PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 5 |
Tytuł artykułu

Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Transformations in the retailing sector and in enterprises' strategies in the markets for consumer goods in Poland
RU
Preobrazovanija v sektore roznichnojj torgovli i v strategijakh predprijatijj na rynkakh potrebitel'skikh tovarov v Po'lshe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy jest przedstawienie form działalności gospodarczej i struktury współczesnego handlu detalicznego w Polsce oraz strategii marketingowych przedsiębiorstw w tym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem handlu detalicznego w miastach. Artykuł powstał na podstawie literatury przedmiotu badań, dostępnych statystyk, analiz firm doradczych oraz badań własnych. Obejmuje prezentację form handlu detalicznego i sposobów jego podziału, struktury wg wielkości sklepów i wartości sprzedaży, rozwój sektora nowoczesnych obiektów handlowych w miastach oraz zarys głównych strategii przedsiębiorstw handlowych na rynkach towarów konsumpcyjnych (strategii cenowych, marketingowych i wchodzenia na rynek).
EN
The study’s aim is to present forms of economic activity and structures of the contemporary retail trade in Poland as well as enterprises’ marketing strategies in this sector, with a particular consideration of retailing in towns. The article is based on the literature of the research subject, available statistics, consulting firms’ analyses, and own research. It comprises the presentation of forms of retail trade and ways of its division, the structure by size of stores, and sales value, development of the sector of modern trade facilities in towns as well as an outline of the main strategies of commercial enterprises in the markets for consumer goods (pricing and marketing strategies and entering into the market).
RU
Цель работы – представить формы экономической деятельности и структуру современной розничной торговли в Польше, а также маркетинговые стратегии предприятий в этом секторе, с особым учетом розничной торговли в городах. Статья основана на литературе предмета исследований, доступных статистиках, анализах консультативных фирм, а также собственных обследованиях. Она охватывает презентацию форм розничной торговли и способов ее распределения, структуры по величине магазинов и стоимости продажи, развитие современных торговых объектов в городах и общее представление основных стратегий торговых предприятий на рынках потребительских товаров (стратегий ценообразования, маркетинговых стратегий и стратегий входа на рынок).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
5
Opis fizyczny
s.5-23,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Bibliografia
 • CBRE (2014), Rynek nowych powierzchni handlowych 2012-2013, Warszawa.
 • Colliers International Report 2013 (2015) Centra handlowe w Polsce, http://www.colliers.com [dostęp: kwiecień 2015].
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Gazdecki M. 2009), Koncentracje handlu detalicznego w Polsce, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 • GUS (2013), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013, Warszawa.
 • GUS (2014), Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014, Warszawa.
 • Łukasik P. (2008), Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty zachowań nabywczych, UMCS, Lublin.
 • Michalski E. (2007), Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mruk H. (2003), Analiza rynku, PWE, Warszawa.
 • Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy strategii i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Prymon M. (2010), Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Romanowska M., Gierszewska G. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Rosa G. (red.) (2009), Marketing w handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Siwik E. (2014), Tworzenie i funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstwa w sektorze handlu, SGGW, Warszawa.
 • Sławińska M. (red.) (2008), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sulivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Szumilak J. (red.) (2004), Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Wojciechowski T. (2009), Encyklopedyczne podstawy marketingu, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4ce28edb-eb8f-45d4-a261-6e6afe263f20
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.