., 1991. Change in chemical properties of constructed minesoil developing under forage grass management. Soil Sci. Soc. Am. J., 55, 2, 451-459.
 • Curtin D., Wen G., 1999. Organic matter fractions contributing to soil nitrogen, mineralization potential. Soil Sci. Am. J., 63, 410-415.
 • Czępińska-Kamińska D., Rutkowski A., Zakrzewski S., 1999. Sezonowe zmiany zawartości N-NH4 i N-NO3 w glebach leśnych. (Seasonal changes of N-NH4 and N-NO3 in forest soil). Rocz. Glebozn., 50, 4, 47-56, (in Polish).
 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1999. Systematyka i kartografia gleb. (Systematics and cartography of the soil). Wyd. SGGW, Warszawa, (in Polish).
 • Kozanecka T., 1995. Zawartość mineralnych form N-NH4 i N-NO3 w glebie sadu Jabłonowo. (Mineral forms of N-NH4 and N-NO3 in soil of apple orchard Jabłonowo). Rocz. Glebozn., 46, 1/2, 105-117, (in Polish).
 • Kram P., Hruśka J., Wenner B.S., Driscoll C.T., Johanson C.E., 1997. The biochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic. Biogeochem., 37, 173-202.
 • Kubik-Dobosz G., 1998. Pobieranie jonów amonowych przez rośliny wyższe. (Assimilation of ammonium ions by higher plants). Wiad. Bot., 42, 37-48, (in Polish).
 • Murphy D.V., Mc Donald A.J., Stockdale K.W.T., Goulding K.W.T., Fortune S., Gaunt J.L., Poulton P.R., Wakefield J.A., Webster C.P., Wilmer W.S., 2000. Soluble organic nitrogen in agricultural soils. Biol. Fertil. Soils, 30, 374-387.
 • Nowosielski O., 1974. Metody oznaczania potrzeb nawożenia. (Research methods of fertilization needs). PWRiL, Warszawa, (in Polish).
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. (Methods of analysys and evaluation of properties of soil and plants). Inst. Ochr. Środ., Warszawa.
 • Parzych A., 2008. Dynamika koncentracji związków azotu i fosforu w dwóch odmiennych ekosystemach leśnych Słowińskiego Parku Narodowego. (Dynamics of concentration of nitrogen and phosphorus compounds in two different forest ecosystems in the Slovinski National Park). AP Słupsk, (mscr.), (in Polish).
 • Parzych A., Sobisz Z., 2010. Biomasa i produkcja pierwotna netto roślin runa w wybranych zespołach leśnych Słowińskiego Parku Narodowego. (Biomass and net primary production of herbaceous plants in chosen forest associations in the Slovinski National Park). Ochr. Środ. i Zas. Nat., 42, 72-83, (in Polish).
 • Parzych A., Trojanowski J., 2006. Precipitation and duff fall as natural sources of nitrogen and phosphorus for forest soils in the Słowiński National Park. Balt. Coast. Zone, 10, 47-59.
 • Parzych A., Trojanowski J., 2007. Biogenic substances versus the level of ground waters in chosen woodland ecosystems of Słowiński National Park. Ann. Pol. Chem. Soc., 423-426.
 • Prescott C.E., Vescerdal L., Pratt J., Venner K.H., De Montigny L.M., Trofymow J.A., 2000. Nutrient concentrations and nitrogen mineralization in forest floors of single species conifer plantations in coastal British Columbia. Can. J. For. Res., 39, 1341-1352.
 • Ukonmaanaho L., Staar M., 2002. Major nutrients and acidity: budgets and trends at four remote Boral stands in Finland during the 1990s. The Sci. of Tot. Environ., 297, 21-41.
 • Vestgarden L.S., Kjønaas O.J., 2003. Potential nitrogen transformations in mineral soils of two coniferous forests exposed to different N inputs. For. Ecol. Manage., 174, 191-202.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4d9df455-da5e-4bed-ae81-21b61b85a162
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.