PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 09 |
Tytuł artykułu

Ilości generowanych odpadów komunalnych w aspekcie typów gospodarczych gmin województwa Małopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Rate of municipal waste production in aspect of communes' business types in Malopolska Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych zależna jest od wielu czynników, z których do najważniejszych należą: standard życia i liczba ludności oraz wielkość i intensywność konsumpcji wyrobów. Rodzaj wytwarzanych odpadów jest uzależniony od rodzaju obszaru, na którym odpady są wytwarzane, gęstości zaludnienia, rodzaju zabudowy, obecności obiektów użyteczności publicznej, obecności i wielkości placówek handlowych, intensywności rozwoju przemysłu, usług i innych. W niniejszym artykule zbadano zależność wielkości produkcji odpadów komunalnych od jednego z czynników społeczno-ekonomicznych jakim jest struktura działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Badaniami objęto gminy województwa Małopolskiego. W analizie określono średnie ilości produkowanych odpadów w wyróżnionych typach gospodarczych gmin oraz istotność różnic pomiędzy średnimi. Wykazano, że największą produkcją odpadów w przeliczeniu na jedną osobę cechują się gminy, w których jedną z dominujących działalności gospodarczych jest działalność finansowa (lub ubezpieczeniowa), transportowa lub turystyczna. Najmniej odpadów generują gminy, w których dominują: budownictwo, energetyka i rolnictwo.
EN
Amount of generated municipal wastes depends on many factors, witch the most important are: life standard, population’s rate and goods’ consumption scale and intensity. The kind of produced wastes depends on the area where the wastes are generated, population denisity, buldings’ types, objects of public utility, trade outpost magnitude and intensity of industry and services. In this paper there was verified dependence between municipal waste production and one of the social-economic factor which is structure of economic activity (by Polish Classification of Activity – PKD). The researches were conducted in communes of Malopolska Region. The average amounts of produced wastes in different business communes’s type and significance of differences among average were defined in the analysis. There was indicated that the biggest waste production (per capita) have communes, where the dominant business activities are financed (or insurance), transport or tourism. The least wastes are generating with construction, energetic and agriculture as the main economic activity.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.181-191,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 116b, budynek E, 30-149 Kraków
autor
autor
Bibliografia
  • Beigl P., Salhofer S., Wassermann G., Maćków I., Sebastian M., Szpadt R. Prognoza zmian ilości i składu odpadów komunalnych. Materiały VI Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami. Poznań 2005
  • Malinowski M., Sikora J., Zemanek J. Using Geographic Information Systems (GIS) for analysis the agriculture potential of village Zakrzowiec. Materiały Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej, Słowacja, Nitra, 2008
  • Sprawozdanie z realizacji krajowego systemu gospodarki odpadami 2002–2004. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005
  • Rozporządzenie Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 [Dz.Urz. UE L 393/1 z dnia 30.12.2006]
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) [Dz.U. z 2007 Nr 251, poz.1885]
  • Volk W. Statystyka stosowana dla inżynierów. WNT, Warszawa. 1973
  • Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4d51b7d3-3e39-4052-ba8d-dc896ded8c88
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.