PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 18 | 2 |
Tytuł artykułu

New distributional data on bryophytes of Poland, 1

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
2
Opis fizyczny
p.77-87,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Plant Ecology and Environmental Conservation, Institute of Botany, Faculty of Biology, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw, Zwirki i Wigury 101, 02-096 Warsaw, Poland
 • Department of Geobotany and Plant Ecology, University of Lodz, Banacha 12/16, 90- 237 Lodz, Poland
 • Department of Plant Ecology and Environmental Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
autor
 • Department of Pharmaceutical Botany, Medical University of Silesia in Katowice, Ostrogorska 30, 41-200 Sosnowiec, Poland
autor
 • Natural History Collections, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznan, Poland
autor
 • Department of Botany and Mycology, Maria Curie-Sklodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
autor
 • Department of Geobotany and Plant Taxonomy, University of Szczecin, Waska 13, 71-415 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Botany and Plant Ecology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, pl.Grunwaldzki 24 A, 50-652 Wroclaw, Poland
 • Laboratory of Bryology, Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, 31-512 Krakow, Poland
 • Karkonosze National Park, Chalubinskiego 23, 58-570 Jelenia Gora, Poland
Bibliografia
 • Balcerkiewicz S. (1984): Roślinność wysokogórska Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach i jej przemiany antropogeniczne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Biologia 25: 1–191.
 • Bednarek-Ochyra H. (1995): Rodzaj Racomitrium (Musci, Grimmiaceae) w Polsce: taksonomia, ekologia i fitogeografia. Fragmeta Floristica et Geobotanica Polonica 2: 3–307.
 • Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Szmajda P. (1990): M. 270. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. In: R. Ochyra, P. Szmajda (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 6. Series. V. Mosses (Musci). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences and Adam Mickiewicz University, Kraków–Poznań: 25–30.
 • Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Szmajda P. (1994): M. 455. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang. In: R. Ochyra, P. Szmajda (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 9. Series. V. Mosses (Musci). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences and Adam Mickiewicz University, Kraków–Poznań: 27–35.
 • Bloch M., Karczmarz K. (1973): Zapiski briologiczne z Lubelszczyzny. Część III. Fragmenta Floristica et Geobotanica 19(4): 461–465.
 • Cieśliński S., Czyżewska K., Faliński J.B., Klama H., Mułenko W., Żarnowiec J. (1996): Relicts of the primeval (virgin) forest. Relict phenomena. In: J.B. Faliński, W. Mułenko (eds). Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Functional groups analysis and general synthesis (Project Crypto 3). Phytocoenosis 8 (N. S.), Archivum Geobotanicum 6: 197–216.
 • Cykowska B. (2006): Kępy torfowcowo-płonnikowe w Tatrach Polskich – godne uwagi siedlisko dla wątrobowców. In: Z. Mirek, B. Godzik (eds). Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. Tatrzański Park Narodowy and Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie, Zakopane-Kraków: 63–66.
 • Cykowska B. (2011): Bryophytes of Sphagnum-Polytrichum hummocks in the Polish Tatra Mountains. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Chorological studies on Polish Carpathian bryophytes. Sorus, Poznań: 233–259.
 • Dietzow L. (1938): Die Moose Altpreussens und ihre Standorte. Jahresbericht des Preussichen Botanischen Vereins (Königsberg).
 • Duda J. (1983): Barbilophozia atlantica in der Tschechoslovakei (Hepaticae). Preslia 55(3): 265–267.
 • Duda J., Váňa J. (1984): Rozšíření játrovek v Československu – XLI. Časopis Slezského Muzea, Series A, Opava 33: 217–232.
 • Düll R. (1983): Distribution of the European and Macronesian liverworts (Hepaticophytina). Bryologische Beiträge 2: 1–115.
 • Düll R. (1984): Distribution of the European and Macronesian mosses (Bryophytina). Part I. Bryologische Beiträge 4: 1–109.
 • Fojcik B. (2011 a): Distribution atlas of mosses of the Cracow-Częstochowa Upland. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
 • Fojcik B. (2011 b): Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2800.
 • Fojcik B., Stebel A. (2001): Struktura ekologiczna i przestrzenna brioflory miasta Katowice. Materiały Opracowania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach 5: 1–128.
 • Fudali E. (1995): Changes in the bryoflora of urban areas – a case study of Leśne Wzgórze in Szczecin (NW Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica 40(1): 311–321.
 • Fudali E. (1998): Investigations of bryophytes in Polish towns – a review of the bryological research and data. Fragmenta Floristica et Geobotanica 43(1): 77–101.
 • Fudali E., Szczepański M., Rusińska H., Rosadziński S., Wolski G. (2009): The current distribution in Poland of some European neophytic bryophytes with supposed invasive tendencies. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(1): 73–80.
