PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 3 |
Tytuł artykułu

Zmienność odpływu wody ze zlewni Nowego Rowu w latach 1995-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Variability of outflows from the Nowy Row river catchment area in years 1995-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań hydrologicznych w zlewni Nowego Rowu do przekroju Brodno prowadzonych w okresie od maja 1995 do października 2010 roku przez Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nowy Rów jest ciekiem położonym w dolinie Odry; jego zlewnia charakteryzuje się niewielkimi spadkami, rolniczym użytkowaniem i dużą powierzchnią lasów. Średni roczny odpływ jednostkowy w analizowanym okresie wynosił 2,73 dm3 · s–1 · km–2, a w półroczach zimowym i letnim odpowiednio 3,59 dm3 · s–1 · km–2 i 1,8 dm3 · s–1 · km–2. Średni roczny wskaźnik odpływu był równy 87 mm, w półroczu zimowym 58 mm i w letnim 29 mm.
EN
The paper contains results of hydrological researches conducted by Institute of Environmental Protection and Development Wrocław University of Environmental and Life Science in the Nowy Rów river catchment up to the Brodno cross section in period from May 1995 to October 2010. Nowy Rów is a river partly situated in the Odra valley; its catchment is characterized by small inclinations, agriculture use, large area of forest located mainly in the north and east part. Mean annual unit outflow in analyzed period was 2.73 dm3 · s–1 · km–2, and in winter half-year and summer half-year respectively 3.59 dm3 · s–1 · km–2 and 1.8 dm3 · s–1 · km–2. Mean annual index of outflow was 87 mm, in winter half-year 58 mm and in summer half-year 29 mm.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
3
Opis fizyczny
s.93-102,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Adynkiewicz-Piragas M., Krzemińska A., 2008. Zmienność odpływu w zlewni rolniczej antropogeniczne przekształconej. Zesz. Prób. Post. Nauk Roi. 528,15-21.
 • Białkiewicz F., Kucharska F., Stolarek A., Tyszka J., Wiślińska B., 1993. Leśne zlewnie badawcze. Prace IBL,B,16,31-38.
 • Bodalski J., Ciepielowski A., Dąbkowski S., Głogowska E., 2005. Dynamika zmian natężenia przepływu wód powierzchniowych w zlewniach użytkowanych rolniczo i leśnie. Acta Sci. Pol., Form. Circum. 4(1), 3-24.
 • ByczkowskiA., 1996. Hydrologia. T. 1. Wyd. SGGW Warszawa, ss. 374.
 • Ciepielowski A. (red.), 1995. Metodyka zagospodarowania zasobów wodnych w małych zlewniach rzecznych. Wyd. SGGW Warszawa, ss. 152.
 • Głuchowska B., Pływaczyk L., 2008. Zwierciadło wody gruntowej w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska V. Wyd. UP Wrocław, ss. 108.
 • Kanclerz J., Murat-Błażejewska S., Sojka M., 2008. Zmienność przepływów małej rzeki nizinnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 528, 71-78.
 • Liberacki D., Szafrański C., Stasik R., Korytowski M., 2008. Bilans wodny małej zlewni leśnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 528,251-257.
 • Łyczko W., Olszewska B., Plywaczyk L., 2004. Zasoby wód powierzchniowych w zlewni cieku Nowy Rówwlatach 1971-2003. Rocz. AR Pozn. 357, Melior. Inż. Śród. 25, 329-336.
 • Murat-Błażejewska S., Zbierska J., 2002. Zasoby wodne małej zlewni nizinnej na przykładzie Samicy Stęszewskiej. Rocz. AR Pozn. 342, Melior. Inż. Śród. 23, 361-368.
 • Olszewska B., Plywaczyk L., Łyczko W., 2007. Wpływ spiętrzenia rzeki na przepływ wody w małym cieku w dolinie rzecznej. Acta Sci. Pol., Form. Circum. 6(1), 27-32.
 • Pierzgalski E., Tyszka J., Stolarek A., 2006. Zmienność odpływu wody ze zlewni rzeki Łutowni (Puszcza Białowieska) w latach 1966-2000. Leś. Prace Bad. 1, 21-36.
 • Plywaczyk L., 1997. Oddziaływanie spiętrzenia rzeki na dolinę na przykładzie Brzegu Dolnego. Wyd. AR Wrocław, ss. 47.
 • Stasik R., Szafrański C., Korytowski M., Liberacki D., 2007. Zmienność przepływów w ciekach małych zlewni nizinnych o zróżnicowanym zasilaniu i stopniu lesistości na tle warunków meteorologicznych. ActaSci. Pol.,Form. Circum. 6(1), 15-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4d203755-710d-4c9d-b16e-1ce63c098fed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.