PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 09[58] |
Tytuł artykułu

CSR versus PR - analiza zmiennych wiodących

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
CSR versus PR - analysis of leading variables
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mimo, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jak i działania public relations różnią się niemal wszystkim, istnieje obiegowa opinia, że pomiędzy CSR i PR można postawić znak równości. W związku z licznymi kontrowersjami w tym zakresie przedstawiona zostanie analiza zmiennych charakterystycznych dla CSR i PR, która stanowi niejako zaproszenie do naukowej polemiki. Wyniki dyskusji w niektórych punktach analizy są dość jednoznaczne, jednakże istnieją również obszary, których złożony charakter powoduje, że przyjęcie określonego stanowiska zależy od sytuacji, w której rozważane są te zagadnienia. W pracy dokonano kwerendy wybranych zapisów naukowych w tej dziedzinie, jak również przeprowadzono wnioskowanie na zasadzie benchmarku zarówno dla społecznej odpowiedzialności biznesu jak i public relations. Dla zdefiniowanych kryteriów przeprowadzono porównanie zmiennych oraz dokonano ich analizy. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że opisywane zagadnienia są odmienne, choć na pozór mogą sprawiać wrażenie pokrewnych. Rzekome podobieństwo jest konsekwencją niewystarczającego poziomu świadomości w tej kwestii, jak również licznie występujących tu amorfizmów zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i praktycznej. Wydaje się, że najtrudniejsze w procesie zmian podejścia będzie utrwalenie i rozpowszechnienie wiedzy w tym zakresie.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, Opole
autor
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Opolska, Opole
Bibliografia
 • 1. Basu K., Palazzo G.: Corporate Social Responsibility: A Process Model of Sensemaking, Academy of Management Review, Vol. 33, No. 1, 2008.
 • 2. Bielski M.: Organizacje; istota struktury procesy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1997.
 • 3. Black S.: Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • 4. Carroll A.B., Buchholtz A.K.: Business & Society: Ethics and Stakeholder Management, South-Western Cengage Learning, 2012.
 • 5. Clarkson M.B.E.: A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, Academy of Management Review, 1995, No. 1, Vol. 20.
 • 6. Dąbrowski T.: Reputacja przedsiębiorstwa, tworzenie kapitału zaufania, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2010.
 • 7. De Bakker F.G.A., Groenewegen P., Hond F.D.: A Bibliometric Analysis of 30 Years of Research and Theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance, Business & Society, vol. 44, 2005.
 • 8. Fifka M.: Towards a more business-oriented definition of corporate social responsibility: discussing the core controversies of a well-established concept. Journal of Service Science and Management, 2(4), 2009.
 • 9. Freeman R.E.: Strategic management: A stakeholders approach, Pitman, Boston 1984.
 • 10. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • 11. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2002.
 • 12. Lantos, G.P.: The ethicality of altruistic corporate social responsibility, Journal of Consumer Marketing, 2002, vol. 19, no. 3.
 • 13. Lauterborn R.: New Marketing Litany: 4P's Passe, C-Words Take Over, Advertising Age, 1990.
 • 14. Martniak Z.: Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania (wyd. 2. rozszerzone). Wydawnictwo PWE, Warszawa 1993.
 • 15. Miotk A.: Badania w public relations. Wprowadzenie. Wydawnictwo Difin, 2012.
 • 16. Olędzki J.: Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Oficyna Wydawnicza Aspra, 2010.
 • 17. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 • 18. Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • 19. PN-ISO 26000:2012, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN.
 • 20. Rodriquez M.A., Ricart J.E.: Towards the sustainable business, Revista de Antiquos Alumnos, IESE Universidad Navarra 2002, No. 8.
 • 21. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 24 kwietnia 2003 r., Nr 96, poz. 873, art. 3, ust. 2.
 • 22. Wang L., Juslin H.: The impact of Chinese culture on corporate social responsibility: The harmony approach. Journal of Business Ethics, 88(3), 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4d654eec-bc3d-47e4-90c4-c20320ce80ba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.