 • Górski P. (2010): A contribution to the liverwort flora of the Drawsko lake district (Western Pomerania, Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 389, Botanika-Steciana 14: 19–26.
 • Górski P. (2013): Wątrobowce (Marchantiophyta) Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” (Pomorze Zachodnie). PGL Lasy Państwe Nadleśnictwo Karnieszewice, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Sianów–Poznań.
 • Hereźniak J., Krasowska H., Ławrynowicz M. (1973): Flora przełomu Warty koło Częstochowy. Rocznik Muzeum w Częstochowie 3: 35–80.
 • Jarzombkowski F., Kozub Ł. (2011): Stan zagrożenia i ochrony mechowisk w krajobrazie rolniczym Mazowsza. In: W. Dembek, A. Gutkowski, H. Piórkowski (eds). Współczesne narzędzia identyfikacji oraz ochrony mokradeł i muraw w krajobrazie rolniczym. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego, Falenty: 85–105.
 • Jasnowska J., Jasnowski M. (1983): Pojezierze Zachodniopomorskie. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Jasnowska J., Jasnowski M., Friedrich S. (1993): Badania geobotaniczne w Dolinie Rurzycy na Równinie Wałeckiej. Cz. 2. Wykaz flory grzybów i mszaków w Dolinie Rurzycy. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 155, Rolnictwo, Ser. Przyrodnicza 54: 25–44.
 • Jasnowski M. (1962): Budowa i roślinność torfowisk Pomorza Szczecińskiego. STN, Wydział Nauk Przyrodniczo-Rolniczych 10.
 • Jasnowski M. (1990): Torfowiska województwa słupskiego. Stan, zasoby, znaczenie, zasady gospodarowania, ochrona. AR Szczecin, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku, Szczecin.
 • Karczmarz K. (1960): Mchy okolic Lublina. Fragmenta Floristica et Geobotanica 6(4): 573–592.
 • Karczmarz K. (1967): Wątrobowce Roztocza. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C Biologia 22: 289–327.
 • Karczmarz K. (1987): Flora mszaków Beskidu Niskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C Biologia 42(10): 111–135.
 • Klama H. (2002): Distribution patterns of liverworts (Marchantiopsida) in natural forest communities (Białowieża Primeval Forest, NE Poland). University of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała.
 • Klama H. (2006): Red list of the liverworts and hornworts in Poland. Czerwona lista wątrobowców i glewików w Polsce. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 21–33.
 • Klama H. (2008): A contribution to the liverwort flora of the Tatra National Park (southern Poland). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 179–183.
 • Klinggraeff H. (1893): Die Leber- und Laubmoose West- und Ostpreussens. Wilhelm Engelmann, Leipzig.
 • Koczur A. (2006): Importance of vegetation in the Orawsko-Nowotarskie peat bogs to biological diversity in the Polish Carpathians. Acta Agrophysica 7(2): 383–393.
 • Koła W. (1969): Nowe stanowiska rzadszych wątrobowców w Polsce południowo-zachodniej. Fragmenta Floristica et Geobotanica 15(3): 359–362.
 • Koppe F. (1929): Zweiter Beitrag zur Moosflora der Grenzmärk Posen–Westpreussen. Abhandlungen und Berichte der Naturwissenschaftlichen Abteilung der Grenzmärkischen Gesellschaft zur Erforschung und Pflege der Heimat (e.V.), Schneidemühl. 4: 5–62.
 • Kuc M. (1958): Projekt rezerwatu na Górze Kamień z punktu widzenia biologicznego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 14(3): 30–31.
 • Kuc M. (1959): Mchy Wyżyny Sandomiersko-Opatowskiej (Okręg Sandomierski). Fragmenta Floristica et Geobotanica 5(1): 129-150.
 • Kuc M. (1963): Materiały briologiczne z Roztocza. Fragmenta Floristica et Geobotanica 9(1): 97–115.
 • Kuc M. (1964): Briogeografia wyżyn południowych Polski. Monographiae Botanicae 17: 1–211.
 • Lilienfeldówna F. (1914): Przyczynek do znajomości krajowych wątrobowców. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej, Akademia Umiejętności w Krakowie 48: 59–63.
 • Lisowski S. (1959): Materiały do brioflory Tatr. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 21(2): 1–128.
 • Lisowski S., MelosikI., Tobolski K. (2000): Mchy Parku Narodowego Bory Tucholskie. Wyd. Homini, Bydgoszcz–Poznań.
 • Mamczarz H. (1973): Mszaki rezerwatu krajobrazowego Czartowe Pole. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C Biologia 28: 167–172.
