PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 69 | 1 |
Tytuł artykułu

Body composition and fatty tissue distribution in women with various menstrual status

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Menopause, also referred to as climacterium, is a period of multiple changes in the structure and functions of a woman organism. Objective. Determination of differences in body composition and fatty tissue distribution in women from groups discriminated based on their menstrual status. Material and Methods. The survey covered 312 women aged 38-75 years. Menstrual status of the surveyed women was established according to WHO guidelines based on answers to a questionnaire, and three groups were discriminated: women in the premenopausal period (group 1), in the perimenopausal period (group 2), and in the postmenopausal period (group 3). The following anthropomological measurements were taken: body height, body mass, waist and hip circumference, and thickness of 6 skinfolds. Their results enabled evaluating the somatic built of women in the separated groups. Fatty tissue distribution was determined based on TER distribution index calculated as a ratio of the sum of trunk skinfolds (TSS) to the sum of extremity skinfolds (ESS). Body composition of the women, including percentage of body fat, lean body mass, soft tissue mass, and total body water, was assessed using an IOI 353 analyzer by JAWON MEDICAL. In addition, percentages of women with underweight, normal content of fatty tissue, and these with overweight and obesity were calculated. The WHR index was computed in the case of obese women. Results. The highest values of body mass, hip circumference and most of the skinfolds were determined in the perimenopausal group, whereas the postmenopausal women were characterized by the highest percentage of body fat (PBF) and by the lowest contents of lean tissue, soft tissue, and total water content in the body. The highest percentage of obese women was found in the postmenopausal group, including 40% of them having visceral type obesity. The occurrence of the menopause contributed to changes in fatty tissue distribution, causing its shift from extremities toward the trunk. Conclusions. The study showed differences in the somatic built and body composition in groups of women distinguished based on their menstrual status.
PL
Wprowadzenie. Menopauza, zwana inaczej przekwitaniem, to okres licznych zmian w budowie i funkcjonowaniu organizmu kobiety. Cel. Określenie wielkości różnic w składzie ciała i rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej u kobiet w grupach wydzielonych na podstawie statusu menstruacyjnego. Materiał i metody. Badaniom poddano 312 kobiet w wieku 38-75 lat. Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania ankiety określono status menstruacyjny badanych kobiet zgodnie z zaleceniami WHO. Wydzielono trzy grupy kobiet będących w okresie premenopauzalnym (grupa 1- 69 kobiet ), perimenopauzalnym (grupa 2 – 45 kobiet) i postmenopauzalnym (grupa 3- 198 kobiet). Wykonano pomiary antropologiczne: wysokości ciała, masy ciała, obwodu pasa i bioder oraz grubości 6 fałdów skórno-tłuszczowych w celu oceny budowy somatycznej kobiet w wydzielonych grupach. W celu określenia dystrybucji tkanki tłuszczowej obliczono wskaźnik dystrybucji TER, będący stosunkiem sumy fałdów skórno-tłuszczowych na tułowiu (TSS) do sumy fałdów skórno-tłuszczowych na kończynach (ESS). Skład ciała oceniono przy pomocy analizatora składu ciała IOI 353 z oprogramowaniem JAWON MEDICAL. Pozwoliło to na określenie m.in. procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, masy tkanek miękkich oraz całkowitej zawartości wody. Obliczono również odsetek osób z niedowagą, prawidłową zawartością tkanki tłuszczowej oraz z nadwagą i otyłością. U otyłych kobiet obliczono wskaźnik WHR. Wyniki. Najwyższe wartości masy ciała, obwodu bioder i większości fałdów skórno-tłuszczowych wystąpiły w grupie perimenopauzalnej, a w grupie postmenopauzalnej – najwyższe wartości całkowitej zawartości tkanki tłuszczowej (PBF), przy równoczesnym najniższym poziomie tkanki beztłuszczowej, tkanek miękkich i całkowitej zawartości wody w organizmie. Najwyższy odsetek otyłych kobiet wystąpił w grupie postmenopauzalnej, przy czym u 40% badanych z tej grupy była to otyłość wisceralna. Wystąpienie menopauzy przyczyniło się do zmian w rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej, powodując przesunięcie jej z kończyn w kierunku tułowia. Wnioski. Stwierdzono występowanie różnic w budowie somatycznej i składzie ciała kobiet w grupach wydzielonych na podstawie statusu menstruacyjnego.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
1
Opis fizyczny
p.95-101,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Biological Development of Man, Faculty of Physical Education and Sport, J. Pilsudski’s Academy of Physical Education in Warsaw, Akademicka 2, 21-500 Biala Podlaska, Poland
 • Chair of Human Nutrition, Faculty of Physical Education and Sport in Biala Podlaska, J. Pilsudski’s Academy of Physical Education in Warsaw, Biala Podlaska, Poland
 • Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Collegium Mazovia Innovative Higher School in Siedlce, Siedlce, Poland
autor
 • Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Collegium Mazovia Innovative Higher School in Siedlce, Siedlce, Poland
autor
 • Chair of Recreation, Faculty of Tourism and Health in Biala Podlaska, J. Pilsudski’s Academy of Physical Education in Warsaw, Biala Podlaska, Poland
Bibliografia
 • 1. Bielawska-Batorowicz E.: Koncepcje menopauzy. Część III – ujęcie psychopatologiczne [The concepts of menopause. Part III – psychopathological approach]. Prz Menopauz 2005;5:24-31 (in Polish).
