PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 06 |
Tytuł artykułu

Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Okopska Tourism Organization as an example of cluster initiative within agrotourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na terenie województwa podlaskiego działa 734 gospodarstw agroturystycznych, między którymi występuje silna rywalizacja. Każdy z tych podmiotów dąży do zainteresowania potencjalnych turystów własną ofertą. Bardziej konkurencyjną ofertę gwarantuje odpowiedni dobór czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jedną z możliwości jest tworzenie klastrów agroturystycznych, które może być sposobem na rozwiązanie istniejącego problemu w działalności agroturystycznej. Działanie zmierzające do tworzenia klastra okopskiego ogranicza niski poziom świadomości, ostrożność i nieufność niektórych właścicieli gospodarstw rolnych. Obserwują oni i czekają, aż liderzy odniosą sukces. Te kwestie dotyczą kapitału społecznego, na który składa się zaufanie do innych ludzi, organizacji i instytucji, umiejętności prowadzenia dialogu, współpracy z innymi, rozwiązywania wspólnych problemów i określenia przyszłości ich egzystencji na wsi. Inicjatywy klastrowe na poziomie agroturystyki, jako jeden z czynników podnoszenia konkurencyjności wypoczynku na wsi mogą zaoferować bardziej bogatą, a zarazem konkurencyjną ofertę agroturystyczną, aniżeli to może uczynić pojedyncze gospodarstwo rolne. W tej sytuacji potrzebne są ponadto większe nakłady inwestycyjne na modernizację i rozszerzenie bazy noclegowej, transportowej, gastronomicznej, informacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej na wsi. Część tych środków można pozyskać z Unii Europejskiej.
EN
There is 734 agrotouristic farms within podlaskie province area with a strong competition. All of them try to attract the potential customer with the good offer. The more competitionable offer is determined by selection of internal and external factors. One of the method is to create agrotouristic clusters, that can be a method to solve the agrotouristic farms problem. The movement to create okopski's cluster limits low level of conciousness, prudence and distrust of few farm owners.They watch and wait until leaders will gain success. These aspects are related to social capability that consists of trust to other people, organizations and instititions, ability to make conversation, cooperation with other people, mutual problem solving and determination of their future existance in village. Cluster's initiative within the level of agrotourism, as one of the factors to rise the competition can offer welthier and more competitionable agrotouristic offer, comparing to single farm. With the respect to this situation more capital expenditure is needed to upgrade accomodation, transportation, gastronomy, information and sport - recreational base in the village. Some of these funds can be taken from European Union.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
06
Opis fizyczny
s.187-195,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Aleksandrova A. Klastry turystyczne w Rosji i za granicą. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Turyzm” 2007, 17(1/2): 2007, 20–27.
 • Bujnowski W. Powiat Sokólski, jego przeszłość i stan obecny. Warszawa 1999, 50.
 • Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974, 474.
 • Jóźwiak Z. Unia Europejska wesprze finansowo przedsiębiorców łączących się w klastry. „Rzeczpospolita”, 1015/256 (7856), 2007, 5–6.
 • Klastry i inne mechanizmy wspierania rozwoju przedsiębiorczości dostępne w latach 2007–2013 (materiały konferencyjne), 21.03.2007 Wydane przez Europejski FunduszSpołeczny oraz budżet państwa w ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego, Białystok: 2.
 • Pomykało W. Encyklopedia biznesu, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, 446–448.
 • Porter M. E. Porter o konkurencji. PWE. Warszawa 2001, 84.
 • Roman A. (red.). Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2005, 61–72.
 • Rosenfeld S.A., Gowemor’s A. Gukle to clastor – based ekonomik development. National Govetnors Associiatjon, 2007, 10.
 • Ryżewski G. Początki funkcji miejskich w Suchowoli [w:] Małe miasta. Kultura i oświata, Supraśl 2004, 21–31.
 • Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji TurystycznejDz. U. Nr 62 poz. 689, Dz. U. Nr 22 poz. 273, Dz. U. nr 249 z 16 lutego 2001 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-4ca153af-c68c-4bb8-a49e-9d4ac5f61c74
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.