 • Mierzeńska M. (2000): Wątrobowce (Hepaticae) Magurskiego Parku Narodowego. In: A. Zając, M. Zając, B. Zemanek (eds). Plan ochrony Magurskiego Parku Narodowego. Magurski Park Narodowy, Krempna: 1–17.
 • Mierzeńska M. (2001): Nowe stanowisko rzadkiego wątrobowca Pallavicinia lyellii (Hepaticae, Metzgeriales) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 8: 293–295.
 • Müller K. (1912–1916): Die Lebermoose: Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz mit Berücksichtigung der übrigen Länder Europas. Part 2. In: L. Rabenhorst (ed.). Kryptogamen Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vol. 6, Eduard Kummer, Leipzig.
 • Ochyra R. (1976): Materiały do brioflory południowej Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 432, Prace Botaniczne 4: 114.
 • Ochyra R. (1983): Mszaki synantropijne. Wiadomości Botaniczne 27(1): 31–34.
 • Ochyra R. (1984): Mchy Skalic Nowotarskich i Spiskich (Pieniński Pas Skałkowy). Fragmenta Floristica et Geobotanica 28(3), 1982: 419–489.
 • Ochyra R., Bednarek-Ochyra H. (1990): Musci Poloniae Exsiccati ab Instituto Botanico Academiae Scientiarum Polonae editi et distributi*. Centuria XII. Nr 1101–1200. [17 unnumbered pp.]. Cracoviae.
 • Ochyra R., Cykowska B. (2008): The liverwort flora of the Skalice Nowotarskie and Spiskie Klippen (Polish Western Carpathians). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 143–167.
 • Ochyra R., Stebel A. (2008): Mosses of the Małe Pieniny Range (Polish Western Carpathians). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: 74–141.
 • Ochyra R., Szmajda P., Bednarek H., Bocheński W. (1988 a): M. 484. Helodium blandowii (Web. & Mohr) Warnst. In: Z. Tobolewski, T. Wojterski (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 3. Series V. Mosses (Musci). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań: 27–33.
 • Ochyra R., Szmajda P., Bednarek H., Bocheński W. (1988 b): M. 539. Tomentypnum nitens (Hedw.) Limpr. In: Z. Tobolewski, T. Wojterski (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 3. Series V. Mosses (Musci). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań: 53–61.
 • Ochyra R., Szmajda P., Bocheński W., Karczmarz K. (1988 c): M. 439. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. In: Z. Tobolewski, T. Wojterski (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 4. Series. V. Mosses (Musci). Committee of Botany and Institute of Botany of Polish Academy of Sciences, Warszawa–Poznań: 19–26.
 • Peciar V. (1978): Studia bryofloristica Slovaciae IX. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica 26: 43–52.
 • Rosadziński S., Rusińska A. (2010): Rzadkie i zagrożone wątrobowce polskiej części Dolnych Łużyc. In: A. Szczepkowski, A. Obidziński (eds). Streszczenia referatów i plakatów 55 Zjazdu PTB, Planta in vivo, in vitro et in silico. Warszawa, 6-12 września 2010: 18; Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79, supl. 1: 24.
 • Schumacker R., Martiny P. (1995): Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. In: Red data book of European bryophytes. Part 2. The European Commitee for Conservation of Bryophytes, Trondheim: 29–193.
 • Šmarda J. (1961): Příspěvky k rozšíření jatrovek v Československu. VI. Biologické práce (Bratislava) VII/1: 5–45.
 • Smith A.J.E. (2004): The moss flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 • Stebel A. (1997): Mszaki Rybnickiego Okręgu Węglowego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 4: 121–233.
 • Stebel A. (2000): Mszaki projektowanego rezerwatu „Las Dąbrowa” na Wyżynie Śląskiej. Natura Silesiae Superioris 4: 57–66.
 • Stebel A. (2005): Mszaki północno-wschodniej części Kotliny Raciborskiej (Nizina Śląska). Natura Silesiae Superioris 8: 15–37.
 • Stebel A. (2006): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. Śląski Uniwersytet Medyczny and Wydawnictwo Sorus, Katowice–Poznań.
 • Stebel A. (2008): Materiały do rozmieszczenia chronionych i rzadkich gatunków mszaków na Śląsku Opolskim. Natura Silesiae Superioris 11: 11–25.
 • Stebel A. (2009 a): Flora mszaków rezerwatu przyrody „Ochojec” na Wyżynie Śląskiej oraz jej przemiany w ciągu ostatnich 10 lat. In: J.B. Parusel (ed.). Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, Katowice: 110–120.
 • Stebel A. (2009 b): Mech pędzliczek szerokolistny Syntrichia latifolia (Hartm.) Huebener w Karpatach Karpatach polskich i problemy jego ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(4): 293–298.