 • 2. Chahal H.S., Drake W.M.: The endocrine system and ageing. J Pathol 2007;211:173-180.
 • 3. Ferrara CM., Lynch NA., Nicklas BJ., Ryan AS., Berman DM.: Differences of adiposite tissue metabolism between postmenopausal and perimenopausal women. J Clin Endocrinol Metab 2002,87:4166-4170.
 • 4. Ho S.C., Wu S., Chan SG., Sham A.: Menopausal transition and changes of body composition: a prospective study in Chinese perimenopausal women. Int J Obes 2010; 34:1265-1274.
 • 5. Igniasiak Z, Skrzek A, Dąbrowska G.: Bone mineral density and body composition of senior female student of the University of the Third Age in view of their diverse physical activity. Hum Mov 2009;10:91-95.
 • 6. Joffe H., Massler A., Sharkey KM.: Evaluation and menagement of sleep distrurbance during the menopause transition. Semin Reprod Med. 2010,28;404-421.
 • 7. Jopkiewicz A.: Okresy rozwoju osobniczego a cykl rozwoju i regresu. [Periods of individual development vs. development and regression cycle]. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis 2001,8:11-23 (in Polish)
 • 8. Kaczmarek M.: Określenie wieku menopauzy naturalnej w populacji polskich kobiet [Estimation of the age at natural menopause in a population-based of Polish women]. Prz Menopauz 2007;2:77-82 (in Polish).
 • 9. Kanaley JA., Sames C., Swisher I., Swick AG., Ploutz- Snyder LL., Steppan CM.: Abdominal fat distribution in pre- and postmenopausal women. The impact of physical activity, age, and menopausal status. Metabolism 2001;50:976-982.
 • 10. Makara-Studzińska MT., Kryś-Noszczyk KM., Jakiel G.: Epidemiology of the symptoms of menopause – an intercontinental review. Prz Menopauz 2014;13(3):203- 211.
 • 11. McKinlay SM., Brambilla DJ., Posner JG.: The normal menopause transition. Maturitas 1992;14:103-115.
 • 12. Milewicz A., Jedrzejuk D.: Climacteric obesity: from genesis to clinic. Gynecol Endocrinol 2006;22,1: 18-24.
 • 13. Pełka M, Broniarczyk-Dyła G.: Wpływ menopauzy na strukturę i procesy fizjologiczne skóry [Menopause influence on skin structure and physiological processes]. Prz Menopauz 2008;6:319-322 (in Polish).
 • 14. Pertyński T., Stachowiak G.: Menopauza – fakty i kontrowersje [Menopause – facts and controversies]. Endokrynol Pol 2006; 57(5): 525-534 (in Polish).
 • 15. Rębacz E.: Wskaźniki BMI i WHR u mieszkańców Szczecina w wieku powyżej 50 lat [BMI and WHR of the citizens of Szczecin, aged over 50 years]. Gerontol Pol 2008;16(1):47-50 (in Polish).
 • 16. Ronti T., Lupattelli G., Monnarino E.: The endocrine function of adipose tissue: an update. Clin Endocrinol 2006;64:355-365.
 • 17. Skrzypczak M., Szwed A., Pawlińska-Chmara R., Skrzypulec V.: Assessment of the BMI, WHR and W/ Ht in pre- and postmenopausal women. Anthrop Rev 2007;70:3-13.
 • 18. Sobstyl M., Bednarek W., Tkaczuk-Włach J., Sobstyl J., Jakiel G.: Objawy naczynioruchowe w menopauzie – diagnostyka i leczenie [Vasomotor symptoms in menopause – diagnostic and treatment]. Prz Menopauz 2011; 15: 254-259 (in Polish).
 • 19. Soler JT., Folsom AR., Kaye SA., Prineas RJ.: Associations of abdominal adiposity, fasting insulin, sex hormone binding globuline, and estrone with lipids and lipoproteins in post-menopausal women. Artherosclerosis 1989;79:21-27.
 • 20. Sulak PJ.: The perimenopause: a critical time in women`s life. Int J Fertil 1996,41:85-89.
 • 21. Tchernof A., Belanger C., Morisset AS., Richard C., Maillaux J., Laberge P., Dupont P.: Regional differences in adiposite tissue metabolism in women: minor effect of obesity and body fat distribution. Diabetes 2006, 55: 1353-1360.
 • 22. World Health Organization. Research on the menopause in the 1990 s. Report of WHO Scientific Group. WHO Tech Rep Ser 1996;866:1-107.
 • 23. Zając-Gawlak I., Groffik D.: Ubytki wysokości ciała jako składowa inwolucyjnych zmian w budowie somatycznej kobiet i mężczyzn po 50. roku życia [The decline in body height as an element of involution changes in somatic structure of women and men over 50 years of age]. Gerontol Pol 2010,18,4:183-193 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4d4d250b-ac5a-4202-bc18-87748b3d7d1c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.