 • Stebel A. (2010): Wpływ zbiorników zaporowych na Dunajcu w Pieninach na florę mchów tego regionu. In: R. Soja, S. Knutelski, J. Bodziarczyk (eds). Pieniny – zapora – zmiany. Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem: 161–171.
 • Stebel A., Ochyra R. (2000): Flora mchów Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 229–263.
 • Stebel A., Ochyra R., Vončina G. (2010): Mosses of the Pieniny Range (Polish Western Carpathians). Sorus, Poznań.
 • Stebel A., Rosadziński S., Górski P., Fojcik B., Rusińska A., Vončina G., Szczepański M., Wilhelm M., Fudali E., Paciorek T., Staniaszek-Kik M., Zubel R., Piwowarski B., Wolski G., Salachna A., Smolińska D., Pierścińska A. (2013): Contribution to the bryoflora of the Świętokrzyski National Park (Central Poland). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 392, Botanika-Steciana 17: 77–84.
 • Szafran B. (1957): Mchy (Musci). Tom I. Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Szmajda P., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R. (1991): M. 295. Splachnum ampullaceum Hedw. In: R. Ochyra, P. Szmajda (eds). Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 7. Series. V. Mosses (Musci). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences and Adam Mickiewicz University, Kraków–Poznań: 37–42.
 • Szweykowski J. (1953): Mszaki Gór Stołowych. Prace Komisji Biologicznej Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 14(5): 1–136.
 • Szweykowski J. (1956): Ważniejsze znaleziska wątrobowców w latach 1955 i 1956. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 46: 118–119.
 • Szweykowski J. (1957): Wątrobowce okolic Zwierzyńca nad Wieprzem (pow. Zamość, woj. lubelskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica 3(1): 115–126.
 • Szweykowski J. (1958): Prodromus florae Hepaticarum Poloniae. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 19.
 • Szweykowski J. (1960): Materiały do flory wątrobowców Tatr. Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 21(3): 3–92.
 • Szweykowski J. (1966): H. 65. Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. In: Z. Czubiński, J. Szweykowski (eds). Atlas of geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 3. Series IV. Polska Akademia Nauk, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Szweykowski J. (1967): H. 78. Orthocaulis atlanticus (Kaalaas) Buch. In: Z. Czubiński, J. Szweykowski (eds). Atlas of geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 4. Series IV. Liverworts (Hepaticae). Polska Akademia Nauk, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Szweykowski J. (1969): H. 213. Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitten In: J. Szweykowski, T. Wojterski (eds). Atlas of geographical distribution of spore plants in Poland. Vol. 6. Series IV. Liverworts (Hepaticae). Polska Akademia Nauk, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Szweykowski J. (2006): An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. – Krytyczna lista wątrobowców i glewików Polski. Biodiversity of Poland. Vol. 4. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Szweykowski J., Buczkowska K. (2000): Sphagnum--Polytrichum hummocks – a bryologically neglected plant formation. Fragmenta Floristica et Geobotanica 45: 475–484.
 • Váňa J. (1969): Jungermannia karl-muelleri Grolle – eine neue Art der tschechoslowakischen und karpatischen Bryoflora. Preslia 41: 113–118.
 • Wacławska Z. (1964): Mchy południowej części Niecki Nidziańskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica 10(3): 357–397.
 • Warnstorf C. (1906): Kryptogamenflora der Mark Brandenburg und Angrenzenden Gebiete. Bd. II Laubmoose, Verlag von Gebrüder Borntraeger, Leipzig: 1–1160 (I–XII).
 • Wierzcholska S., Plášek V., Krzysztofiak A. (2010): Mszaki (Bryophyta). In: L. Krzysztofiak (ed.). Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryophyta Wigierskiego Parku Narodowego. Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki: 229–298.
 • Wilczyńska W. (1974): Flora mchów i zbiorowisk mszaków Gór Kaczawskich. Studium florystyczno-ekologiczne. Monographiae Botanicae 44: 3–111.
 • Winkelmann J. (1893): Die Moosflora der Umgegend von Stettin. Programm des Schiller-Realgymnasimus zu Stettin 151: 1. F. Hessenland, Stettin.
 • Wiśniewski T., Rejment I. (1935): Das montane Element in der Lebermoosflora des Seengebietes von Suwałki. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Série B (I): 11–31.
 • Wojtuń B. (2006): Peat mosses (Sphagnaceae) in mires of the Sudetes Mountains (SW Poland): a floristic and ecological study. University of Agriculture, Wrocław, Poland.
 • Wolski G. (2011): Stanowiska inwazyjnych gatunków mchów w mieście Łodzi. Acta Botanica Silesiaca 7: 245–250.
 • Żarnowiec J., Stebel A., Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red list of mosses in Poland. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds). Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 9–28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4d5db2cb-0c10-4ad5-b0cb-233d64bfe86a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.